Sprawdź, czy masz fakturę, paragon, wyrok sądu…

IJ
opublikowano: 07-03-2012, 19:21

Zanim zaczniesz odliczać ulgi, sprawdź, czy masz odpowiednie rachunki. Nie możesz z nich skorzystać, jeżeli nie możesz dowieść, że poniosłeś wydatki. Na „ładne oczy” nikt w to nie uwierzy. Trzeba mieć dowód.

Do zeznania podatkowego nie trzeba dołączać żadnych dokumentów poza niezbędnymi załącznikami. Dowody na poniesienie wydatków, które uprawniają do skorzystania z ulg podatkowych, należy przechowywać w domowym archiwum. Podatniku – trzymaj je przez 5 lat po upływie roku, w którym upływa termin zapłaty podatku. W przypadku corocznych rozliczeń PIT, których dokonuje się do końca kwietnia, tego okresu nie liczy się od maja, ale dopiero od stycznia następnego roku. W związku z tym dokumenty będące podstawą odliczeń dokonywanych w zeznaniach za 2011 r., rozliczanych do 30 kwietnia 2012 r. wspomniane pięć lat będziemy „odliczać” od stycznia 2013 r., a okres na przechowywanie dokumentów potrwa do 31 grudnia 2017 r.

Pięć lat na wezwanie
Okres ten wynika z faktu, że przez te pięć lat organy podatkowe mogą wezwać podatnika i sprawdzić, czy właściwie rozliczył podatek za 2011 r., czy miał prawo do ulg, które uwzględnił w rocznym PIT. Wezwanie może nadejść po terminie składania zeznań, nawet jeżeli urząd skarbowy zwróci podatnikowi nadpłatę podatku wynikającą ze złożonego zeznania.     

Wszystkie ulgi muszą być udokumentowane. Nie ma znaczenia, czy podatnik ma prawo dokonać odliczeń do wysokości kwoty określonej ustawowym limitem, czy takich ograniczeń w przypadku danej ulgi nie ma. Musi być dowód na wydatki, o które ktoś pomniejsza dochód albo podatek, albo i dochód i podatek.

Nie tylko faktury
Dokumentami potwierdzającymi prawo do skorzystania z ulg podatkowych nie są tylko faktury. Oto przykładowe, zasadnicze zasady dokumentowania odliczanych wydatków.

•    Ulga na rehabilitację - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dokumenty stwierdzające poniesienie wydatków, np. faktury za kupiony sprzęt rehabilitacyjny. W przypadku zakupu leków musi być faktura z apteki.

•    Ulga internetowa - faktury VAT lub inne rachunki potwierdzające wydatki z tytułu użytkowania sieci internet, np. paragon z kafejki internetowej.

•    Darowizna – jeśli jest pieniężna - dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a gdy niepieniężna - dokument, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

•    Ulgi mieszkaniowe (podatnicy korzystają z nich obecnie na zasadzie praw nabytych), takie jak tzw. „duża” ulga budowlana, ulga remontowa oraz ulga odsetkowa -  np. faktury dokumentujące poniesione wydatki, akt notarialny, pozwolenie na budowę, tytuł prawny do budynku lub mieszkania, umowa kredytu, dowód spłaty odsetek w danym roku podatkowym, wystawiony przez bank (dotyczy ulgi odsetkowej).

•    Ulga na dzieci – nie ma z góry określonych rodzajów dokumentów, prawo do skorzystania z ulgi można potwierdzić każdym na to dowodem, którym może być akt urodzenia dziecka, wyrok sądu (odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka), zaświadczenie z instytucji pomocy społecznej, pismo ze szkoły o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: IJ

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu