Spóźniona korekta

Tomasz Konik, Szymon Murawski
13-12-2004, 00:00

Z powodu opieszałości ustawodawcy, polskie podmioty mają problemy z przekazaniem dywidend.

Jednym z głównych celów nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p.) było dostosowanie do wykładni artykułu 3 dyrektywy Rady EWG nr 90/435/EEC z 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do spółek matek i córek z różnych państw UE (dyrektywa P-S). Została ona przedstawiona w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z 17 października 1996 r. w Denkavit, VITIC oraz Voormeer.

Dlaczego zwlekali

Wykładnia ETS znana była przed wejściem Polski do UE. Niezrozumiałe wydaje się, dlaczego polski ustawodawca nie wprowadził prawidłowo przepisów dyrektywy P-S od 1 maja 2004 r. Znane nam są przypadki, gdy podmioty polskie wypłacające dywidendy do podmiotów zagranicznych nie skorzystały ze zwolnienia z opodatkowania — które przewiduje dyrektywa P-S — bo u.p.d.o.p. nie wprowadziła w odpowiedni sposób zapisów dyrektywy P-S od chwili akcesji.

Zgodnie z obowiązującym art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p. zwalnia się od podatku u źródła dywidendy m.in. pod warunkiem, że spółka matka ma bezpośrednio nie mniej niż 25 proc. udziałów w spółce córce nieprzerwanie przez co najmniej dwa lata. Nie można określić jednoznacznie, czy niespełnienie warunku w momencie wypłaty dywidendy uprawnia do zwolnienia.

Nowy przepis

Na podstawie zmiany w przepisach u.p.d.o.p. wprowadzonej nowelą z 18 listopada 2004 r. zwolnienie z opodatkowania u źródła powinno znaleźć zastosowanie również, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) upływa po dniu uzyskania dywidend. W przypadku niedotrzymania warunku spółka zagraniczna będzie zobowiązana do zapłaty podatku z odsetkami.

Zmiana jest zasadniczo korzystna dla podatników i oznacza dostosowanie do przepisów europejskich.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tomasz Konik, Szymon Murawski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Podatki / Spóźniona korekta