CA IB FIM PRO LOKATA - zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym

CA IB FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA
opublikowano: 04-02-2003, 16:48

- ZAWARCIE TRANSAKCJI Z PODMIOTEM POWIĄZANYM

RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/167/02/03/TK

CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro

1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta Bank BPH PBK SA 2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji: Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA. 3) oznaczenie przedmiotu transakcji bony skarbowe o wartości nominalnej 82 360 000 zł i terminie wykupu 11.06.2003 r. 4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych a) Fundusz zbył bony skarbowe, transakcja typu buy-sell-back, odkupienie przez kontrahenta bonów skarbowych zbytych 28.01.2003 r. b) data i sposób zbycia aktywów: 3.02.2003 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych c) cena, po jakiej zbyto aktywa: 80 621 545,12 zł

Data sporządzenia raportu: 04-02-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: CA IB FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / CA IB FIM PRO LOKATA - zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym