Ewidencja firm bardziej uporządkowana

opublikowano: 20-11-2012, 00:00

W CEIDG nie powinno być danych o zakazie prowadzenia działalności, który uległ zatarciu. To ma się zmienić.

Po prawie roku funkcjonowania Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) konieczne są modyfikacje systemu, które mają uporządkować i częściowo rozszerzyć umieszczane tam dane, a także usprawnić korzystanie z niej przedsiębiorcom, ich kontrahentom, klientom i instytucjom państwowym.

Doświadczenia wymagają wprowadzenia 29 zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Zawiera je projekt założeń odpowiedniej nowelizacji tej ustawy przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki (MG). Niektóre propozycje wynikają z postulatów resortów finansów i sprawiedliwości.

Wpisy przedsiębiorców

Dane we wniosku przedsiębiorcy o wpis do ewidencji zostaną wzbogacone informacjami o formach wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej oraz danych podmiotu, który prowadzi tę dokumentację na rzecz danej firmy. Tę propozycję dyktuje fakt, że dane te są integralną częścią wniosku (oświadczenia) o wyborze formy opodatkowania, które przedsiębiorca może dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG. MG zapowiada też, że przedsiębiorcy będą informować, czy prowadzą działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej, i podawać numer telefonu. Postulowali o to sami przedsiębiorcy. Sami jednak zdecydują, czy numer ten będzie widoczny we wpisie, czy ma służyć jedynie do kontaktów z administracją publiczną.

Resort proponuje też umożliwienie wykreślenia z CEIDG wpisów przedsiębiorców, którzy nie wznowili wykonywania działalności gospodarczej przez upływem 24 miesięcy od dnia jej zawieszenia, bez konieczności wydawania w tej sprawie decyzji przez ministra. Obecnie jest ona wymagana. Projekt zapowiada ponadto usunięcie z ewidencji danych osoby, która złożyła wniosek o wpis, ale nie podjęła działalności i wykreśliła go z CEIDG. Mimo takich kroków jest ona widoczna na stronie internetowej ewidencji.

Z CEIDG mają też być usuwane na trwałe informacje o orzeczonych zakazach prowadzenia działalności gospodarczej, które uległy zatarciu. Jak wyjaśnia MG, obecnie wpisowi do centralnej ewidencji podlega informacja o orzeczonych wobec przedsiębiorcy zakazach prowadzenia działalnościgospodarczej oraz zawodowej i jest ona ujawniana na stronie internetowej. W przypadku zatarcia skazania dane nie mogą być jednak wyeliminowane z ewidencji i nawet wykreślenie wpisu nie oznacza ich usunięcia. Takie informacje są nadal dostępne w CEIDG, chociaż nikt nie znajdzie ich już w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wpisy z urzędu

Obecnie z urzędu do CEIDG jest wpisywany numer identyfikacji podatkowej (NIP), informacja o wykreśleniu wpisu oraz informacje sądowe. Po zmianach mają być też wprowadzane numery PESEL, REGON oraz REGON i NIP spółek cywilnych. Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędy skarbowe uzyskają prawo informowania CEIDG i zgłaszania do sprostowania (wykreślenia) wpisów niezgodnych z ich rejestrami, co obecnie odbywa się listownie lub e-mailowo pod adresem MG. Same natomiast poprawią błędy w informacjach, które mogą same wprowadzać do systemu.

Udostępnianie danych o przedsiębiorcach

Przedsiębiorcy i inne podmioty postulują wprowadzenie możliwości wyszukiwania w ewidencji wpisów według różnych kryteriów, np. daty czy miejsca rejestracji firmy. Banki np. chcą także uzyskiwać kopie bazy przedsiębiorców do realizacji ich celów gospodarczych. Resort gospodarki nie jest temu przeciwny. Zapowiada możliwość docierania do informacji według dowolnych kryteriów wprowadzonych do wyszukiwarki CEIDG. Docelowo taki dostęp do danych ma być darmowy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu