Szkodliwa ustawa

jaz
10-08-2005, 00:00

Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o niepodpisywanie przyjętej przez Sejm 27 lipca 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy — Karta Nauczyciela, która przyznaje możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę jednej grupie zawodowej — górnikom, jako szkodliwej dla gospodarki, rujnującej zreformowany system emerytalno-rentowy i niweczącej zasady dialogu społecznego w Polsce.

Przyjęcie odrębnego rozwiązania dotyczącego przechodzenia na wcześniejsze emerytury dla jednej grupy zawodowej i pominięcie innych osób pracujących w szczególnie trudnych warunkach rozbija jednolitość powszechnego systemu emerytalnego, dyskryminuje inne grupy zawodowe i narusza konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa.

Ustawa ta ignoruje toczący się dialog społeczny, ponieważ w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych jest obecnie dyskutowany projekt ustawy o emeryturach pomostowych i rekompensatach. Posłowie, ulegając manifestującym związkowcom, zgodzili się na utworzenie groźnego precedensu.

Nowy system emerytalny opiera się na podstawowej zasadzie ekwiwalentności, zgodnie z którą wysokość emerytury ma być ściśle powiązana z wysokością i okresem płacenia składek. Tymczasem po wprowadzeniu rozwiązań przyjętych przez Sejm i Senat górnik, który wniesie do systemu tyle, co pracownik innej branży, przechodząc na emeryturę, otrzyma z systemu cztery razy więcej.

Posłowie i senatorowie nie wskazali źródeł finansowania wcześniejszych emerytur górniczych. Nie określili, czy będzie się ono wiązało ze wzrostem składek płaconych przez pracodawców zatrudniających górników i/lub samych zainteresowanych czy będzie finansowane przez wszystkich podatników za pośrednictwem budżetu czy może przez wszystkich ubezpieczonych w FUS.

W naszej opinii wprowadzenie emerytur pomostowych jako stopniowo wygasającego świadczenia dla osób, które w starym systemie pracowały w szczególnych warunkach, jest uzasadnione wymogiem ochrony praw nabytych. Natomiast nieuzasadnione i niekonstytucyjne jest tworzenie odstępstwa od zasad powszechnego ubezpieczenia emerytalno-rentowego dla jakiejkolwiek wybranej grupy zawodowej.

Podpisało dziesięć organizacji współtworzących Radę Przedsiębiorczości:

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych w Polsce, Konfederacja Pracodawców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego.

Stanowisko Business Centre Club opublikowaliśmy wczoraj.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: jaz

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Szkodliwa ustawa