W czwartek ZWZ PKN Orlen

  • PAP
opublikowano: 26-05-2021, 12:49

Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty netto PKN Orlen za 2020 r. w wys. ponad 2,35 mld zł oraz wypłaty dywidendy na poziomie 3,5 zł na jedną akcję to niektóre punkty porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki, które w czwartek zbierze się w Płocku (Mazowieckie).

fot. Wojciech Krynski/FORUM

Na początku kwietnia zarząd PKN Orlen przedstawił pod obrady ZWZ propozycję pokrycia jednostkowej straty netto spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 2 mld 355 mln 671 tys. 374,21 zł z kapitału zapasowego. Jednocześnie zarząd płockiego koncernu zarekomendował przeznaczenie 1 mld 496 mln 981 tys. 713,50 zł na wypłatę dywidendy, która wyniosłaby wówczas 3,5 zł na jedną akcję.

Zgodnie z tą propozycją wypłata dywidendy PKN Orlen za 2020 r. miałaby nastąpić z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych. Dniem dywidendy byłby 22 lipca 2021 r., natomiast 5 sierpnia 2021 r. byłby dniem jej wypłaty.

We wniosku do ZWZ zarząd PKN Orlen przypomniał, że strategia płockiego koncernu na lata 2020-30 "zakłada wypłatę dywidendy na poziomie minimum 3,5 zł na akcję począwszy od roku 2021 oraz utrzymanie lub wzrost tego poziomu w kolejnych latach". "Proponowane podejście, zgodne z przyjętą w strategii koncernu do roku 2030 polityką dywidendową, odzwierciedla dobrą bieżącą sytuację płynnościową i finansową koncernu" – podkreślił zarząd spółki. Zaznaczył przy tym, iż podejście takie nie powoduje przekroczenia strategicznego poziomu kowenantu długu netto do EBITDA w 2021 r.

Podczas czwartkowego posiedzenia ZWZ akcjonariusze rozpatrzą także projekty uchwał dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych PKN Orlen oraz Grupy Orlen za 2020 r., a także projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej płockiego koncernu. ZWZ zajmie się też projektami dotyczącymi zmian w statucie PKN Orlen, jak również zaopiniowania sprawozdania rady nadzorczej o wynagrodzeniach członków rady oraz zarządu płockiego koncernu za lata 2019-20.

Jak wynika z przygotowanych na ZWZ dokumentów, jedna z proponowanych zmian statutu PKN Orlen związana jest z rozszerzeniem działalności tej spółki w zakresie wydobycia soli kamiennej. Taka działalność prowadzona jest obecnie przez podmiot zależny płockiego koncernu w ramach Grupy Orlen – Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" (IKS), które zarządzają dwiema kopalniami soli: "Mogilno" i "Góra", i jednocześnie są największym w Polsce producentem solanki.

To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
×
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

W uzasadnieniu projektu uchwały PKN Orlen wyjaśnił, że od kilku lat podejmuje działania zmierzające do budowy trzeciej kopalni soli kamiennej na obszarze złoża Lubień Kujawski wraz z infrastruktura towarzyszącą i przesyłową. Według płockiego koncernu planowana inwestycja pozwoli na "długofalowe wzmocnienie" łącznego potencjału produkcji solanki przez Grupę Orlen na potrzeby dostaw dla przemysłu chemicznego.

"Ze względu na skalę inwestycji i zabezpieczenia jej finansowania inwestorem w nową kopalnię będzie PKN Orlen" – zaznaczono w uzasadnieniu projektu uchwały, który rozpatrzyć ma czwartkowe ZWZ płockiego koncernu. Podkreślono jednocześnie, że IKS będzie nadal eksploatować istniejące kopalnie i będzie też operatorem nowej kopalni.

Druga z proponowanych ZWZ zmian w statucie PKN Orlen dotyczy formuły powoływania i odwoływania jednego z członków zarządu spółki, w którego przypadku takie uprawnienia ma obecnie podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji płockiego koncernu. Zmiana polegać ma na wprowadzeniu zapisu, iż powoływanego tam jednego członka zarządu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa odwołuje rada nadzorcza.

Jak podano w uzasadnieniu, "zmiana ta ma na celu ujednolicenie zasad związanych z odwoływaniem członków zarządu spółki, tak by kompetencja w tym zakresie należała wyłącznie do rady nadzorczej spółki". Zaznaczono przy tym, że proponowana zmiana ma także na celu usprawnienie procedury związanej z kształtowaniem składu zarządu.

Według danych publikowanych przez PKN Orlen, Skarb Państwa posiada w tej spółce 27,52 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE – 7,34 proc., Aviva OFE Aviva Santander – 6,29 proc, a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni – 58,85 proc. akcji.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane