Autokontrola na zlecenie podatnika

opublikowano: 21-06-2018, 22:00

Szersza reprezentacja przed sądami i zwiększenie zakresu usług to tylko część zmian, które KRDP proponuje w ustawie o doradztwie podatkowym.

Doradcy podatkowi chcą zwiększenia swoich kompetencji i przywilejów dla podatników. Uważają, że mogą i powinni udzielać porad, opinii i wyjaśnień nie tylko z zakresu podatków, opłat czy ceł, ale też obowiązków związanych z takimi daninami publicznymi, jak składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Chcieliby też m.in. przeprowadzać kontrole doradcze, które wiązałaby się dla klientów z ulgą podatkową. Propozycje te Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP) zawarła w projekcie nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym i przekazała go ministrowi finansów. Prof. Adam Mariański, przewodniczący rady, ma nadzieję, że projekt spotka się z aprobatą resortu. Jak mówi, rozwiązania te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nie tylko jego środowiska, ale też podatników.

— Staraliśmy się uwzględnić oczekiwania członków naszego samorządu, a także dostosować je do wymogów rynku i oczekiwań ze strony biznesu — podkreśla prof. Adam Mariański.

Wspomniana kontrola doradcza, przeprowadzana przez doradców podatkowych dla chętnych do tego firm, na ich zlecenie, miałaby służyć okresowejweryfikację poprawności wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Kończyłaby się sporządzeniem sprawozdania, zawierającego m.in. opinię co do prawidłowości procedur podatnika lub płatnika, mających zapewnić właściwe wywiązanie się z powinności wobec fiskusa. Jeżeli przedsiębiorca takich nie wdrożył, albo zawierają błędy lub braki, kontrolujący ma wydać raport z rekomendacjami.

Według autorów projektu, sprawozdanie z takiej dowolnej weryfikacji powinno być przechowywane przez podatników do upływu terminu przedawnienia zobowiązań powstałych w badanym okresie i mogłoby być także przedkładane organom podatkowym na ich żądanie. KRDP chce, aby minister finansów określił w rozporządzeniu szczegółowe zasady kontroli doradczej. Ponadto proponuje wprowadzenie preferencji dla tych przedsiębiorców, którzy się na nią zdecydują i otrzymają sprawozdanie bez raportu rekomendacji oraz tych, którzy taki raport dostaną i zgodnie z tymi zaleceniami w określonym czasie skorygują swoje rozliczenia. Mogliby oni zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dwukrotność wynagrodzenia za przeprowadzoną kontrolę. Ponadto projektprzewiduje ulgę w podatku dochodowym — w wysokości stanowiącej 0,1 proc. jego kwoty. Odliczenie tego wydatku byłoby jednak limitowane.

Doradcy podatkowi chcą też występować w imieniu swoich klientów przed organami i sądami w sprawach karnych skarbowych jako pełnomocnicy posiłkowi. Obecnie reprezentują przedsiębiorców przed sądami administracyjnymi i tylko w sprawach podatkowych czy celnych, w procesach o przestępstwa skarbowe takich uprawnień nie mają. Jeśli projektowana nowela weszłaby w życie w proponowanym brzmieniu, doradca podatkowy mógłby również prowadzić przed sądem sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych.

Projekt idzie dalej. Zakłada przyznanie doradcom podatkowym uprawnienia do sporządzania i wnoszenia skarg konstytucyjnych oraz zażaleń na postanowienia o odmowie nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu, a także reprezentowanie skarżącego w niektórych postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Obecnie na takim etapie prowadzonych spraw muszą oni korzystać z usług adwokata bądź radcy prawnego.

Kontrolna ulga w PIT i CIT

0,1 proc. kwoty podatku dochodowego — tyle podatnik mógłby odliczyć (od PIT lub CIT) z tytułu zlecenia doradcy podatkowemu przeprowadzenia kontroli doradczej. Maksymalny odpis nie mógłby jednak przekroczyć:

  • 20 tys. zł — u małego przedsiębiorcy,
  • 50 tys. zł — u średniego przedsiębiorcy,
  • 200 tys. zł — u dużego przedsiębiorcy.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Wyniki spółek / Autokontrola na zlecenie podatnika