Fundusze otwarte Inventum idą do likwidacji

  • Jagoda Fryc
07-01-2015, 15:45

Mimo starań, ING Bank Śląski nie znalazł chętnych na przejęcie funduszy otwartych Inventum. Ich klienci nie prędko odzyskają pieniądze.

To nie jest historia ze szczęśliwym zakończeniem. Inventum TFI w ubiegłym roku utraciło licencję na zarządzanie aktywami i złożyło wniosek o upadłość likwidacyjną. W tym czasie opiekę nad produktami towarzystwa przejęli depozytariusze: ING Bank Śląski i Raiffeisen Polbank. Ten pierwszy objął kontrolę nad funduszami otwartymi (FIO), a drugi – nad zamkniętymi, które przeważnie były tworzone na zamówienie konkretnych inwestorów (FIZAN). Do 7 stycznia oba banki miały czas na znalezienie TFI, które przejmą zarządzanie tymi portfelami. O ile Raiffeisen szybko postarał się o godnych zastępców, tak ING Bank Śląski takiego szczęścia nie miał.

- Wysłaliśmy oferty przejęcia funduszy otwartych Inventum do 25 krajowych TFI. Nikt się nie zgłosił, dlatego zgodnie z ustawą fundusze zostaną zlikwidowane – wyjaśnia Piotr Utrata, dyrektor biura prasowego ING.

To oznacza, że posiadacze jednostek uczestnictwa nie szybko odzyskają zainwestowane pieniądze. Choć zgodnie z rozporządzeniem proces likwidacji trwa 6 miesięcy, to jednak może być wielokrotnie wydłużany, gdy zaistnieją ku temu przesłanki, takie jak np. problemy ze spieniężaniem składników portfeli. A fundusze otwarte Inventum są po brzegi wypełnione niepłynnymi i problematycznymi aktywami. Nierzadko w grę wchodzi też egzekucja zabezpieczeń. Z nieoficjalnych informacji „Pulsu Biznesu” wynika, że likwidacja może być liczona nawet w latach.

Zgodnie z przepisami, uzyskane pieniądze ze sprzedaży składników portfeli zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań funduszu, w tym zaległych wypłat z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa.

W dużo lepszej sytuacji znalazł się Raiffeisen, do którego powiernicy zgłaszali się sami.  Chętnych nie zabrakło nawet na fundusz FIZAN20, w którego portfelu znajdują się problematyczne aktywa przeniesione z Inventum Premium . Fundusz ten przejęło Saturn TFI.

- Raiffeisen Polbank przekazał w terminie wynikającym z ustawy zarządzanie wszystkimi funduszami inwestycyjnymi Inventum, poza tymi, które przy przejmowaniu były już w stanie likwidacji lub posiadały ujemne aktywa. W zdecydowanej większości tych przypadków decydujące znaczenie miała wola uczestników funduszu, wyrażona np. w formie uchwały zgromadzenia inwestorów.  TFI, które przejęły FIZAN-y to: Saturn, Ipopema, Eques, Investors oraz Opti – wyjaśnia Marcin Jedliński, rzecznik Raiffeisen Polbank.

Pigułka informacyjna dla klientów funduszy Inventum.

Szczegółowe informacje inwestorzy mogą znaleźć też pod adresem: www.klienci-inventum.pl

Piotr Utrata, ING Bank Śląski
1.    Ile może potrwać likwidacja funduszy?
Likwidacja funduszu oznacza, że depozytariusz będzie dążyć do sprzedaży wszystkich aktywów oraz ściągnięcia jego należności. Niestety nie można obecnie określić terminu, w jakim zakończy się ten proces. Zgodnie z przepisami, co 6 miesięcy likwidator sporządza podsumowanie prowadzonej likwidacji informując o jej efektach. Na termin może wpływać fakt, że w portfelach funduszy Inventum znajdują się w dużej mierze niepłynne aktywa, w tym papiery wartościowe spółek, które znajdują się w upadłości. Powoduje to brak możliwości ich szybkiego spieniężenia.

2.     Ile w sumie klienci mogą odzyskać pieniędzy ze sprzedaży aktywów?
W tym momencie nie jesteśmy w stanie określić. Zgodnie z przepisami, uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań funduszu, w tym zaległych wypłat z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa, a pozostała kwota zostanie podzielona między uczestników funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Okres przeprowadzenia tego procesu oraz kwoty, jakie zostaną uzyskane ze sprzedaży aktywów, są uzależnione od jakości tych aktywów oraz zainteresowania potencjalnych nabywców.

3.     Czy nie ma sprzeczności między likwidacją funduszu Premium a przejęciem FIZ 20 przez innego zarządzającego. Czy klienci mogą liczyć na pieniądze z tego tytułu?
Otwarcie likwidacji funduszu Inventum Premium wynika wprost z przepisów ustawy. W związku z tym, że w tym czasie, żadne inne towarzystwo nie zdecydowało się na przejęcie funduszu, w tej sytuacji ustawa przewiduje tylko jedno wyjście – rozwiązanie funduszu. Można zakładać, że przejęcie funduszu Inventum 20 FIZAN przez nowego zarządzającego będzie oznaczać kontynuowanie procesu restrukturyzacji jego portfela. To zwiększa szanse na odzyskanie należności od tego funduszu w miarę pozyskiwania przez niego pieniędzy z prowadzonej restrukturyzacji.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jagoda Fryc

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Fundusze / Fundusze otwarte Inventum idą do likwidacji