Ze spółek

Tomaszkiewicz Beata, Zbiejcik Maciej
06-09-2000, 00:00

ZE SPÓŁEK

PZU. W dniach 6-20 października 2000 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zaoferuje od 500 tys. do 1 mln certyfikatów inwestycyjnych Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego Kujawiak N+ serii A.

Ich cena emisyjna wynosić będzie 100 zł, a cenę, po jakiej będą sprzedawane, ustalono na 102,50 zł. Certyfikaty zostaną wprowadzone do obrotu na GPW. Czas trwania funduszu jest ograniczony do dwóch lat. Kujawiak N+ ulokuje co najmniej 70 proc. swoich aktywów w dłużnych papierach wartościowych o stałym oprocentowaniu (jak obligacje skarbu państwa). Mają one pozwolić na osiągnięcie co najmniej zwrotu zainwestowanych środków pieniężnych. Pozostałe środki zostaną zainwestowane w instrumenty pochodne: opcje i warranty, których instrumentami bazowymi są indeksy akcji spółek notowanych na giełdach lub koszyki akcji obejmujące największe spółki w obszarze państw OECD.

Kujawiak jest kolejnym po Polonezie i Mazurku funduszem zarządzanym przez TFI PZU. Zdaniem Czesława Gawłowskiego, prezesa TFI PZU, nowe certyfikaty cieszyć się będą sporym zainteresowaniem inwestorów, które na pewno przekroczy poziom 0,5 mln sztuk.

— Zależy nam szczególnie na indywidualnych inwestorach, którzy mogą zapewnić odpowiednią płynność tych walorów na giełdzie — dodaje prezes Gawłowski. MIK

ANIMEX. Zarząd spółki Rawskie Zakłady Mięsne „RAWA”, należącej do Grupy Animex, poinformował związki zawodowe działające w tej spółce o zamiarze dokonania zmniejszenia zatrudnienia w związku ze zmianami organizacyjnymi. Zwolnieniem zostanie objętych do 700 osób.

BEST. Spółka będzie pośredniczyła w udzielaniu klientom indywidualnym kredytów oferowanych przez BRE Bank. Nowo zawarta umowa zmienia warunki dotychczasowej współpracy, znacznie poszerzając jej zakres i umożliwiając rozwinięcie akcji kredytowej. Oferta BEST SA zostanie wzbogacona o kredyty bezgotówkowe na zakup towarów i usług, kredyty gotówkowe na cele konsumpcyjne oraz kredyty samochodowe.

CENTROSTAL. Spółka podpisała aneks zmieniający umowę o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym z BIG Bankiem Gdańskim. Aneksem podwyższono kwotę kredytu z 1 mln zł do 3 mln zł ustalając termin wykorzystania kredytu w okresie od 04.09.2000 do 18.06.2001 r. Od kwoty przyznanego kredytu bank pobiera odsetki według zmiennej stawki procentowej ustalonej na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę.

CENTROZAP. Katowicki Centrozap chce samodzielnie dostarczać prąd do zakładów ze swojej grupy odlewniczej. Liczy też na udział w modernizacji polskiej elektroenergetyki. W poniedziałek spółka uzyskała 10-letnią koncesję na obrót energią elektryczną.

ELEKTROMONTAŻ EXPORT. Podpisana została przez spółkę umowa z Domem Inwestycyjnym BRE Banku SA na pełnienie przez DI BRE Banku SA funkcji animatora papierów wartościowych Elektromontaż-Export SA na Giełdzie Papierów Wartościowych.

PPWK. We wtorkowych transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 568 tys. akcji Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych, co stanowi 21,6 proc. kapitału akcyjnego spółki.

SOFTBANK. Aleksander Lesz, prezes Softbanku podpisał umowę sprzedaży na rzecz CA IB Investment Bank 800 tys. akcji spółki na następujących warunkach: CA IB Investment Bank lub podmioty wskazane przez CA IB nabędą: 200 tys. akcji spółki po cenie 75,50 zł za walor oraz 600 tys. akcji po cenie 80,00 zł za walor.

UOKIK. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamierza nałożyć wysokie kary pieniężne na Polski Koncern Naftowy Telekomunikację Polską.

W przypadku TP SA UOKiK niepokoi brak zróżnicowania wysokości abonamentu oraz nienadążanie spadku cen za rozmowy międzystrefowe przy jednoczesnym podnoszeniu cen rozmów lokalnych. Natomiast PKN Orlen w ocenie urzędu sprzedaje mazut po zawyżonych cenach. BT, MZ

ZBROJENIÓWKA. MG ocenia, że w 2002 r. przemysł obronny uzyska z eksportu 300 mln USD (1,3 mld zł).

Resort gospodarki podaje, że zatrudniający 56 tys. osób polski sektor obronny (aktywa warte około 5 mld zł), wykorzystując zaledwie 20 proc. mocy produkcyjnych, osiągnął w zeszłym roku 3,7 mld zł przychodu. PAP

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tomaszkiewicz Beata, Zbiejcik Maciej

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu