Wielkopolska jest gotowa do integracji z Unią

Monika Niewinowska
25-04-2002, 00:00

Wielkopolska jest jednym z najsilniejszych gospodarczo regionów naszego kraju. Rozwojowi województwa sprzyja bardzo głęboko zakorzeniona w mentalności społeczeństwa tradycja przedsiębiorczości.

— Przedsiębiorczość Wielkopolanie mają we krwi. Tutaj nikt nie czeka na cud, ale sam stara się zapracować na sukces — przekonuje Piotr Wroński, dyrektor Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Władze regionu koncentrują się na działaniach mających na celu ciągłe umacnianie jego pozycji na tle kraju i Europy. Województwo zawarło umowy partnerskie z najbliższym sąsiadem unijnym, czyli niemieckim landem Brandenburgią, a także z Bretanią we Francji, prowincją Północnej Brabancji w Holandii czy też Krajem Basków w Hiszpanii. Nie zaniedbują również działań o charakterze lobbyingowym na terenie Polski. Istnieją wstępne plany powołania ambasady Wielkopolski w Warszawie.

Mimo że województwo wielkopolskie jest historycznie i kulturowo identyfikowalne, wewnątrz pozostaje ono zróżnicowane. Podobnie jak w całej Polsce, można tu zauważyć pewną polaryzację charakteryzującą się podziałem na ścianę wschodnią i północną. Regiony te różnią się pod względem zasobów przyrodniczych, zaludnienia, struktury osadniczej, jakości infrastruktury oraz potencjału gospodarczego. Podział ten jest wynikiem zaszłości historycznych, a także przebiegu transformacji systemowej po 1989 r.

Władze województwa wielkopolskiego są bardzo otwarte na partnerską współpracę z przedstawicielami różnych grup społecznych. Na konsultacjach i wymianie poglądów z reprezentantami biznesu, nauki czy wsi oparta została strategia rozwoju województwa.

— Opracowując strategię staraliśmy się odpowiedzieć wspólnie na trzy podstawowe pytania: Do czego powinniśmy dążyć w kształtowaniu rozwoju naszego województwa; jakie cele strategiczne powinniśmy starać się osiągnąć w perspektywie 15-20 lat oraz w jaki sposób, tzn. czyimi siłami, jakimi środkami i przy pomocy jakich rozwiązań organizacyjnych, chcemy realizować nasze zamierzenia. Za priorytet uznaliśmy osiągnięcie czterech celów. Pragniemy zapewnić mieszkańcom warunki do podwyższania poziomu życia, zwiększyć konkurencyjność gospodarki w stosunku do innych regionów Europy, podnieść poziom wewnętrznej integracji oraz w istotny sposób poprawić jakość przestrzeni, a także dostosować potencjał struktury i organizacji województwa do wymagań jednoczącej się Europy — wymienia Joanna Waligóra, kierownik Oddziału Wdrażania Strategii w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim.

Dodaje ona, iż realizacja przyjętej strategii oznacza w praktyce zachowanie dotychczasowych funkcji dających Wielkopolsce znaczącą pozycję na tle kraju i Europy przy jednoczesnym wdrażaniu przedsięwzięć innowacyjnych.

— Z racji swego tradycyjnie wyższego od średniej krajowej poziomu gospodarowania i stosunkowo sprawnej organizacji życia społecznego Wielkopolska rokuje szanse na względnie szybkie zbliżenie się do gospodarki Europy Zachodniej — przekonuje Joanna Waligóra.

Rozwojowi gospodarczemu regionu sprzyja utrzymywanie się bardzo dobrych relacji między jego władzami i reprezentantami lokalnej przedsiębiorczości.

— Wspólnie z prezydentem i marszałkiem województwa przygotowujemy wiele przedsięwzięć umacniających biznes lokalny. Organizujemy liczne akcje promujące wielkopolskich przedsiębiorców poza granicami kraju, a także konferencje i szkolenia na tematy związane z prowadzeniem firmy. Do promowania przedsiębiorczości wykorzystujemy praktycznie każdą okazję. W najbliższych dniach odbędzie się na przykład konferencja na temat ekspansji na rynki europejskie, zorganizowana przy okazji uroczystości otwarcia nowego lotniska — mówi Piotr Wroński.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Monika Niewinowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Wielkopolska jest gotowa do integracji z Unią