GUS: wynik finansowy OFE wyniósł minus 6,8 mld zł w 2015 r.

ISBNews
opublikowano: 04-05-2016, 14:36

Wynik finansowy Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) był ujemny w 2015 roku i wyniósł -6,8 mld zł wobec ujemnego wyniku (-147,6 mln zł) rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), powołując się na wstępne dane. Aktywa ogółem OFE wyniosły 140,9 mld zł na koniec 2015 r., co oznacza spadek o 5,7% w ciągu roku.

Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 4 mld zł, co oznacza spadek o 26,4% r/r. Główną pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, które stanowiły 96% przychodów operacyjnych.

Koszty operacyjne osiągnęły kwotę 974,7 mln zł i zmniejszyły się o 16,4% w porównaniu do 2014 r. Koszty zarządzania funduszami wyniosły 741,0 mln zł i stanowiły 76,0% kosztów operacyjnych OFE (67,1% przed rokiem).

"Wynik finansowy ogółem otwartych funduszy emerytalnych w 2015 r. osiągnął ujemną wartość 6,8 mld zł, na co złożyły się: wynik z inwestycji w wysokości 3,1 mld zł oraz zrealizowana i niezrealizowana strata w wysokości 9,9 mld zł" - czytamy w raporcie.

Według GUS, w portfelu inwestycyjnym OFE  dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym - 116,7 mld zł, a ich udział w porównaniu do roku 2014 zwiększył się o 0,4 pkt proc. Obligacje wyniosły 12,4 mld zł, a ich udział w portfelu inwestycyjnym OFE był taki sam jak przed rokiem (8,9%). Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe wyniosły 9,1 mld zł, a ich udział w portfelu zmniejszył się o 0,5 pkt proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Inwestycje zagraniczne OFE wyniosły 11,2 mld zł i stanowiły 8% wartości całego portfela inwestycyjnego.

Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2015 r. wyniosły 140,9 mld zł i zmniejszyły się o 5,7% w ujęciu rocznym.

"Największy udział w aktywach wykazywał portfel inwestycyjny - 99,3%. Zobowiązania ogółem ukształtowały się na poziomie 399,3 mln zł, w roku poprzednim było to 353,1 mln zł (wzrost o 13,1%)"- czytamy dalej.

Liczba rachunków  prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne w końcu 2015 r. wyniosła 16,9 mln.

GUS podał, że udział rachunków martwych, na które nie wpłynęła żadna składka, tak samo jak przed rokiem, wyniósł 0,7% ogólnej liczby rachunków.

Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na dzień 26 grudnia 2015 r. było zarejestrowanych 16,5 mln członków otwartych funduszy emerytalnych, tj. o 0,5% mniej niż rok wcześniej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBNews

Polecane