BRE <BREP.WA> Rating FITCH dla BRE Banku

15-07-2002, 18:54

RATING FITCH DLA BRE BANKU

RB/123/02

Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że Fitch Ratings, międzynarodowa agencja ratingowa, nadała dnia 15 lipca 2002 r. perspektywę negatywną dla ratingu indywidualnego BRE Banku (BRE) będącego na poziomie 'C/D' (w skali od A do E, oznacza dobrą kondycję Banku, przy czym mogą występować pewne problemy o charakterze wewnętrznym lub spowodowane czynnikami zewnętrznymi). Ratingi długo- i krótkoterminowe oraz rating wsparcia zostały utrzymane na poziomie odpowiednio: - długoterminowa ocena: BBB+ (czwarta ocena w skali inwestycyjnej, oznacza dobrą jakość portfela kredytowego), - krótkoterminowa ocena: F2 (ocena druga od góry w 6-stopniowej skali, obrazuje zdolność terminowego regulowania zobowiązań), - ocena wsparcia: 3 (trzecia ocena w 5-stopniowej skali, odzwierciedla silną pozycję strategicznego akcjonariusza). Perspektywa dla ratingu długoterminowego pozostaje stabilna.

Nadanie perspektywy negatywnej jest wynikiem pogorszenia profilu ryzyka i strukturalnej rentowności Banku, kształtowanej przez spadające marże odsetkowe, stagnację w innych dochodach i rosnące koszty na poziomie grupy. Współczynniki pokrycia rezerwami należności nieregularnych Banku spadły i są na bardzo niskim poziomie na tle grupy porównawczej. Utrzymujące się spowolnienie w sektorze przedsiębiorstw i spadające ceny akcji mogą zmusić BRE to utworzenia dodatkowych rezerw w niedalekiej przyszłości.

Rentowność BRE w 2002 r. zależy w dużej mierze od udanej sprzedaży niektórych udziałów kapitałowych w czasie roku, łącznie z wprowadzeniem na giełdę internetowego mBanku. Ostry spadek cen akcji zmusił BRE do utworzenia znacznych rezerw na niektóre udziały kapitałowe w pierwszym kwartale 2002 r. W dodatku wzrosły rezerwy utworzone na należności nieregularne i w konsekwencji Bank odnotował kwartalną stratę netto w wysokości PLN 6,4 miliona. Detaliczne oddziały BRE, Multibank i mBank, powstałe w celu dywersyfikacji strumienia dochodów Banku i poprawy kosztownej, raczej hurtowej struktury depozytowej, zwiększyły koszty działania Banku nie mając znacznego wpływu na marżę odsetkową do tej pory. Mimo faktu, iż BRE odnosił dotąd sukcesy w swojej działalności inwestycyjnej, trudne otoczenie makroekonomiczne w Polsce i pesymistyczne nastroje giełdowe sprawiają, że ten kluczowy obszar rentowności jest zagrożony w najbliższym czasie. W drugim kwartale 2002 r. na wyniki BRE, podobnie jak kilku innych polskich banków, mogą mieć wpływ wyższe rezerwy na należności nieregularne w związku z bankructwem Stoczni Szczecińskiej.

Pod koniec 2001 r. BRE nabył 5% udziałów w Elektrimie, które po dalszych zakupach wzrosły do 20% pod koniec czerwca 2002 r. Fitch przyjmuje do wiadomości, że bank zamierza powiększyć swoje zaangażowanie w Elektrimie poprzez zakup zrestrukturyzowanych obecnie obligacji (EUR 100 mln), których Elektrim nie spłacił w grudniu 2001r. Fitch zauważa, że uzdrowienie Elektrimu nie jest pewne i zależy od sprzedaży aktywów, głównie udziałów w operatorze sieci komórkowej PTC, które mogłyby zostać zakupione przez Deutsche Telekom (DT). Jednakże nie jest pewne, że transakcja będzie zrealizowana, jako że DT podejmuje wysiłki w celu redukcji swojego zadłużenia.

Długo- i krótkoterminowe ratingi BRE (ograniczone poziomem ratingu suwerennego dla Polski) wciąż korzystają ze wsparcia największego udziałowca Banku, niemieckiego Commerzbank AG (ocenianego na poziomie 'A/F1' przez Fitch).

Data sporządzenia raportu: 15-07-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / BRE &lt;BREP.WA> Rating FITCH dla BRE Banku