Czas dużych zmian

Marek Wierciszewski
19-12-2011, 00:00

Iwona Sroka, prezes KDPW podsumowuje mijający rok. Mówi o sukcesach i porażkach oraz planach na 2012 rok

„Puls Biznesu”: Jakie są największe sukcesy KDPW w tym roku? Iwona Sroka: Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem mijającego roku było utworzenie przez KDPW izby rozliczeniowej KDPW_CCP i przekazanie do niej systemu rozliczania i zabezpieczania rozliczeń transakcji wraz z implementacją nowego systemu zarządzania ryzykiem opartego na metodologii SPAN. W 2011 roku utworzyliśmy kolejne połączenie operacyjne z zagranicznym depozytem — tym razem ze Słowenią. Spółka z tego rynku jest już notowana w Warszawie. W listopadzie zakończyliśmy prace związane z przeniesieniem rozrachunku w euro na platformę TARGET2 i z sukcesem przeprowadziliśmy na niej pierwsze operacje.

Czy zdarzyły się też potknięcia?

Wolę mówić w kategoriach wydłużonych efektów realizacji naszych projektów, jak np. w zakresie wprowadzenia w życie proponowanych przez nas zmian w Systemie Rekompensat. Odpowiednie projekty regulacji przygotowaliśmy już ponad rok temu, a dotyczą one zwiększeniaochrony inwestorów indywidualnych czy usprawnienia procedur związanych z wypłatą rekompensat w razie upadłości domu maklerskiego. Czekają na stosowne posunięcia legislacyjne.

Jakie znaczenie ma wydzielenie z KDPW izby rozliczeniowej?

Poza oczywistym zwiększeniem bezpieczeństwa i efektywności rozliczeń powołanie KDPW_CCP zwiększyło zdecydowanie atrakcyjność naszego rynku, zwłaszcza wśród inwestorów zagranicznych. Wprowadzony został także nowy system gwarantowania rozliczeń transakcji, oparty na dwóch podstawowych poziomach: zindywidualizowanych depozytach zabezpieczających oraz solidarnym funduszu rozliczeniowym. Uzupełnieniem tego modelu są kapitały własne naszej izby rozliczeniowej w wysokości 100 mln zł. A to wszystko z punktu widzenia zwykłego obserwatora rynku sprowadza się do wejścia do „wyższej ligi” tego biznesu.

Jak wypadł organizowany przez KDPW Pierwszy Ogólnopolski Test Wiedzy

o Inwestowaniu? Czy uczestnicy mogli pochwalić się szeroką wiedzą?

Pierwszy Ogólnopolski Test Wiedzy o Inwestowaniu współorganizowaliśmy jako partner programu Akcjonariat Obywatelski. Przy okazji testu po raz pierwszy na tak dużą skalę zbadaliśmy także poziom wiedzy przeciętnego Polaka z zakresu ekonomii, rynków finansowych, inwestowania na giełdzie. Wyniki badań pokazały, że potrafimy całkiem nieźle liczyć, ale nasza wiedza na temat rynku finansowego i giełdy jest jeszcze niewystarczająca. Nigdy nie zaspokoimy popytu na wiedzę ekonomiczną, a obowiązkiem instytucji rynkowych jest inicjowanie nowych działań w tym zakresie. Test jest jednym z nich.

Jakie są najważniejsze plany na przyszły rok?

Największym projektem, jaki będziemy realizować w przyszłym roku, będzie uruchomienie rozliczeń wybranych transakcji zawieranych na rynku derywatów OTC. Zgodnie z przygotowywanymi właśnie regulacjami UE transakcje tego typu mają zostać objęte obowiązkiem rozliczenia za pośrednictwemizb rozliczeniowych CCP. Największą korzyścią związaną z realizacją tego projektu będzie uwolnienie przez banki limitów kredytowych, jakie nakładają one na kontrpartnerów swoich transakcji. To z kolei może się przełożyć na zwiększenie płynności na rynku międzybankowym, której teraz tak bardzo potrzebujemy. Pracujemy także m.in. nad nowymi usługami dla emitentów w zakresie zdarzeń korporacyjnych, także dla emitentów zagranicznych, wprowadzeniem nettingu w papierach wartościowych, systemem pożyczek rynkowych. Intensywnie współpracujemy już teraz z GPW nad dostosowaniem naszych rozwiązań informatycznych do nowego systemu transakcyjnego GPW.

O ile wzrośnie wartość i ilość transakcji obsługiwanych przez KDPW po planowanym uruchomieniu rozliczeń derywatów OTC?

Szacujemy, że rocznie rozliczać będziemy około 10 tys. transakcji z rynku OTC o wartości nominalnej ponad 1 biliona złotych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Wierciszewski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Czas dużych zmian