Zdobądź zagraniczny grant z NCBR

opublikowano: 29-02-2016, 22:00

Polscy przedsiębiorcy i badacze mogą sięgnąć po dotacje na innowacje w dwunastu międzynarodowych programach

Twórcy nowatorskich projektów często zapominają o tym, że dotacje można zdobyć także poza krajowym podwórkiem. Oprócz konkursów obejmujących terytorium Polski pieniądze czekają także w międzynarodowych programach badawczych. Ich tematyka dotyczy B+R i innowacyjnych rozwiązań, a budżet jest współfinansowany m.in. z rządowych agencji pochodzących z poszczególnych krajów.

Euro, banknoty
Euro, banknoty
Bloomberg

Po pierwsze: współpracuj

W realizacji tych programów po stronie polskiej uczestniczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Zapewnia dofinansowanie polskich przedsięwzięć badawczych, które wcześniej trafiły na listę rekomendowanych do grantów w międzynarodowych konkursach. W naborach, które obecnie trwają, NCBR ma dla beneficjentów znad Wisły ponad 6,5 mln EUR. Szanse na te pieniądze mają jednostki naukowe i przedsiębiorcy. Aby trafić na listę beneficjentów, muszą jednak współpracować z podmiotami z innych krajów.

— Istotą międzynarodowych programów badawczych i konkursów realizowanych w ramach współpracy bilateralnej jest stworzenie warunków do realizacji projektów w międzynarodowych zespołach badawczych. Dzięki temu polskie zespoły mogą korzystać z dorobku, wiedzy i zasobów zagranicznych jednostek naukowych prowadzących badania w danej dziedzinie — mówi dr inż. Anna Ostapczuk, dyrektor działu zarządzania programami NCBR. Jako przykład takiej ciekawej kooperacji podaje wspólny projekt podmiotów z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Japonii. Przedsięwzięcie koordynuje Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, a w grupie realizatorów jest m.in. Hiroshi Amano, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2014 r., obecnie zatrudniony w Nagoya University.

Podstawą specjalizacja

Obecnie beneficjenci z Polski mogą startować w dwunastu naborach, z których większość dotyczy wyspecjalizowanych dziedzin. Są konkursy na projekty z takich obszarów, jak choroby zakaźne, neurologia, zrównoważona produkcja zwierzęca czy fotowoltaika. Są też konkursy dla szerszego grona beneficjentów. W programie EUREKA nie ma ograniczeń tematycznych. Ciekawą opcją jest Inicjatywa Cornet, w której finansowanebędą badania przeprowadzane na użytek szerokiej grupy firm, szczególnie MSP.

— Co istotne, w większości konkursów premiowane są projekty realizowane wspólnie z przedsiębiorcami, co przekłada się na zwiększenie efektywności transferu wyników badań do gospodarki, a co za tym idzie — pojawienie się na rynku nowatorskich rozwiązań, technologii i produktów. Udział w konkursach to również cenne doświadczenie dla przedsiębiorstw i jednostek naukowych, które zamierzają ubiegać się o wsparcie w ramach unijnego programu Horyzont 2020 — zwraca uwagę Anna Ostapczuk. Terminy, które zamieściliśmy w tabeli obok, w większości przypadków dotyczą składania projektów wstępnych.

W tym wariancie polski przedsiębiorca lub badacz, którego wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście przedsięwzięć rekomendowanych do finansowania, zostanie poproszony o przygotowanie krajowego wniosku (w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie NCBR). Projekt będzie oceniany pod kątem zasadności kwoty dofinansowania, o którą ubiega się wnioskodawca. Kiedy opinia będzie już gotowa, dyrektor NCBR podejmie decyzję o wysokości grantu.

Wnioski równoległe

Ten system nie obowiązuje jednak we wszystkich konkursach — w innym mechanizmie (Inicjatywa CORNET) polski wnioskodawca składa do NCBR krajowy wniosek o dofinansowanie równolegle do złożenia wniosku międzynarodowego jako partner międzynarodowego konsorcjum badawczego. W większości programów na dofinansowanie projektów z naszego kraju centrum przeznaczyło 0,5 mln EUR. Najniższy budżet mają konkursy Infect-ERA i ERA-NET SOLAR — po 0,3 mln EUR. Programy mają różny zasięg terytorialny.

I tak np. PolLux jest przeznaczony tylko dla wspólnych przedsięwzięć polsko-luksemburskich. Ale to wyjątek — w większości konkursów mogą wziąć udział badacze z kilkunastu krajów (tak jest np. w ERA-CVD i Neuron Cofund) lub nawet dwudziestu kilku (ERANet-LAC, ERA-NET SusAn).

To nie koniec

Przedsiębiorcy i badacze zainteresowani składaniem wniosków o dotacje z międzynarodowych konkursów powinni się pospieszyć — większość opisanych naborów kończy się w ciągu kliku najbliższych tygodni. Ale będą kolejne szanse. Jeśli chodzi o programy realizowane już wcześniej — w 2016 r. po dwa konkursy odbędą się w ramach sieci EUREKA oraz w programie Eurostars, a trzy konkursy w ramach Inicjatywy CORNET. W marcu ogłoszony zostanie trzeci konkurs ECSEL JU — wspólne przedsięwzięcie 18 państw UE, koncentrujące się na finansowaniu badań obejmujących m.in. nanoelektronikę i systemy inteligentnych sieci. W 2016 r. NCBR przeprowadzi też łącznie trzy nabory w ramach programów bilateralnych: polsko-luksemburskiego, polsko- -tureckiego i polsko-tajwańskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

Szczegóły dotyczące naborów do międzynarodowych programów badawczych i bilateralnych znajdziesz na stronie: www.ncbr.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwester Sacharczuk

Polecane