Arbitrzy mają swój kodeks

opublikowano: 23-06-2019, 22:00

„Postępowanie dowodowe prowadzić będę tak, by zminimalizować jego czas i koszty” — to jedno z przyrzeczeń deklaracji sądownictwa polubownego.

12 miesięcy — w takim czasie arbitrzy będą dążyć do zakończenia rozstrzyganego przez nich sporu. To jedno z założeń „Deklaracji arbitra”, przygotowanej przez Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego (PSSP). Opracowane w niej zasady dobrych praktyk mają służyć usprawnieniu przebiegu postępowań arbitrażowych i zminimalizowaniu ich kosztów. Michał Kocur, radca prawny, sekretarz generalny PSSP i pomysłodawca deklaracji, zwraca uwagę, że przedsiębiorcy przed wyborem danego arbitra powinni wiedzieć, czego mogą od niego oczekiwać — jak będzie prowadzone postępowanie i jak szybko mogą spodziewać się rozstrzygnięcia sprawy.

— Bardzo ważne jest ustalenie jednolitych, minimalnych standardów prowadzenia postępowań arbitrażowych w Polsce. Deklaracja takie standardy definiuje. Arbitrzy, którzy podpiszą się pod nią, dają jasny sygnał dla stron, jak wyglądać będzie postępowanie przed trybunałem arbitrażowym, w którego składzie zasiadają — mówi radca.

Lista zobowiązań, jakie podejmie arbiter, podpisując deklarację, obejmuje m.in.: konsultowanie ze stronami istotnych kwestii dotyczących organizacji postępowania, określanie jego harmonogramu, kolejności pism, terminów i konsekwencji ich uchybień, wspieranie dążenia stron do ugodowego załatwienia sporu, niezwłoczne zapoznawanie się z pismami składanymi przez strony oraz wspomniane dążenie do wydania wyroku nie później niż w ciągu 12 miesięcy.

— Deklaracja arbitra to wyjście w stronę przedsiębiorców, których chcemy zachęcić do częstszego oddawania spraw spornych do polubownego rozstrzygania — mówi prof. Eligiusz Krześniak, prezes PSSP.

Jak wyjaśnia, za najważniejsze przewagi arbitrażu nad procesami sądowymi uznaje się szybkość i poufność postępowania, a także profesjonalizm arbitrów, rozumiany jako wiedza i doświadczenie właściwe dla określonej sprawy i branży oraz umiejętność zapewnienia stronom poczucia, że ich racje zostały wysłuchane.

— Te cechy arbitrażu zostały odzwierciedlone w deklaracji w postaci zasad. Stosując je, arbitrzy poprowadzą postępowanie w sposób bardziej efektywny, zapewniając stronom poczucie bezpieczeństwa i komfortu możliwego w przypadku sporu — dodaje profesor.

Z treścią deklaracji oraz listą sygnatariuszy można zapoznać się na stronie internetowej stowarzyszenia: https://polisharbitration.pl.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu