Budowa lokali socjalnych za rok

Tydzień temu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-05 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Ustawa ta będzie podstawą prawną działań pilotażowych, poprzedzających pełne wdrożenie przyjętego przez rząd 29 lipca 2003 r. „Programu budownictwa mieszkań dla osób wymagających pomocy socjalnej”, opracowanego wspólnie przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Zgodnie z projektem ustawy pilotażowej, pomoc finansową otrzymają gminy w celu wsparcia budowy nowych lokali socjalnych, noclegowni lub domów dla bezdomnych. Pieniądze przeznaczane będą również na remonty lub przebudowę istniejących już budynków mieszkalnych oraz na zmianę sposobu użytkowania budynków niemieszkalnych, w wyniku czego powstawałyby lokale dla osób potrzebujących pomocy. Dopłaty obejmowałyby część kosztów budowy (do 35 proc.). Źródłem finansowania byłby ulokowany w BGK Fundusz Dopłat. Przewiduje się, że na realizację programu pilotażowego przeznaczone zostaną środki z Funduszu Dopłat wysokości 15 mln zł. Powinny one starczyć na dofinansowanie 500 lokali socjalnych oraz 35 noclegowni i domów dla bezdomnych, przy założeniu, że wszystkie te obiekty zostaną dofinansowane w pełnej wysokości. Pilotaż będzie miał charakter konkursowy. Kompleksowe wdrożenie tego programu planowane jest na 2005 r.

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ