Czytasz dzięki

Granty dla tych, którzy potrafią współpracować

Dorota Zawiślińska
opublikowano: 06-07-2017, 22:00

Firmy i zespoły badawcze, które będą umiały grać w jednej drużynie, mogą powalczyć o dotacje na pionierskie projekty. Będzie o nie łatwiej, bo NCBR poluzowało kryteria

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło niedawno konkurs na dotacje dla przedsiębiorców i naukowców, którzy chcą wspólnie opracować innowacyjne rozwiązania. Rządowa agencja wesprze najlepsze projekty B+R obejmujące badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem powinny być unikalne, przynajmniej w skali kraju, przedsięwzięcia technologiczne. Taką szansę daje im poddziałanie 4.1.4 programu Inteligentny Rozwój („Projekty aplikacyjne”).

DŁUŻSZY TERMIN: Anna Zaleska, ekspert od dotacji unijnych z firmy doradczej Crido Taxand, podkreśla, że w tej edycji naboru konsorcja będą miały więcej czasu, aby porozumieć się co do celu i obszaru projektów oraz podpisać umowę zabezpieczającą ich interesy.
Zobacz więcej

DŁUŻSZY TERMIN: Anna Zaleska, ekspert od dotacji unijnych z firmy doradczej Crido Taxand, podkreśla, że w tej edycji naboru konsorcja będą miały więcej czasu, aby porozumieć się co do celu i obszaru projektów oraz podpisać umowę zabezpieczającą ich interesy. Fot. Marek Wiśniewski

— Chcemy wyłonić najlepsze projekty badawcze realizowane przez konsorcja. Jestem przekonany, że dzięki umiejętnemu połączeniu wiedzy i talentu z doświadczeniem w komercjalizacji prac B+R Polska jest w stanie dokonać przełomu technologicznego w wielu dziedzinach gospodarki — podkreśla Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Laureaci poprzednich naborów już teraz pracują nad nowatorskimi rozwiązaniami, w tym m.in. nad inteligentnymi znakami drogowymi, systemem transportu gazu ziemnego i węglowodorów ciekłych pod średnim i wysokim ciśnieniem.

Kolejna runda

To już trzecia edycja konkursu z dotacjami na wspólne projekty biznesu i nauki. Do podziału między wnioskodawców tym razem jest 200 mln zł. Warto podkreślić, że zgłaszane przedsięwzięcia muszą wpisywać się w obszar tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji. Premiowane będą projekty o wysokim poziomie innowacyjności, a ważnym kryterium oceny będzie opłacalność ich wdrożenia. Prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR, liczy, że dzięki efektywnej współpracy najlepszych zespołów badawczych z przedsiębiorcami zostanie lepiej wykorzystany potencjał polskiej nauki.

— Poszukujemy ambitnych, realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe propozycji prac badawczo-rozwojowych, które mogą doprowadzić do stworzenia innowacyjnych rozwiązań i technologii — mówi prof. Maciej Chorowski.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu — czyli przeznaczonych do refundacji pieniędzy unijnych — wynosi 2 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania przedsięwzięcia — 10 mln zł. Co ważne, nowatorskie pomysły muszą być realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej jednego przedsiębiorcy i jednej jednostki naukowej. Mogą one liczyć maksymalnie pięć podmiotów, a udział przedstawicieli biznesu w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu nie może być niższy niż 30 proc.

Hit dotacyjny

Anna Zaleska, ekspert od dotacji unijnych z firmy doradczej Crido Taxand, zwraca uwagę, że dwa wcześniejsze nabory cieszyły się sporym zainteresowaniem konsorcjów, jednak niewiele przedsięwzięć otrzymało wsparcie.

— Mogło to wynikać z relatywnie wysokich wymagań konkursowych, szczególnie związanych z kryterium innowacyjności projektu. Musiała być ona na światowym poziomie i mieć charakter przełomowy dla rynku. Poza tym nabór był organizowany tylko raz w roku i trwał zaledwie przez miesiąc — wyjaśnia Anna Zaleska. Zmiany, które rządowa agencja wprowadziła w dokumentacji obecnego konkursu, zdaniem ekspertki Crido Taxand są korzystne dla wnioskodawców.

— Przede wszystkim nabór ogłoszono z trzymiesięcznym wyprzedzeniem i będzie on trwał aż cztery miesiące — od 18 września do 18 grudnia. To oznacza, że konsorcja naukowo-przemysłowe mają znacznie więcej czasu, aby porozumieć się co do celu i obszaru projektów oraz podpisać umowę zabezpieczającą ich interesy. Ustalenie ostatecznych jej zapisów jest często procesem długofalowym. Dobrze, że potencjalni beneficjencibędą mieli na to więcej czasu — zaznacza Anna Zaleska. Również Barbara Brzezińska, ekspert w zespole innowacji i B+R, dotacji i ulg PwC, chwali nowe podejście NCBR do poddziałania 4.1.4 POIR.

— Najważniejszą zmianą jest usunięcie kryterium dostępu, zgodnie z którym projekt musiał dotyczyć innowacji o skali światowej. Teraz poziom innowacyjności będzie weryfikowany w ramach kryterium punktowanego. Im większą nowością będzie charakteryzowałosię przedsięwzięcie, tym więcej punktów może dostać wnioskodawca. Z wymogów usunięto również kryterium, w ramach którego eksperci sprawdzali, czy projekt ma cechy innowacji przełomowej. Okazuje się, że była to bardzo subiektywna ocena, która utrudniała proces weryfikacji przedsięwzięcia — tłumaczy Barbara Brzezińska. Ekspertka PwC zauważa, że indywidualni przedsiębiorcy realizują często projekty B+R o wartości kilkunastu milionów złotych. Tymczasem maksymalne dofinansowanie w tym naborze wynosi 10 mln zł, które zostaną przeznaczone dla kilku konsorcjantów.

Na co wsparcie

Granty sfinansują przede wszystkim koszty operacyjne przedsięwzięcia. Są to m.in. wynagrodzenia, amortyzacja oraz materiały i surowce niezbędne do przeprowadzenia prac badawczych. W zależności od rodzaju badań i podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum wsparcie może wynieść do 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu dla jednostek naukowych, a w przypadku przedsiębiorców 80 proc. i 60 proc. — odpowiednio dla badań przemysłowych i prac rozwojowych. — NCBR stawia na współpracę regionalną. Chce promować projekty realizowane na terenie więcej niż jednego województwa oraz konsorcja, których podmioty działają w różnych województwach — ocenia Barbara Brzezińska. Specjalistka PwC zwraca ponadto uwagę, że przedsiębiorcy i naukowcy, którzy złożyli wnioski o grant w innym konkursie lub ich projekt oczekuje na ocenę czy też podlega procedurze odwołania, nie mogą startować w tym naborze.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Polecane