Grzywny, więzienie, zwrot pieniędzy…

opublikowano: 04-01-2012, 00:00

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca będzie przedsiębiorcę słono kosztować.

Przed zatrudnieniem cudzoziemca przedsiębiorca będzie musiał sprawdzić status jego pobytu w Polsce, a potem przechowywać kopię dokumentu pobytowego.

Taki obowiązek przewiduje rządowy projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, projekt skierowano już do Sejmu.

Zawarte w nim regulacje wynikają z dyrektywy 2009/52/ WE z 18 czerwca 2009 r., która przewiduje minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich. Na przewidziany w dyrektywie system sankcji składają się kary o charakterze administracyjnym, cywilnym i karnym.

System sankcji

Zgodnie z projektowaną ustawą, karą grzywny lub ograniczenia wolności zagrożone będzie zatrudnienie osoby małoletniej. Do 3 lat więzienia ma grozić za warunki pracy powodujące szczególny wyzysk.

W razie zatrudnienia cudzoziemca przebywającego w Polsce nielegalnie przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacanego mu wynagrodzenia wraz z podatkiem i składkami. Ponadto będzie musiał zwrócić pomoc publiczną i zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z przesłaniem zaległych płatności do państwa, do którego obcokrajowiec powróci lub będzie wydalony.

Będzie przyjęta zasada domniemania istnienia stosunku pracy przez okres co najmniej 3 miesięcy, a w przypadku umów cywilnoprawnych — domniemania uzgodnionego wynagrodzenia w wysokości trzykrotnej minimalnej płacy.

Puls Firmy
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
×
Puls Firmy
autor: Sylwester Sacharczuk
Wysyłany raz w tygodniu
Sylwester Sacharczuk
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Projektowana ustawa zobowiązuje ministra pracy do określenia sektorów działalności, w których koncentruje się zatrudnienie nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich oraz przygotowywania informacji dotyczących kontroli dla Komisji Europejskiej.

Rozwiązania mają odnosić się zarówno do powierzania wykonania pracy cudzoziemcom na podstawie umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych.

Kontrole PIP

Na razie nie są znane wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonych w 2011 r., ale od kilku lat w grupie nielegalnie pracujących w Polsce cudzoziemców wyraźnie dominują osoby pochodzące z byłych republik radzieckich (w 2010 r. — 71 proc., w 2009 r. — 59 proc.). Wśród zatrudnionych bez zezwolenia zdecydowanie przeważają obywatele Ukrainy (61 proc. w 2010 r., 48 proc. w 2009 r.).

Podczas kontroli prowadzonych w 2010 r. inspektorzy pracy stwierdzili nielegalne zatrudnienie i wykonywanie pracy przez 1011 obcokrajowców i było to o 45 proc. więcej takich przypadków niż w 2009 r. i trzykrotnie więcej niż w 2008 r.

Ogółem w 2010 r. wykazano nielegalną pracę obywateli 33 państw. Według raportu agencji East West Link, zainteresowanie rekrutacją cudzoziemców nie słabnie. W pierwszej połowie 2011 r. zarejestrowano 163 tys. oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, w III kwartale prawie 58 tys.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane