Brak polskiego tłumaczenia utrudnia eksport towarów

Roman Rosiak
09-08-2004, 00:00

Rozbieżność słownictwa w przepisach celnych i podatkowych sprawia,

że przedsiębiorcy nie wiedzą, który urząd celny ma potwierdzić eksport.

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej za eksport uważa się wywóz towaru poza granice wspólnoty. Do 1 maja 2004 r. był on potwierdzany stemplem „Wywóz/VAT” na karcie 3 Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD lub na karcie 1A w polskim granicznym urzędzie celnym. Od 1 maja granica celna, przez którą następuje wywóz towaru, nie zawsze jest granicą terytorialną Polski. W związku z tym powstaje bardzo ważne dla eksporterów pytanie, który urząd celny (krajowy/wewnętrzny czy zlokalizowany na granicy zewnętrznej UE) jest „urzędem wyjścia” w rozumieniu przepisów ustawy o VAT (art. 2 i 19), czyli jest uprawniony do potwierdzania wywozu towarów poza obszar celny UE na dokumentach celnych. Kwestia ta ma znaczenie dla momentu nabycia uprawnień do stosowania 0-proc. stawki VAT w eksporcie towarów.

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna.

Procedura wywozu

Zgodnie z art. 792 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93, ustanawiającego przepisy wykonawcze do wspólnotowego kodeksu celnego (rozporządzenie wykonawcze), zgłoszenie do wywozu towarów należy dokonać na podstawie SAD składającego się z kart 1, 2 i 3. Zastosowanie tych kart jest następujące: karta 1 jest przeznaczona dla urzędu celnego, w którym zgłoszenie zostało dokonane, karta 2 służy celom statystycznym, natomiast karta nr 3 przeznaczona jest dla zgłaszającego.

Zgłoszenie to składane jest do urzędu celnego wywozu (customs office of export), w celu dostarczenia towarów do urzędu celnego wyprowadzenia (customs office of exit) zlokalizowanego na granicy celnej Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 793 rozporządzenia wykonawczego, urzędem celnym wyprowadzenia (customs office of exit) (urząd celny graniczny) jest:

- w przypadku towarów wywożonych koleją, pocztą, drogą powietrzną lub drogą morską, urząd celny, w którym towary przejmowane są w ramach umowy przewozu dla ich transportu do państwa trzeciego przez dane towarzystwo kolejowe, organy pocztowe, towarzystwo lotnicze bądź przedsiębiorstwo żeglugowe;

- w przypadku towarów wywożonych transportem przesyłowym (ropa, gaz, energia elektryczna), urząd wyznaczony przez państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba eksportera;

- w przypadku towarów wywożonych w inny sposób, czyli transportem drogowym, urzędem celnym wyprowadzenia jest ostatni urząd celny przed opuszczeniem przez towary obszaru celnego wspólnoty.

Obowiązkiem tego urzędu jest upewnienie się, czy przedstawione towary są towarami zgłoszonymi do wywozu w urzędzie celnym wysyłki (customs office of departure). W przypadku niestwierdzenia różnic — potwierdza ich fizyczne wyjście poza obszar celny UE poprzez poświadczenie wywozu na odwrotnej stronie karty 3 SAD pieczęcią z nazwą urzędu i datą.

Od tej zasady istnieje wyjątek i specyficzny tryb postępowania, kiedy towary przedstawiane są do procedury wywozu poza obszar celny Unii z zastosowaniem procedury tranzytowej. W takiej sytuacji potwierdzenia na karcie 3 SAD dokonuje urząd celny wysyłki (customs office of departure), czyli urząd celny wewnętrzny, w którym towar został zgłoszony do procedury wywozu z zastosowaniem procedury tranzytowej (art. 793 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego).

W tej specyficznej sytuacji eksporter (lub jego przedstawiciel) otrzyma potwierdzenie wywozu na karcie 3 SAD wcześniej niż towary dojadą do urzędu celnego wyprowadzenia (customs office of exit) i faktyczny wywóz towarów będzie miał miejsce.

Przykład

Towary są wywożone z Warszawy do Chorwacji transportem drogowym. W warszawskim urzędzie celnym towary są zgłaszane do procedury wywozu z zastosowaniem procedury tranzytu. Towar opuści obszar celny wspólnoty poprzez granicę węgiersko-chorwacką.

Zgodnie z art. 793 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego urzędem celnym, który dokona potwierdzenia wywozu na karcie 3 SAD będzie urząd celny wewnętrzny — Urząd Celny w Warszawie, w którym zostanie otwarta procedura tranzytowa.

Roman Rosiak

manedżer w zespole podatków pośrednich PricewaterhouseCoopers

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Roman Rosiak

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Surowce / Brak polskiego tłumaczenia utrudnia eksport towarów