Gazele skutecznie stawiają czoła przeciwnościom

opublikowano: 29-12-2019, 22:00

Tegoroczny ranking Gazel Biznesu potwierdza tendencję, która zarysowała się już w jego ubiegłorocznym wydaniu.

PATRICIA DEYNA, prezes Bonnier Business Polska, wydawcy „Pulsu Biznesu”

Mam na myśli rosnącą liczbę przedsiębiorstw innowacyjnych z prawdziwego zdarzenia. Bardzo istotne jest to, że można je znaleźć także na czołowych miejscach podrankingów regionalnych. To najlepszy dowód, że w polskiej gospodarce rzeczywiście możemy mówić o zastępowaniu atutu, jakim był niski koszt siły roboczej atutem nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie oferty. Wysokie miejsca zajmowane przez firmy z tej grupy dowodzą zaś, że innowacyjność oferty często pozwala osiągać lepsze wyniki finansowe od wyników firm oferujących tradycyjne produkty lub usługi.

Jednym z czynników sprzyjających tego typu przemianie jest zapewne rozpoczynanie działalności przez nowe pokolenia przedsiębiorców, dla których takie pojęcia, jak gospodarka cyfrowa czy zielona gospodarka są czymś naturalnym. Przykładem może być choćby firma Ekoenergetyka z Zielonej Góry — laureatka trzeciego miejsca w rankingu ogólnopolskim, której właściciele jeszcze na studiach interesowali się elektromobilnością, a dziś są liczącymi się w całej Europie dostawcami urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych.

Innym czynnikiem wpływającym na rozwój firm z wybranych branż są oczywiście regulacje prawne — to również widać wyraźnie w wynikach tegorocznego rankingu Gazel Biznesu. Doskonałym przykładem firmy, dla której nowe przepisy okazały się bodźcem do zwiększania przychodów, jest laureat drugiego miejsca w województwie małopolskim — Columbus Energy z Krakowa. Założyciele tego dostawcy rozwiązań fotowoltaicznych przyznają, że wynikom ich firmy sprzyjają zmiany w przepisach dotyczących obrotu energią ze źródeł rozproszonych, a także dotacje dla inwestorów instalujących panele fotowoltaiczne.

To oczywiście napawa radością, jednak w polskich realiach skłania także do zadania pytania — jak długo mają szansę utrzymać się te korzystne rozwiązania prawne? Pytanie to nie jest bezpodstawne. Wystarczy sobie przypomnieć sytuację sprzed kilku lat, kiedy zmiana przepisów dotyczących energetyki wiatrowej spowodowała całkowite wyhamowanie tej prężnie rozwijającej się gałęzi biznesu, co oczywiście znalazło odbicie także we wcześniejszych wydaniach naszego rankingu.

Znaczna część firm z tej branży, których nie brakowało także wśród Gazel Biznesu, przeniosła wówczas działalność na rynki zagraniczne. Dziś działanie z jednakową swobodą na rynkach zagranicznych, jak i w kraju jest normą bardzo znacznej części laureatów naszego rankingu. Swoje produkty i usługi eksportują zarówno spółki innowacyjne, jak i przedstawiciele tradycyjnych branż. Wśród firm zajmujących czołowe miejsca w rankingach poszczególnych województw tylko nieliczne działają wyłącznie w Polsce. I to kolejna dobra wiadomość, którą przekazują nam w rozmowach laureaci tegorocznego zestawienia, bo przecież taka dywersyfikacja rynków zabezpiecza na wypadek załamania koniunktury.

Ponieważ dziś prezentujemy jubileuszowy i wyjątkowo długi ranking Gazel Biznesu, nie rozwijam wątku prognozowanego od pewnego czasu spowolnienia. Jestem bowiem przekonana, że nawet jeśli stanie się ono faktem, to właśnie Gazele Biznesu wyjdą z niego obronną ręką. Wszystkim tegorocznym laureatom życzę powodzenia w realizacji planów, a także licznych nieplanowanych, a korzystnych dla ich firm zbiegów okoliczności i biznesowych okazji. Zarówno menedżerom, jak i załogom wyróżnionych firm życzę także powodzenia w realizacji ich prywatnych marzeń, planów i pasji. I oczywiście — aby ich firmy zostały Gazelami Biznesu również za rok.

JAROSŁAW JAWORSKI, prezes zarządu Coface

Analiza danych za lata 2016, 2017 i 2018, przeprowadzona przez specjalistów Coface, pozwoliła nam w tym roku zakwalifikować do jubileuszowej 20. edycji rankingu rekordową liczbę 4675 dynamicznie rozwijających się małych i średnich polskich firm. Nie sposób więc nie przyjrzeć się szerzej warunkom ekonomicznym, w jakich nasze Gazele działały i pracowały na swój sukces.

W latach 2016-18, objętych obecnym rankingiem, Gazele Biznesu mierzyły się ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym. W 2016 r. wzrost gospodarczy Polski sięgnął wprawdzie dość przyzwoitego poziomu 3,1 proc., ale czynnikiem hamującym jego przyspieszenie był znaczny spadek aktywności inwestycyjnej. Z jednej strony było to spowodowane pogorszeniem koniunktury na rynkach światowych i niską dynamiką globalnej wymiany handlowej, a z drugiej strony zastój inwestycyjny wynikał z powolnego angażowania nowego budżetu unijnego, którego Polska jest znacznym beneficjentem. Inwestycje w aktywa trwałe obniżyły się w Polsce o ponad 8 proc. w 2016 r., a podobny trend odnotowano także w innych krajach Europy Środkowo- -Wschodniej korzystających ze współfinansowania inwestycji ze środków unijnych.

Z kolei lata 2017-18 to okres znacznego przyspieszania gospodarczego. Wzrost PKB sięgnął 4,9 proc. w 2017 r. i 5,1 proc. w 2018 r., co było najwyższym tempem w ostatniej dekadzie. Polska skorzystała na poprawie koniunktury globalnej, ale także na rosnącej konsumpcji gospodarstw domowych korzystających ze sprzyjającej sytuacji na rynku pracy. Przedsiębiorstwa w Polsce dynamicznie zwiększały obroty, zwiększały moce produkcyjne oraz zatrudniały dodatkowy personel.

Ostatnie miesiące 2019 r. wskazują jednak, że powinniśmy się przygotowywać na coraz głębsze spowolnienie gospodarcze. Popyt krajowy pozostanie główną siłą napędową Polski, jednak zawirowania na rynkach światowych coraz bardziej będą wpływać na aktywność gospodarczą w kraju. Nasz główny partner handlowy, Niemcy, odnotuje zaledwie 0,5-proc. wzrost gospodarczy w 2019 i 2020 r., podczas gdy jeszcze w 2017 r. gospodarka za Odrą rosła w tempie pięciokrotnie szybszym. Powoli trudności na rynkach zagranicznych będą się przenosiły na polską gospodarkę, co już zaczyna być zauważalne w przemyśle. Jednak wysoka konkurencyjność cenowa i jakościowa polskiej produkcji może spowodować, że zawirowania światowe nie będą dla nas aż tak dotkliwe jak dla innych krajów.

Z czym jeszcze muszą mierzyć się nasze Gazele, zarówno te nagrodzone dzisiaj, jak i te przyszłoroczne? Z pewnością z problemami z płynnością, które — bez względu na dobrą koniunkturę — cały czas trapią polskie przedsiębiorstwa. Analiza upadłości wskazuje, że po wzrostach w latach 2017 i 2018 odpowiednio o 16 proc. i 10 proc., po 3 kwartałach 2019 r. wyhamowały do 1,2 proc., ale na koniec roku spodziewamy się jednak wzrostu niewypłacalności. Analizując trendy w płatnościach, należy pamiętać, że zarówno w roku 2018, jak i 2019 średnie opóźnienie płatności w Polsce przekraczało 59 dni i to w sytuacji, kiedy średnie terminy płatności wynoszą 47 dni (według badania płatności Coface). Wobec powyższego mówimy tutaj o ogromnej presji na płynność dostawców w kontekście spadających marż, co jest efektem nie tylko otoczenia konkurencyjnego, ale przede wszystkim rosnących kosztów prowadzenia działalności, w tym wynagrodzeń.

Wybiegając w przyszłość sądzimy jednak, że przyszłoroczny ranking Gazel Biznesu 2019 będzie tak samo bogaty w dynamiczne przedsiębiorstwa, jak tegoroczny. Wyniki roku 2019, które będą podlegały analizie, nie powinny być jeszcze naznaczone zbliżającym się spowolnieniem i tym samym nie wpłyną na spadki obrotów i niespełnienie podstawowego kryterium rankingu.

Serdecznie gratuluję wszystkim przedsiębiorstwom, które prowadząc swój biznes w sposób transparentny, znalazły się w tegorocznym zestawieniu. To firmy, które dzięki konsekwentnej strategii działania stale szukają kolejnych możliwości do poszerzania biznesu. Cieszymy się, że tak wiele Gazel działa także na rynkach zagranicznych, dokładając cegiełkę do rozwoju polskiego eksportu. Takimi sukcesami należy się chwalić, dlatego już dziś zachęcamy do zgłaszania się do kolejnej edycji.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane