Szkoleniowa rewolucja

Edukacja Do tej pory uczestnicy szkoleń mogli wybierać z narzuconej oferty kursów. W systemie RUR sami zdecydują, czego chcą się uczyć

W poprzedniej unijnej siedmiolatce zdobywanie kwalifikacji przez pracowników finansował głównie program Kapitał Ludzki. Teraz czeka nas mała rewolucja — jego zadania zostały podzielone między program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (wdzięczy skrót PO WER) i programy wspierające poszczególne województwa (RPO). To regiony będą zarządzały większością pieniędzy i sfinansują z nich szkolenia dla konkretnych osób i grup. Natomiast PO WER zajmie się reformami w obszarach m.in. zatrudnienia i przystosowania firm do zmian w gospodarce. Ale największą nowością będzie powstanie nowego systemu szkoleń i zdobywania kwalifikacji — Rejestru Usług Rozwojowych (RUR). Główna zmiana?

Uczestnik wie lepiej

— W poprzednim systemie o tym, jakie szkolenia były organizowane i dofinansowane przez Unię Europejską, decydowały instytucje zarządzające. Potem firmy szkoleniowe opracowywały programy kursów i szukały osób do udziału w zajęciach. Trzeba przyznać, że to był model podażowy, który zostanie zastąpiony przez popytowy. Teraz to klient, czyli przedsiębiorca lub inny potencjalny uczestnik, decyduje, jakie kursy są potrzebne jego firmie i pracownikom. To wskazówka dla instytucji szkoleniowych, które mają przygotować ofertę takich zajęć — mówi Wojciech Szajnar, dyrektor departamentu wsparcia projektów szkoleniowych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która zorganizuje nowy system.

Kolejną nowością jest dofinansowanie dla uczestników szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Otrzymają oni pieniądze na udział w kursach i korzystanie z usług. To, w jaki sposób będzie odbywało się przekazywanie tych funduszy i zarządzanie nimi, jest uzależnione od województwa (do programu przystąpiły wszystkie poza Pomorzem i Mazowszem, które nie przewidziały dofinansowania EFS na wspieranie kompetencji dla kadr). Modele są dwa — pierwszy to bon edukacyjny. Instytucja zarządzająca unijnymi funduszami w województwie określa wartość bonu dla firmy oraz termin ważności. Tym bonem firma opłaca szkolenie lub usługę. Natomiast druga opcja to refundacja wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę — też tylko do określonego limitu.

Nie ma usługi? Na giełdę

RUR oprócz szkoleń obejmie doradztwo, mentoring i coaching. System będzie bezpłatny i dostępny dla wszystkich. Umożliwi dostęp do informacji o podmiotach szkolących i świadczących usługi, dzięki czemu każdy w prosty sposób będzie mógł wyszukać ofertę dopasowaną do siebie.

— A jeśli jej nie znajdzie, może zgłosić swoją potrzebę związaną ze zdobyciem konkretnych kwalifikacji. Temu będzie służyła giełda usług. Założenie jest takie, aby osoba szkoląca się czy przedsiębiorca mogli samodzielnie decydować, jaki rodzaj usług jest dla nich optymalny — i bez pośredników zakupić ją od wybranego dostawcy szkoleń. Ale pod warunkiem, że ten ostatni znajduje się w RUR — zaznacza Wojciech Szajnar.

Kilka dni temu PARP ogłosiła, że podmioty świadczące usługi szkoleniowe i doradcze mogą wpisywać się do nowego rejestru. Trzeba zaznaczyć, że znalezienie się w RUR nie będzie dla nich łatwe. Instytucje zainteresowane świadczeniem usług z dofinansowaniem EFS będą zweryfikowane m.in. pod kątem doświadczenia kadry świadczącej usługi oraz opinii klientów instytucjonalnych.

Co innego, gdy firma szkoleniowa chce prowadzić zajęcia nieobjęte dofinansowaniem. W takiej sytuacji wystarczy, że zarejestruje się i przedstawi szereg oświadczeń, np. że nie zalega z zapłatą należności publicznoprawnych i że nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa dotyczące m.in. działalności gospodarczej. Warunki i zasady wejścia do RUR zostały szczegółowo opisane w tzw. Karcie Podmiotu.

Po szkoleniu oceń

Oferty kursów i usług można będzie przeglądać bez konieczności logowania się. Jeśli jednak użytkownik postanowi zgłosić się do udziału w wybranych zajęciach, będzie musiał założyć indywidualne konto aktywowane przez link przesłany na e-maila. Ta zasada obowiązuje zarówno uczestników indywidualnych, jak i osoby reprezentujące firmę. Warto mieć na uwadze, że w przypadku zajęć, na które można dostać dofinansowanie, trzeba będzie uzupełnić swoje dane zgodnie z wymogami sprawozdawczymi UE. Jeśli ktoś otrzyma pieniądze na usługę i z niej skorzysta, będzie zobowiązany ją ocenić. W tym celu wystarczy wypełnić przesłaną ankietę. Linki do niej będzie wysłany na adres lub numer telefonu podany przez uczestnika zajęć.

Obowiązywać będzie jeden wzór ankiety dla wszystkich rodzajów usług, co pozwoli na łatwiejsze opracowywanie wyników zbiorczych. Co istotne, użytkownik RUR jeszcze przed decyzją o udziale w szkoleniu będzie mógł dostać szczegółowe informacje na temat oceny usług wcześniej organizowanych przez konkretną jednostkę.

— Postulowaliśmy zmianę podejścia do wdrażania funduszy z EFS. Ogólnopolska baza, która zapewnia dostęp do informacji o usługach świadczonych przez podmioty z całej Polski i pozwala na prezentację ofert w zunifikowany sposób, była jedną z naszych propozycji. Bardzo ważny jest także obowiązek udziału przedsiębiorcy w kosztach i upublicznienie zebranych ocen odbiorców, co stanowi swego rodzaju system rekomendacji wykonawców. W naszym przekonaniu jest to najskuteczniejszy, bo w pełni rynkowy, sposób zapewniania jakości usług. Niemniej jednak w ocenie Komisji Europejskiej nie jest to mechanizm wystarczający — zwraca uwagę Małgorzata Lelińska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Dotacje za pół roku

Dlatego konieczne są dalsze prace nad rejestrem. Spowoduje to znaczne opóźnienie uruchomienia funduszy dla firm. — RUR nie jest w pełni gotowy. Zarezerwowane w Regionalnych Programach Operacyjnych około 400 mln EUR na wsparcie rozwoju kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników będzie czekać na nich jeszcze co najmniej pół roku. Tyle czasu PARP potrzebuje na dostosowanie rejestru do wymogów Komisji Europejskiej. To oznacza, że od początku perspektywy finansowej do pierwszych refundacji dla przedsiębiorców upłynie ponad 2,5 roku. Takiego poślizgu nikt się nie spodziewał, nawet w pesymistycznych scenariuszach — dodaje Małgorzata Lelińska. Do tego czasu system będzie działał dla usług finansowanych przez firmy z własnych funduszy. Rejestr Usług Rozwojowych będzie dostępny pod adresem www.inwestycjawkadry.info.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI: Informatorium PARP Infolinia 801 808 108 (godz. 8-20) info@inwestycjawkadry.pl www.inwestycjawkadry.info.pl www.parp.gov.pl/rejestr-uslug-rozwojowych
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwester Sacharczuk

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Szkoleniowa rewolucja