Dywergencja w europejskim przemyśle

Sektor przemysłowy w Unii Europejskiej kolejny miesiąc z rzędu tkwi w stagnacji. Ale ważniejsza od ogólnego trendu jest dywergencja między krajami i między sektorami. Niektóre kraje i sektory wyraźnie zwiększają produkcję, inne odwrotnie.

Sytuacja w europejskim przemyśle nieznacznie się pogorszyła w styczniu. Produkcja w UE spadła, po uwzględnieniu czynników sezonowych, o 0,3 proc. w ujęciu rocznym. Dla porównania w grudniu wzrosła ona o 0,8 proc. Podobnie, choć nieco gorzej, wygląda sytuacja w samej strefie euro. Tam dynamika produkcji wyniosła -0,9 proc. względem +0,3 proc. w grudniu. Niemal we wszystkich największych państwach koniunktura w przemyśle pogorszyła się w stosunku do końca roku. Wyjątkiem jest Francja, w której dynamika produkcji wzrosła z -3,8 do -1,1 proc.

book icon
Treść dostępna dla subskrybentów pakietu Premium
Premium
Zyskaj dostęp do analiz i danych
Zostań subskrybentem Premium już teraz!
Analizy PB
Nowy klient
Premium Offer
POZNAJ PB PREMIUM
ARTYKUŁY + ANALIZY + DANE
129 zł 12,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące*
WYBIERZ
* każdy kolejny miesiąc 129,00 zł
Rabat 36%
Premium Offer
CZYTAJ PRZEZ CAŁY ROK
ARTYKUŁY + ANALIZY + DANE
990 zł / rok
Oszczędź 558 zł
WYBIERZ