Jak odliczać VAT, gdy metody brak

12-07-2017, 22:00

Trybunał europejski zajmie się rozliczaniem w Polsce podatku od towarów i usług (VAT) od tzw. wydatków mieszanych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) we Wrocławiu skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) pytanie prejudycjalne, aby uzyskać wykładnię dotyczącą art. 168 lit. a Dyrektywy 112 regulującej wspólny system podatku od wartości dodanej i rozwiązań krajowych. Sąd chce wiedzieć, czy unijny przepis oraz zasada neutralności VAT dopuszczają (bądź nie) przyjęcie dla rozliczeń VAT od wydatków mieszanych określonego postępowania ze względu na brak przydatnych regulacji. W pytaniu do TSUE wyjaśnia, że chodzi o praktykę, zgodnie z którą podmiot miałby pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług, wykorzystywanych zarówno na potrzeby transakcji podatników objętych VAT (czyli opodatkowanych i zwolnionych z podatku), jak i jemu niepodlegających — w związku z tym, że ustawa krajowa nie określa metod i kryteriów podziału kwot podatku naliczonego w odniesieniu do wspomnianych rodzajów transakcji.

Spór związku gmin

Problem pojawił się w związku ze sporem związku gmin z organem podatkowym. Należy do niego m.in. planowanie i wykonywanie zadań z obszaru gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin — członków związku. Poza tym świadczy on usługi dodatkowe, takie jak wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, podstawianie i odbiór kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz ich zagospodarowanie, a także podstawianie pojemników na określone odpady zielone i ich zagospodarowanie — informuje Patrycja Łukasiewicz z PwC (taxonline.pl). W latach 2013-15 związek poniósł koszty bieżące oraz majątkowe (w tym na nabycie towarów i usług) związane jego działaniem i gospodarką odpadami. Część z nich była wydatkami mieszanymi, czyli jednocześnie wiązały się one z czynnościami podlegającymi VAT (opodatkowanymi według określonej stawki oraz zwolnionymi od VAT) oraz zdarzeniami niepodlegającymi temu podatkowi, przy czym trudno je przyporządkować bezpośrednio i wyłącznie do konkretnej kategorii czynności. Związek wystąpił o wydanie interpretacji podatkowej w sprawie rozliczenia VAT naliczonego od wydatków mieszanych. Chciał wiedzieć, czy dla określenia jego wysokości do odliczenia wystarczy przyjąć współczynnik sprzedaży (czyli proporcję wynikającą z art. 90 ust. 2-3 ustawy o tym podatku), czy także inną metodę. Według podatnika, nie miał on obowiązku stosować jakiejkolwiek innej, ani wstępnej lub późniejszej alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji itd.).

— Związek zwrócił uwagę, że przed 1 stycznia 2016 r. ustawodawca w żadnym przepisie nie przewidział obowiązku stosowania przez podatników jakichkolwiek dodatkowych rozwiązań stanowiących o rozliczeniu podatku naliczonego od wydatków mieszanych. I powołał się na uchwałę 7 sędziów NSA z października 2011 r. — wyjaśnia Patrycja Łukasiewicz.

Pogląd organu

Organ podatkowy uznał, że trzeba jednak przyjąć także dodatkową metodę rozliczenia (alokacji) podatku naliczonego. Jego zdaniem, gdy nie da się wyodrębnić całości lub części kwot, to podatnik może pomniejszyć podatek należny o taki procent naliczonego VAT, który można proporcjonalnie przypisać czynnościom, które uprawniają do obniżenia podatku należnego. Wybór metody należy do podatnika. Według organu podatkowego do czynności opodatkowanych VAT, zwolnionych od niego i niepodlegających mu, przysługuje odliczenie podatku naliczonego tylko w takim w zakresie, w jakim zakupy można przyporządkować działalności podlegającej VAT i związanej z czynnościami nim opodatkowanymi. Związek odwołał się do wrocławskiego sądu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Firmy / Jak odliczać VAT, gdy metody brak