Ze sp··ek

Burza Piotr, Tomaszkiewicz Beata
opublikowano: 15-12-1999, 00:00

ZE SPÓŁEK

BSK. Od początku roku Bank Śląski otworzył 60 nowych oddziałów Stareo. Do końca tego miesiąca otworzy kolejnych dziesięć. Są to małe placówki filjalne, zatrudniające nie więcej niż siedem osób. Przeznaczono je od obsługi klientów indywidualnych. BSK jest trzecim, po PKO BP i Pekao SA, największym polskim bankiem detalicznym z 692 tys. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Bank wydał do nich 769 tys. kart Visa Electron.

CSS. Nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników icMax Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (podmiot zależny) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 300 tys. zł tj. z kwoty 12 tys. zł do kwoty 312 tys. zł poprzez utworzenie trzech tysięcy równych i niepodzielnych udziałów po 100 zł każdy. Computer Service Support obejmie 1 525 nowo utworzonych udziałów. Po podniesieniu kapitału zakładowego CSS posiadać będzie 1 586 udziałów po sto złotych każdy, czyli na łączną kwotę 158,6 tys. zł, co stanowić będzie 50,83 proc. udziałów w kapitale zakładowym i daje tyle samo głosów na WZA.

ELEKTROMONTAŻ-EXPORT. Spółka podpisała nowy kontrakt z firmą ABB na roboty elektromontażowe w Biurze Zakładu Ubezpieczeń w Monachium. Wartość kontraktu: 967 tys. zł. Ponadto Elektromontaż Wrocław, spółka zależna Elektromontażu-Export podpisała z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego Nr 1 Grupa „Jedynka Wrocławska” kontrakt na modernizację budynku biurowo- produkcyjnego IASE we Wrocławiu o wartości 1,7 mln zł.

EXBUD. Bankers Trust Company (BTC) z Nowego Jorku posiada 3,6 mln sztuk akcji zwykłych na okaziciela Exbudu, co stanowi 24,04 proc. kapitału akcyjnego i daje prawo do wykonywania takiej samej liczby głosów na WZA. Uprzednio BTC informował o posiadaniu 3.917.884 akcji Exbudu, co stanowiło 26,12 proc. kapitału akcyjnego spółki i dawało prawo do wykonywania takiej samej liczby głosów na WZA. Zmiana stanu posiadania akcji przez Bank Depozytowy związana jest z umorzeniem 311 510 kwitów depozytowych spółki i przeniesieniem na ich dotychczasowych posiadaczy, poza rynkiem regulowanym, własności 311.510 akcji zwykłych na okaziciela spółki Exbud.

IX NFI. Fundusz otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Warszawy w sprawie wpisania do Rejestru Handlowego zmiany wysokości kapitału akcyjnego Funduszu w wyniku umorzenia 401 917 akcji należących do Skarbu Państwa. Po zarejestrowaniu powyższej zmiany kapitał akcyjny Funduszu wynosi 3 005 612,40 zł.

MACROSOFT. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy wyraził zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w jednostce zależnej MacroSoft Bydgoszcz. Obecnie kapitał wynosi 200 tys. zł i dzieli się na dwa tysiące równych i niepodzielnych udziałów po sto złotych każdy, a ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych udziałów po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi dwa tysiące.

MINISTERSTWO FINANSÓW. Po zawetowaniu przez prezydenta części ustaw podatkowych, resort finansów wydał rozporządzenia, które mają na celu pomoc małym firmom pozostać konkurencyjnymi. Jan Rudowski, wiceminister finansów, stwierdził, że weto ustawy podatkowej, która reguluje również podatki dla małych firm, w połączeniu z przyjęciem ustaw podatkowych dla firm i o podatku VAT, spowodowała, ze firmy zatrudniające pięć i mniej osób, płaciłyby wyższe podatki. Zdaniem wiceministra powodem wprowadzenia tych rozporządzeń jest ograniczenie nierównych warunków dla różnych podatników.

Nowe rozporządzenia pomogą zunifikować prawo po tym, jak od 1 stycznia 2000 roku w życie wejdą nowe ustawy o podatku VAT i o podatku od firm. Dotyczą one zasad amortyzacji podatkowej, inwestycji i pomocy dla firm zatrudniających niepełnosprawnych.

MOSTOSTAL KRAKÓW. BA-MK sprzedał pakiet akcji Mostostal Kraków. W związku z powyższym BA-MK pozbył się całego swojego udziału w kapitale akcyjnym spółki.

PKO BP. Bank wygrał przetarg na obsługę wypłat gotówkowych rekompensat dla emerytów i rencistów oraz pracowników sfery budżetowej. Gotówkowa wypłata rekompensat ma rozpocząć się 25 marca 2000 roku i potrwać do 2004 roku. Ministerstwo Finansów szacuje, że łączna kwota rekompensat wyniesie blisko 13 mld zł, a otrzyma je ponad 4 mln uprawnionych.

POLNORD. Polnord zawarł z podmiotem zależnym GIS transakcje o łącznej wartości 2,7 mln zł zł. Największa jednorazowa transakcja została zawarta na kwotę 910 tys. zł i dotyczyła instalacji wentylacji i klimatyzacji w realizowanym przez Polnord obiekcie.

Spółka zawarła też z BRE Bankiem umowy na łączną kwotę 3.1 mln zł. Ich przedmiotem było udzielenie gwarancji bankowych oraz aneks do umowy kredytowej o przedłużenie terminu spłaty kredytu zaciągniętego w dewizach. Na podstawie aneksu BRE Bank przedłuży spółce termin spłaty kredytu o wartości 1,2 mln marek do 31 lipca 2000 r.

SWARZĘDZ SFM. Spółka informuje, iż kontynuując restrukturyzację produkcji, której koncepcja zaakceptowana została w marcu br. przez radę nadzorczą, podjął decyzję o likwidacji z dniem 31.01.2000 r. oddziału Swarzędzkich Fabryk Mebli w Mosinie. Zaprzestanie produkcji w likwidowanym oddziale nastąpi z dniem 31.12.1999 r. W związku z powyższym związki zawodowe działające w spółce powiadomione zostały o zamiarze zwolnień grupowych, które obejmą 230-275 osób. Ponadto około 120-170 pracowników oddziału otrzyma propozycję pracy w zakładach w Swarzędzu i Kościanie.

WBK. Wielkopolski Bank Kredytowy zawarł ostateczną umowę sprzedaży akcji Fabryki Materiałów i Wyrobów Ściernych Korund na rzecz Norton z siedzibą w Corflans Sainte-Honorie, Republika Francuska, spółki należącej do Grupy Saint Gobain. T

WBK zbył 330 tys. akcji na okaziciela o wartości nominalnej 3,3 mln zł, dających prawo do 14,35 proc. kapitału akcyjnego i tyluż głosów na WZA spółki. Cena sprzedaży wyniosła 9,6 mln zł. BT, PB

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Burza Piotr, Tomaszkiewicz Beata

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Ze sp··ek