--- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym

14-05-2003, 19:29

--- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym ZAWARCIE TRANSAKCJI Z PODMIOTEM POWIĄZANYM
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/371/05/03/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro
1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta
Bank BPH PBK SA
2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji: Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA.
3) oznaczenie przedmiotu transakcji
bony skarbowe o wartości nominalnej 101 990 000 zł i terminie wykupu 17.09.2003 r.
4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych
a) Fundusz zbył bony skarbowe, transakcja typu buy-sell-back, odkupienie przez kontrahenta bonów skarbowych zbytych 06.05.2003 r.
b) data i sposób zbycia aktywów: 13.05.2003 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych
c) cena, po jakiej zbyto aktywa: 100 107 876,54 zł
Data sporządzenia raportu: 14-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / --- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym