Jak poprawnie zaprezentować zobowiązanie zgodnie z MSR 1

MARCIN DOMAGAŁA
opublikowano: 16-01-2012, 00:00

MARCIN DOMAGAŁA

biegły rewident, FCCA, partner i szef działu audytu KPMG w Krakowie mdomagala@kpmg.pl

Klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowych lub długoterminowych może mieć istotne znaczenie dla jednostek gospodarczych i użytkowników sprawozdań finansowych z uwagi na potencjalny wpływ, np. na wskaźniki płynności czy poziom kapitału obrotowego netto, a tym samym na ogólną ocenę sytuacji jednostki. Tymczasem wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 1, dotyczące klasyfikacji zobowiązań, mają charakter regulacyjny i w praktyce powodują szereg wątpliwości interpretacyjnych. Szczególnie w aktualnej rzeczywistości gospodarczej, biorąc pod uwagę częstsze przypadki niedotrzymania warunków zawartych w umowach o finansowanie oraz renegocjacje tych umów, poprawna klasyfikacja zobowiązań może okazać się problematyczna. Właściwe zrozumienie wymogów MSR 1 oraz odpowiednio wczesna analiza może pozwolić na podjęcie przez jednostkę przed dniem bilansowym działań, które wpłyną na prezentację zobowiązania w sprawozdaniu finansowym. Kluczem do poprawnej prezentacji zobowiązania jest analiza sytuacji według stanu na dzień bilansowy, obejmująca zrozumienie obowiązujących warunków umowy o finansowanie oraz wszelkich innych okoliczności, takich jak złamanie warunków umowy, uzyskanie zgody finansującego na nieżądanie spłaty pomimo złamania tych warunków, możliwość refinansowania lub prolongaty zobowiązania oraz intencje jednostki w tym zakresie. W związku z faktycznym lub możliwym do dnia bilansowego złamaniem warunków umowy jednostka może zwrócić się do finansującego o zgodę na odstąpienie od żądania spłaty zobowiązania. Aby zobowiązanie zaklasyfikować jako długoterminowe,taka zgoda musi zostać uzyskana przed dniem bilansowym, a ponadto musi być bezwarunkowa i obejmować okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku, gdy na dzień bilansowy dotychczasowy finansujący udostępnia bezwarunkowo refinansowanie dotychczasowego zobowiązania krótkoterminowego lub jego prolongatę na kolejny, co najmniej 12-miesięczny okres, a jednostka zamierza z tej opcji skorzystać, istniejące zobowiązanie należy zaprezentować jako długoterminowe.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MARCIN DOMAGAŁA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu