Ferrum <HUFE.WA> 27/2002 Ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości

PEKAES Spółka Akcyjna
09-07-2002, 15:59

27/2002 USTANOWIENIE HIPOTEK NA AKTYWACH O ZNACZNEJ WARTOŚCI

Zarząd "Huta Ferrum" S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 9 lipca 2002 roku powziął wiadomość o notarialnym ustanowieniu hipotek kaucyjnych na aktywach emitenta na rzecz :

a) U.S. Steel Kosice s.r.o. w Kosicach, Republika Słowacka - hipoteka kaucyjna do wysokości 2 mln EURO na wieczystym użytkowaniu całej nieruchomości (położenie: Katowice-Bogucice-Zawodzie przy ul. Porcelanowej) oraz własności posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębne od gruntu nieruchomości, a zapisanych w księdze wieczystej KW Numer 54156 Sądu Rejonowego w Katowicach. Hipoteka została ustanowiona w celu zabezpieczenia posiadanych przez U.S. Steel Kosice s.r.o. w Kosicach, Republika Słowacka w stosunku do "Huta Ferrum" S.A. wymagalnych wierzytelności w postaci zobowiązań przeterminowanych w wysokości 12.174.377,83 zł.

b) Ferrometal Holdings Limited na Cyprze - hipoteka kaucyjna do wysokości 1 mln EURO na wieczystym użytkowaniu całej nieruchomości (położenie: Katowice Mysłowice Las) oraz własności posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębne od gruntu nieruchomości, a zapisanych w księdze wieczystej KW Numer 38142 Sądu Rejonowego w Katowicach. Hipoteka została ustanowiona w celu zabezpieczenia posiadanych przez Ferrometal Holdings Limited na Cyprze w stosunku do "Huta Ferrum" S.A. wymagalnych wierzytelności w postaci zobowiązań przeterminowanych w wysokości 4.975.755,53 zł.

Wartość ewidencyjna aktywów na których ustanowiono hipoteki w księgach rachunkowych "Huta Ferrum" S.A. wynosi 26.377.834,18 zł.

Nieruchomości opisane powyżej nie stanowią samodzielnie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Na podstawie Oświadczenia o ustanowieniu hipotek kaucyjnych (akt notarialny Repertorium A numer 4517/2002) wniesiono o wpisanie powyższych hipotek do w/w ksiąg wieczystych. W dziale IV księgi wieczystej KW Numer 54156 wpisana jest już hipoteka w kwocie 25 mln zł na rzecz Banku Śląskiego S.A. w Katowicach. W dziale IV księgi wieczystej KW Numer 38142 wpisana jest już hipoteka kaucyjna do kwoty 15 mln zł na rzecz Banku Śląskiego S.A. w Katowicach i hipoteka kaucyjna do kwoty 109.260,00 zł na rzecz Banku Śląskiego S.A. w Katowicach.

U.S. Steel Kosice s.r.o. w Kosicach, Republika Słowacka oraz Ferrometal Holdings Limited na Cyprze są dostawcami wsadu dla emitenta. Pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a jednostkami na rzecz których ustanowiono hipoteki nie występują inne powiązania niż opisane powyżej.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości stanowi wartość 10 % kapitałów własnych emitenta.

Data sporządzenia raportu: 09-07-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PEKAES Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Ferrum &lt;HUFE.WA> 27/2002 Ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości