Czy można w rocznym zeznaniu odzyskać zaliczkę na PIT od odszkodowania

25-02-2016, 10:32

Pracodawcy często z ostrożności pobierają zaliczki na PIT, wypłacając zadośćuczynienie z programu dobrowolnych odejść. Sądy i skarbówka różnie to traktują.

 - 30 czerwca 2015 r. podatnik zakończył swoją drogę pracowniczą i od 1 lipca przeszedł na emeryturę. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w związku z zaproponowanym przez pracodawcę, programem dobrowolnych odejść. Porozumienie zawierało dwa elementy kwotowe, pierwsza część to odprawa należna na podstawie ustawy, a druga część to dobrowolne odszkodowanie. Czy to prawda, że część dotycząca dobrowolnego odszkodowania jest zwolniona z podatku dochodowego? Jeżeli tak, to jaka jest droga do odzyskania pobranej zaliczki podatku? (Bogdan Z.) 

> Odprawy otrzymane przez pracowników w wyniku ich przystąpienia do programu dobrowolnych odejść (PDO), skutkujących rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników stanowią dla pracownika przychód opodatkowany PIT. Ustawa o PIT co prawda zwalnia z podatku otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie odrębnych przepisów, ale z wyłączeniem odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie wyżej wymienionej ustawy (art. 21 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy o PIT). Dlatego pracodawca słusznie pobrał od kwoty odprawy zaliczkę na podatek.

Mniej jednoznacznie przedstawia się kwestia odszkodowań i zadośćuczynień przyznawanych przez zakład pracy odchodzącym pracownikom na podstawie postanowień regulaminowych PDO. W mojej ocenie w tym przypadku istnieją jednak podstawy aby twierdzić, że zaliczka na podatek dochodowy od wypłaconego odszkodowania została pobrana niesłusznie i dochodzić jej zwrotu (gdyby ustawodawca chciał opodatkować również odszkodowania, wymieniłby je również – obok odpraw – w wyżej cytowanym przepisie wyłączającym ze zwolnienia z opodatkowania określone przysporzenia otrzymywane na podstawie ustawy szczególnej).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT,  wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w kodeksie pracy, z pewnymi wyjątkami wskazanymi wprost w ustawie. 

W praktyce, organy podatkowe i sądy różnie interpretują ten przepis.

Pierwsze podejście jest pozytywne dla podatników. Zakłada ono, że skoro Regulamin PDO stanowi normatywne źródło prawa pracy, a uzyskane na jego podstawie świadczenie ma charakter rekompensaty za brak możliwości osiągania przychodów od dotychczasowego pracodawcy (czyli stanowi zadośćuczynienie), to powinno korzystać ze zwolnienia z opodatkowania  na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3) ustawy o PIT. Takie stanowisko przedstawił m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 7 stycznia 2016 r. (sygn. IPPB4/4511-1328/15-2/MS2) oraz dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 14 stycznia 2016 r. (sygn. IPTPB2/4511-652/15-2/IL). 

Druga linia orzecznicza jest mniej przychylna podatnikom i zakłada, że aby świadczenie korzystało ze zwolnienia z PIT, obowiązek jego wypłaty musi wynikać wprost z ustawy lub rozporządzenia z zakresu prawa pracy. Dla skorzystania ze zwolnienia znaczenie będzie mieć, czy PDO ma umocowanie w innych opartych na ustawach postanowieniach układów zbiorowych pracy, porozumieniach zbiorowych, regulaminach lub statutach. Samo dobrowolnie zawierane porozumienie pomiędzy pracownikiem i pracodawcą nie uprawnia do zwolnienia wypłacanego odszkodowania/zadośćuczynienia z PIT. Takie podejście zaprezentował m.in. WSA w Gdańsku w wyroku z 23 września 2014 r. sygn. I SA/Gd 571/14 oraz dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 29 stycznia 2016 r. (sygn. IPTPB2/4511-654/15-3/EC).

Mając na względzie te nieścisłości, pracodawcy wypłacając odszkodowanie/zadośćuczynienie często działają ostrożnie i na wszelki wypadek pobierają należność na podatek dochodowy. 

Niemniej, podatnik może dochodzić zwrotu pobranej zaliczki. W tym celu, powinien w rozliczeniu rocznym PIT-37:

•wykazać przychód z PIT-11 pomniejszony o przychód z uzyskanego odszkodowania/zadośćuczynienia (przychodów zwolnionych nie wskazuje się w zeznaniu rocznym),

•wskazać kwotę zaliczek faktycznie pobranych przez pracodawcę.

Wówczas powstanie różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatnika (pracodawcę). Różnica ta będzie nadpłatą do zwrotu na rachunek bankowy podatnika.

Najprawdopodobniej, weryfikując rozliczenie roczne za 2015 r. urząd skarbowy poprosi o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zeznaniem podatkowym PIT-37, a wystawioną informacją PIT-11 od pracodawcy. Podatnik (pracownik) powinien wówczas powołać się na zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 3) ustawy o PIT. Niemniej, istnieje ryzyko, że organy będą próbowały kwestionować prawo do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia.

Istnieje również druga możliwość. Podatnik może złożyć zeznanie roczne, wykazując przychód oraz zaliczki zgodnie z informacją PIT-11, a następnie skorygować swoje zeznanie, składając wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty. We wniosku będzie możliwość przedstawienia swojego stanowiska oraz argumentów przemawiających za możliwością skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 3) ustawy o PIT. Niemniej również w tym przypadku należy liczyć się z tym, że organ może odmówić stwierdzenia nadpłaty. 

Odpowiedzi udzieliła:

Magdalena Skop - aplikant radcowski, starszy konsultant w Crido Taxand. Autorka m.in. komentarzy na blogu podatkowym ekspertów Crido Taxand podatkiwbiznesie.pl, dotyczącym CIT, PIT, VAT, cen transferowych i sporów podatkowych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Podatki / Czy można w rocznym zeznaniu odzyskać zaliczkę na PIT od odszkodowania