Darowizny do odpisu nie tylko w zeznaniu

opublikowano: 19-03-2019, 22:00

Wydłużyła się lista instytucji, których wsparcie jest objęte ulgami w PIT i CIT. Zyskają na tym niektóre szkoły i placówki kształcenia ustawicznego

Wsparcie edukacji zawodowej przez przedsiębiorców jest od tego roku promowane ulgą podatkową. Przewidują ją obie ustawy o podatkach dochodowych — od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT). Pozwalają one na pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość darowizny przekazanej na cele takiego kształcenia.

Nie tylko dla technikum

Darowizną objętą ulgą nie mogą być pieniądze, lecz materiały dydaktyczne lub środki trwałe. Muszą być kompletne, zdatne do użytku lub nie starsze niż 12 lat — wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów (MF) podanych na jego stronie internetowej.

Adresatami takiego wsparcia są publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz publiczne placówki i centra. Beneficjentami podatkowego uprawnienia są natomiast osoby prawne, podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, którzy korzystają z opodatkowania na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według stawki 19 proc. albo z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik może skorzystać z ulgi, jeśli przekaże pomoce np. pięcioletniemu technikum, trzyletniej branżowej szkole I stopnia, dwuletniej branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej dla osób mających wykształcenie średnie lub średnie branżowe o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Ponadto można odliczyć darowiznę dla szkoły artystycznej, placówki kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Pełny wykaz adresatów wsparcia uprawniającego do pomniejszenia podstawy opodatkowania (czyli dochodu lub przychodu, zależnie od rodzaju opłacanego podatku) zainteresowani znajdą w art. 2 pkt 4 oraz art. 4 pkt 28a ustawy — Prawo oświatowe. Odliczenie nie może przekraczać równowartości 6 proc. dochodu (lub przychodu). Jest to limit wspólny z odpisami z innego rodzaju darowizn uprawniających do ulgi, czyli przekazywanych na cele pożytku publicznego, kultu religijnego i honorowego krwiodawstwa. Jeżeli przekazana pomoc jest obłożona VAT, wówczas za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT — w części przekraczającej podatek naliczony.

Dowodem potwierdzającym prawo do ulgi powinien być dokument z danymi identyfikującymi darczyńcę, zawierający oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny, a także informację o wartości przekazanego materiału lub towaru. Z jej odliczeniem nie trzeba czekać do złożenia rocznego zeznania podatkowego. Odpisów można dokonywać w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek. Zasada ta dotyczy również uwzględniania w rozliczeniach z fiskusem darowizn także na inne cele. Różnice dotyczą natomiast limitów odpisów i dokumentowania udzielonego wsparcia. Wynika to m.in. z faktu, że pomoc niekiedy może mieć postać finansową.

Pieniądze na rachunek

Na przykład darowizny na działalność pożytku publicznego, których celem jest m.in. wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, działalności charytatywnej i na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia czy nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji, również mogą być odliczone we wspomnianym limicie 6 proc. dochodu (przychodu). Podatnik musi natomiast posiadać m.in. oświadczenie obdarowanej organizacji, że w dniu przekazania daru była ona równoważną do organizacji działających na podstawie polskich przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poza tym musi mieć dowód wpłaty na rachunek obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż płatniczy (w przypadku darowizny pieniężnej) oraz dokument identyfikujący darczyńcę, wartość wsparcia i oświadczenie o jego przyjęciu (w przypadku darowizny niepieniężnej).

Limit 6 proc. dotyczy też odpisów darowizn na cele kultu religijnego, ale już w pełnej wysokości podatnik odlicza wspomożenie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej. Darczyńca powinien otrzymać od obdarowanego pokwitowanie odbioru darowizny oraz — w ciągu dwóch lat — sprawozdanie o jej przeznaczeniu. W każdym przypadku wpłata musi wpłynąć na konto. Jeszcze inaczej podatnicy rozliczają się z ulgi na cele krwiodawstwa, z której mogą skorzystać honorowi dawcy krwi. Przysługuje ona w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty i oddanych litrów krwi lub jej składników. Odliczenie musi jednak zmieścić się limicie 6 proc. dochodu (przychodu), wspólnego z dokonywanymi odpisami innych darowizn. Krwiodawca musi wykazać się przed fiskusem zaświadczeniem od jednostki, która pobrała krew.

Darowizny w zeznaniach za 2017 r.

410,97

mln zł To kwota odliczeń ogółem

w tym:

darowizny przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych:

 • liczba podatników 169 622 (0,68 proc. ogółu podatników)
 • kwota odliczeń 148,12 mln zł
 • przeciętna kwota odliczona przez podatnika 873

darowizny na cele kultu religijnego:

 • liczba podatników 145 030 (0,58 proc. ogółu podatników)
 • kwota odliczeń 164,19 mln zł
 • przeciętna kwota odliczona przez podatnika 1132 zł

 

darowizny na cele krwiodawstwa:

 • liczba podatników 145 792 (0,58 proc. ogółu podatników)
 • kwota odliczeń 31,06 mln zł przeciętna
 • kwota odliczona przez podatnika 213 zł

darowizny wynikające z odrębnych ustaw:

 • liczba podatników 24 903 (0,10 proc. ogółu podatników)
 • kwota odliczeń 67,59 mln zł przeciętna
 • kwota odliczona przez podatnika 2714 zł

Źródło: MF, „Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok”

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy