Rządowe i samorządowe płace po nowemu

Tadeusz Markiewicz
opublikowano: 14-04-2016, 09:35

Resort skarbu chce, by pensje menedżerów spółek skarbu państwa oraz samorządowych były oparte na części stałej i zmiennej uzależnionej od wyników. Odprawy będą skromniutkie.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiły się założenia projektu ustawy „o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”. Dotyczy ona menedżerów z sektora publicznego: zarówno rządowego jak i samorządowego.

Celem nowego rozwiązania jest „zapewnienie przejrzystych, jednolitych zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających w spółkach handlowych z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także państwowych i komunalnych osób prawnych, m.in. poprzez powiązanie wysokości wynagrodzenia członków organów zarządzających z bieżącą sytuacją spółki, jej wielkością oraz skalą prowadzonej działalności, a tym samym skali ponoszonej odpowiedzialności”.

Po pierwsze, zasady kształtowania wynagrodzeń zarządów będą określane uchwałą walnego zgromadzenia danej spółki. Po drugie, wynagrodzenie zostanie rozdzielone na dwie składowe.

„Co do zasady, wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego będzie składało się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Część stała wynagrodzenia miesięcznego członka organu zarządzającego uzależniona od skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia. Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, będzie uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania będą ustalane dla poszczególnych lub wszystkich członków organu zarządzającego” – czytamy w założeniach.

Fakultatywnie wypłata wynagrodzenia uzupełniającego będzie mogła być uzależniona od terminu, nie dłuższego niż 36 miesięcy i warunków „w szczególności powodujących utratę prawa do otrzymania wynagrodzenia w całości albo w części, jeżeli w oznaczonym w umowie terminie zajdą okoliczności mające wpływ na realizację określonych w umowie celów zarządczych”.

Po trzecie, odprawy nie będą wyższe niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia  „pod warunkiem pełnienia funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy cywilnoprawnej”.

Ustawa będzie regulować także wynagrodzenia członków rad nadzorczych.

„Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń dotyczący członków organu nadzorczego będzie określał wysokość wynagrodzenia miesięcznego w tym organie, w wysokości nie przekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika od 0,5 do 2,75, zależnie od skali działalności spółki. Ponadto zgodnie z projektem uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń dotyczący członków organu nadzorczego będzie mogła przewidywać podwyższenie wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10 proc. w stosunku do wskazanej wyżej wysokości, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym spółki lub uczestnictwo w funkcjonującym w jego ramach komitecie”  - czytamy w założeniach.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tadeusz Markiewicz

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu