Znak towarowy jako aport

MAGDALENA WICHA, aplikant adwokacki, Kancelaria Prawnicza Kruk i Wspólnicy
11-01-2017, 22:00

Obowiązujące prawo umożliwia wspólnikom dokonywanie wkładów do spółki zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej (aport). Aby dany składnik majątku mógł zostać uznany za aport, musi spełnić kryteria tzw. zdolności aportowej. Do tych warunków należy zaliczyć w szczególności: przymiot zbywalności, posiadanie określonej wartości majątkowej odpowiadającej wartości przyznanych w zamian udziałów bądź akcji w spółce oraz możliwość wyceny i ujęcia w bilansie po stronie aktywów.

Zobacz więcej

MAGDALENA WICHA, aplikant adwokacki, Kancelaria Prawnicza Kruk i Wspólnicy

Powyższe warunki spełniają prawa na znakach towarowych zarówno o charakterze wyłącznym, jak i licencyjnym. Znaki towarowe sprawiają, że dany towar staje się rozpoznawalny na rynku. Prawo do znaku jest nierzadko jedynym albo najcenniejszym z aktywów inwestora, jakie może on zaoferować spółce. Prawa na znakach są także atrakcyjne dla spółek z powodu ich możliwości amortyzacyjnych w kategorii wartości niematerialnych i prawnych, co przynosi spółce określone korzyści podatkowe.

Mówiąc o wniesieniu znaku towarowego do spółki, mamy na myśli m.in.: wniesienie do spółki prawa ochronnego na znaku, licencji do używania zarejestrowanego albo niezgłoszonego do Urzędu Patentowego znaku, oraz tzw. prawo pierwszeństwa, które przysługuje wspólnikowi w przypadku dokonania przez niego zgłoszenia do Urzędu Patentowego wniosku o rejestrację znaku. Wspólnik jest uprawniony do pokrycia wkładu także poprzez udzielenie licencji spółce na korzystanie ze znaku. Niewątpliwie, każde z powyższych praw posiada zdolność aportową. Wspólnik, przenosząc na spółkę prawo do znaku, powinien jednak pamiętać o jednoczesnym upoważnieniu spółki do korzystania ze znaku jako utworu lub do przeniesienia na spółkę majątkowego prawa autorskiego do znaku.

Prawo do znaku towarowego posiada także określoną wartość majątkową. Najwięcej problemów w praktyce przysparza określenie tej wartości — wycena. W przypadku pokrywania przez wspólnika wkładu istotne jest, aby wartość wkładu zadeklarowanego przez wspólnika odpowiadała wartości (rynkowej) prawa do znaku. W spółce z o.o. wspólnik może samodzielnie określić wartość wnoszonego do spółki prawa. Gdy dojdzie do znacznego zawyżenia przez niego wartości aportu w dniu zawarcia umowy, wspólnik wnoszący wkład i członkowie zarządu, którzy o tym fakcie wiedzieli i zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie do wyrównania spółce brakującej wartości.

Wnoszenie prawa do znaku na pokrycie akcji w spółce akcyjnej jest poddane bardziej restrykcyjnej procedurze.

Konieczne jest bowiem sporządzenie przez założycieli spółki sprawozdania, do którego należy załączyć stosowny dokument dotyczący konkretnego prawa do znaku, np. świadectwa ochronnego na znak towarowy. Takie sprawozdanie zasadniczo musi zostać poddane badaniu biegłego rewidenta w zakresie jego prawdziwości i rzetelności.

W przypadku wadliwości wniesionego tytułem aportu prawa do znaku wspólnik albo akcjonariusz, który wniósł wkład, zobowiązany będzie do wyrównania spółce różnicy między wartością przyjętą w umowie lub statucie a wartością zbywczą prawa. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MAGDALENA WICHA, aplikant adwokacki, Kancelaria Prawnicza Kruk i Wspólnicy

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Znak towarowy jako aport