Innotech: zastrzyk gotówki na B+R

opublikowano: 30-01-2012, 00:00

Pół miliarda złotych czeka na firmy, które chcą tworzyć i stosować zaawansowane technologie. Najbliższy konkurs już w marcu

Innotech to inicjatywa, z którą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wystartowało w ubiegłym roku. Cel nowego instrumentu: wspomóc prowadzone w firmach prace badawczo-rozwojowe. Łączna pula, czyli 650 mln zł, została podzielona na pięć naborów po 130 mln zł.

Pierwszy odbył się w ubiegłym roku i cieszył się wśród firm dużym zainteresowaniem. Teraz przedsiębiorcy mogą szykować się na kolejny konkurs — nowe rozdanie jeszcze w tym kwartale.

— Ten program to szansa na realną pomoc w finansowaniu projektów o dużej innowacyjności, które przez to są obarczone dużym ryzykiem. Wielu przedsiębiorców ma ograniczone możliwości inwestowania dużych pieniędzy w takie badawcze projekty. Innotech pomaga firmom, które chcą prowadzić badania oraz prace przygotowujące do opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, produktów lub usług — mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBiR.

Dwa rodzaje pomocy

Program składa się z dwóch ścieżek, które są przeznaczone dla różnego typu odbiorców i wykorzystują inne instrumenty wsparcia. Pierwszy moduł to In-Tech. Mogą z niego skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, centra naukowo-przemysłowe, jak i konsorcja (z koniecznym udziałem firm).

Ścieżka jest kontynuacją wcześniej realizowanego przez NCBiR programu pod nazwą IniTech. Przeszedł on modyfikacje, które mają ułatwić ściślejszą współpracę między przedsiębiorcami a środowiskiem naukowym. Faza A ścieżki obejmuje badania przemysłowe i prace rozwoje, natomiast faza B — przygotowania do wdrożenia.

Ten etap może realizować tylko przedsiębiorca. Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach IniTechu to 10 mln zł. Druga ścieżka, czyli Hi-Tech, skierowana jest do innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP, które działają w obszarze zaawansowanych technologii. Preferowany jest jednak udział publicznej jednostki badawczej, której zadania będą obejmowały co najmniej 20 proc. kosztów zadań badawczych — badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Na jeden projekt można uzyskać maksymalnie 5 mln zł. Podstawowym warunkiem do otrzymania pomocy jest opracowanie projektu, który zakłada wprowadzenie na rynek innowacyjnego rozwiązania opartego na polskim know how. W pierwszej ścieżce cały projekt musi być zrealizowany w ciągu trzech lat, natomiast wariant Hi-Tech przewiduje o rok krótszy okres wykonania. W obu ścieżkach po dwóch latach od zakończenia projektu trzeba złożyć raport z wdrożenia.

Na co można wydać wsparcie

Pieniądze z Innotechu można przeznaczyć m.in. na koszty materiałów, narzędzi i sprzętu oraz na wynagrodzenia osób zaangażowanych w prace B+R. Z programu finansowany będzie także zakup specjalistycznych usług badawczych i doradczych związanych z innowacjami — chodzi np. o usługi dotyczące doradztwa z zarządzania, pomocy technologicznej, transferu technologii czy umów licencyjnych.

Wnioskodawcy otrzymają pieniądze np. na badania rynku, korzystanie z laboratoriów lub wyspecjalizowanej aparatury i uzyskanie certyfikatu zgodności, który upoważnia do oznaczenia wyrobu znakiem zgodnym z normą krajową lub międzynarodową.

Mikro- i mali przedsiębiorcy dostaną zwrot nawet 70 proc. wydatków w przypadku badań przemysłowych oraz 45 proc. kosztów prac rozwojowych. W średniej firmie te wskaźniki będą wynosiły odpowiednio 60 proc. i 35 proc., a w dużych — 50 proc. i 25 proc.

Dodatkowe 15 proc. można otrzymać za efektywną współpracę z organizacją badawczą, innym przedsiębiorstwem i za promowanie wyników swoich badań — jednak najwyższy poziom dofinansowania nie może przekraczać łącznie 80 proc. kosztów.

To, jaka będzie wysokość dotacji, zależy od wielkości firmy i rodzaju zadań realizowanych w ramach projektu. Jednostki naukowe mogą liczyć na pokrycie z puli programu całości wydatków.

Eksperci: cenna każda okazja

Zdaniem ekspertów, Innotech to ciekawa propozycja, zwłaszcza w dobie mniejszego wsparcia z Funduszy Europejskich. — Unijna pomoc na działania badawczo-rozwojowe w obecnej perspektywie budżetowej już się kończy, dlatego warto korzystać z każdego nowego źródła i ubiegać się o dofinansowanie. Tym bardziej że wsparcie w wysokości 80 proc. wartości projektu to bardzo duży zastrzyk gotówki— mówi Jakub Bursa, ekspert z firmy doradczej SAS Advisors.

— W porównaniu z innymi podobnymi przedsięwzięciami zaletą Innotechu jest to, że daje pieniądze nie tylko na same badania, ale także na przygotowania do ich wdrożenia. Firmy mogą dzięki temu sfinansować np. badania rynkowe. Dobrze, że jest ścieżka, z której mogą skorzystać tylko przedsiębiorstwa z sektora MSP, bo w konkurencji z dużymi firmami często nie miałyby one szans — mówi Anna Zaleska, ekspert z Accreo Taxand.

Odmienne niż w pozostałych inicjatywach dotyczących B+R jest też podejście do oceny wniosków. W Innotechu nabór składa się z dwóch części — w pierwszej oceniona będzie skala innowacyjności i zapotrzebowanie rynkowe dla praktycznego zastosowania nowego rozwiązania. Na tym etapie zostaną podjęte decyzje, które wnioski będą mogły dalej uczestniczyćw konkursie.

Dopiero w drugiej części trzeba składać pełen pakiet dokumentów. Ten etap to szczegółowa ocena projektów, m.in. pod względem wartości naukowej, efektów ekonomicznych, jak i przygotowania wnioskodawcy do wykonania przedsięwzięcia. W ramach Innotechu w latach 2012-13 planowane są po dwa nabory rocznie. Budżet każdego z konkursów to 130 mln zł. Te pieniądze pochodzą z dotacji celowej ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

500

Tyle przedsiębiorstw skorzysta z dotacji programu Innotech.

Najważniejsze zasady udziału w programie Innotech

Ścieżka In-Tech Hi-Tech

Rodzaje projektów Projekty obejmujące prace B+R (faza A) i prace Projekty obejmujące prace B+R i praceprzygotowawcze do wdrożenia (faza B)przygotowawcze do wdrożenia realizowane jako zakup usług doradczych dotyczących innowacji i usług wsparcia innowacji

Wnioskodawcy Konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy Przedsiębiorcy MSP(co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden przedsiębiorca) Przedsiębiorcy (MSP i duże firmy) Centra naukowo-przemysłowe

Maksymalne 10 mln zł 5 mlndofinansowanie projektu Czas realizacji projektu Maksymalnie 3 lata (w tym faza B do 1 roku z możliwością Maksymalnie 2 lata

wydłużenia w uzasadnionych przypadkach)Współpraca Współpraca realizowana w konsorcjum lub zamawianie Zamawianie usług badawczych w publicznejprzedsiębiorcy usług badawczych w publicznej jednostce naukowej jednostce naukowejz jednostką naukową W przypadku realizacji projektu przez konsorcjum konieczne jest zaangażowanie finansowe przedsiębiorcy w realizację zadań badawczych

Inne ważne kryteria Warunkiem dofinansowania projektu jest zaangażowanie Centrum będzie preferowało zaangażowaniepieniędzy przedsiębiorcy w fazę badawczą — Apublicznej jednostki badawczej w co najmniej 20 proc. kosztów zadań badawczych (badania przemysłowe i prace rozwojowe)

Pierwszy nabór: mnóstwo chętnych

Premierowy konkurs Innotechu, który odbył się w maju ubiegłego roku, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W naborze zgłoszonych zostało 787 wniosków. Po pierwszym etapie w grze pozostało już tylko 370 projektów, w tym 316 ze ścieżki In-Tech i 150 z Hi-Tech. Ocena tylu wniosków wymagała czasu, dlatego listę dofinansowanych projektów NCBiR ogłosił dopiero w ostatni piątek. Ostatecznie pieniądze otrzymają 72 projekty z pierwszej ścieżki i 36 z drugiej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.ncbir.pl/programy- -krajowe/innotech/aktualnosci.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwester Sacharczuk

Polecane