E-commerce rośnie o prawie 40 proc. w Unii Europejskiej

Luty przyniósł poprawę w europejskim handlu detalicznym w dużej mierze za sprawą poluzowania obostrzeń epidemicznych. Z dwóch najważniejszych trendów minionego roku – gwałtownego przyspieszenia e-commerce oraz przesunięcia popytu konsumentów na dobra trwałe związane z wyposażeniem domu – pierwszy się umocnił, a drugi lekko osłabił.

Obroty w handlu detalicznym spadły w lutym w Unii Europejskiej o 2,2 proc. rok do roku, wobec spadku o 4,6 proc. w styczniu. Widać zatem wyraźne odbicie po styczniowym dołku. Choć najważniejszą cechą handlu obecnie jest ogromne zróżnicowanie między krajami, wynikające z odmiennych poziomów restrykcji, a także odmiennego podejścia konsumentów do oszczędzania w czasie pandemii .Najniższą dynamikę odnotowano na Słowacji (-14,6 proc.), w Portugalii (-14,5 proc.), na Malcie (-9,2 proc.) i na Łotwie (-8,9 proc.). Z kolei najszybciej handel detaliczny rósł w Belgii (+10,2 proc.), Austrii (+5,7 proc.), Estonii (+5,1 proc.) i Chorwacji (+5 proc.). W tej drugiej grupie kolejny miesiąc plasuje się Polska z dynamiką na poziomie +3,6 proc. (są to obroty w handlu detalicznym, bez sprzedaży aut i sprzedaży w restauracjach).

book icon
Treść dostępna dla subskrybentów pakietu Premium
Premium
Zyskaj dostęp do analiz i danych
Zostań subskrybentem Premium już teraz!
Analizy PB
Nowy klient
Premium Offer
POZNAJ PB PREMIUM
ARTYKUŁY + ANALIZY + DANE
129 zł 12,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące*
WYBIERZ
* każdy kolejny miesiąc 129,00 zł
Rabat 36%
Premium Offer
CZYTAJ PRZEZ CAŁY ROK
ARTYKUŁY + ANALIZY + DANE
990 zł / rok
Oszczędź 558 zł
WYBIERZ