Ile kosztuje spóźnienie z rozliczeniem PIT za 2015 rok

opublikowano: 26-04-2016, 17:47

Wystarczy dzień spóźnienia ze złożeniem zeznania za 2015 r. oraz zapłatą podatku i będzie kara. Mandat to jedna, druga – to karne odsetki, inaczej liczone od tego roku.

 

Nieterminowe złożenie zeznania czy deklaracji podatkowej jest karane. Nie ma przy tym znaczenia, czy z tym obowiązkiem wiąże się konieczność zapłaty podatku, ani czy z rozliczeń wynika nadpłata, którą urząd skarbowy będzie musiał zwrócić. Kodeks karny skarbowy przewiduje sankcje za wszystkie przypadki, w których podatnicy nie wywiązują się z powinności wobec fiskusa.

Wykroczenia, przestępstwa

Kodeks karny skarbowy dzieli niedozwolone czyny na przestępstwa i wykroczenia. Dla przestępstw skarbowych przewiduje kary grzywny liczone w tzw. stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. A dla wykroczeń skarbowych ustala się kary grzywny kwotowo, jeżeli uszczuplenie lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia (tzw. próg ustawowy). W tym roku granicą uszczuplenia podatkowego definiującą złamanie prawa jako wykroczenie, czyli traktowane łagodniej niż przestępstwo, jest kwota 9250 zł, minimalna płaca wynosi bowiem 1850 zł.

Przestępstwem skarbowym jest przede wszystkim: 

•uchylanie się od opodatkowania, nie ujawnianie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składanie deklaracji, przez co podatek jest narażony na uszczuplenie – grozi za to grzywna do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie; jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości karą jest tylko grzywna do 720 stawek dziennych,

•złożenie organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia z podaniem nieprawdy lub zatajając prawdę albo nie dopełniając obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co podatek jest narażony na uszczuplenie – grozi za to grzywna do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie; jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, karą jest grzywna do 720 stawek dziennych,

•posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, przez co podatek jest narażony na uszczuplenie – grozi za to grzywna do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie; jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, karą jest grzywna do 720 stawek dziennych, a w przypadku uszczuplenia nie wyższego niż ustawowy próg (czyli 9250 zł), taki czyn jest traktowany jako wykroczenie skarbowe.

Każdy z takich czynów jest natomiast traktowany jak wykroczenie skarbowe wtedy, gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza wspomnianego progu, czyli w tym roku 9250 zł. Ponadto grzywny przewidywane dla wykroczeń grożą podatnikom, którzy mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składają w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia. Taką karę można zatem nałożyć wtedy, gdy tego rodzaju naruszenie nie łączy się z uszczupleniem danin należnych państwu. Wykroczeniem skarbowym jest też uporczywe niewpłacanie podatku w terminie. 

Zasady karania 

Przy wymierzaniu kary grzywny lub nakładaniu ją mandatem karnym, powinny być uwzględnione także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy czynu zabronionego oraz jego dochody i możliwości zarobkowe. Ale nie tylko z tych względów nieterminowe rozliczenie podatkowe może mieć różne konsekwencje. O wysokości kar nie decyduje też tylko to, czy nie zapłacono podatku i jaką wysokość ma zaległa niedopłata - wynika z wyjaśnień urzędów skarbowych dla „PB”. 

Karze podlega nawet nieterminowe złożenie deklaracji czy zeznania. Podatnik, który spóźnia się z tym, musi liczyć się z mandatem także wtedy, gdy z rozliczenia wyniknie strata z prowadzonej działalności, nadpłata albo nawet bilans wyjdzie na zero. PIT po terminie to wykroczenie skarbowe. Najniższy za to mandat wynosi 185 zł. 

- Ta kwota wynika  z zasady, że najniższy mandat stanowi równowartość jednej dziesiątej minimalnej płacy w danym roku – wyjaśnia Andrzej Kukuła, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli. 

Maksymalny mandat za wykroczenie skarbowe sięga dwudziestokrotności jego najniższej kwoty, czyli w tym roku jest to 3700 zł. Tak wysokich kar za niedługie spóźnienie raczej skarbówka nie stosuje. Urzędnicy mówią raczej o mandatach w granicach 200 –300 zł.

Podwójna kara

O wiele większe konsekwencje grożą, gdy podatnik nie składa w terminie deklaracji, ani nie płaci brakującego podatku. Wysokość kary zależy od tego, czy opóźnienie wynika np. z zamiaru uchylania się od opodatkowania. Takiej klasyfikacji czynu, o znamionach przestępstwa, można spodziewać się, gdy podatnik długo nie płaci daniny i w międzyczasie dojdzie do kontroli. Co prawda spóźnienie w zapłacie podatku o 2 dni połączone ze złożeniem zeznania jest raczej traktowane jako „zwyczajne” spóźnienie, to jednak mimo wszystko kosztuje więcej niż tylko kara za nieterminowe sporządzenie PIT - poza mandatem za złożenie deklaracji po czasie  trzeba jeszcze zapłacić odsetki od nieterminowo zapłaconego podatku (odsetki od zaległości).

Od 2016 r. są one naliczane według nowych zasad. Podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi obecnie 8 proc. w skali roku. Jest też obniżona stawka, stanowiąca 50 proc. podstawowej – czyli wynosi 4 proc. Tę obniżoną stopę można stosować w przypadku sporządzenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, pod warunkiem, że podatnik złoży ją – z własnej woli, zanim naruszenie wykryje organ podatkowy -  nie później niż w ciągu 6 miesięcy od upływu terminu do złożenia deklaracji.

W tym roku ostatnim dniem na rozliczenie PIT jest 2 maja. W związku z tym zeznanie należy skorygować do 2 listopada, aby nie zapłacić odsetek według wyższej, podstawowej stawki 8 proc., według której trzeba będzie potem naliczyć karne odsetki. Jest jeszcze jeden ważny warunek - zaległość podatkowa musi być zapłacona w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Zwykłe i niezwykłe spóźnienie. Zanim urząd skarbowy stwierdzi czy nieterminowy PIT i  opóźniona zapłata podatku to tylko „roztargnienie”, zbada, czy to rzeczywiście wynik zapomnienia, czy działanie celowe i na przykład typowe dla danej osoby. W drugim przypadku kary mogą być dotkliwe. Szczególnie, gdy czyjeś postępowanie zostanie zaliczone do wykroczenia skarbowego polegającego na uporczywym niepłaceniu podatku – co może oznaczać, że nie tylko długotrwałym, ale też krótkotrwałym, lecz często powtarzającym się.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane