Jak, z kim, do kogo, pod jakim pretekstem

Krzysztof Bąk
opublikowano: 14-06-2006, 00:00

Postępowanie przed prezesem UOKiK w sprawach praktyk ograniczających konkurencję ma charakter postępowania administracyjnego.

Tymczasem sprawy dotyczące nieuczciwej konkurencji toczą się zaś przed sądem cywilnym, według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Zazwyczaj zarówno poszkodowany, jak i podmiot, któremu zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji, są przedsiębiorcami. Postępowanie prowadzone będzie więc według przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych.

Z urzędu i na wniosek

Wszczęcie postępowania antymonopolowego następuje bądź z urzędu, bądź na wniosek poszkodowanego przedsiębiorcy. Wnioskodawca jest obowiązany do uprawdopodobnienia naruszenia przepisów ustawy, a także wykazania swojego interesu prawnego we wszczęciu postępowania, czyli w jaki sposób działanie mające charakter praktyki ograniczającej konkurencję narusza jego uzasadnione interesy. Ciężar udowodnienia faktów w toku postępowania spoczywa na wnioskodawcy, jednak prezes UOKiK może również przeprowadzić dowód z urzędu. Bezczynność wnioskodawcy uniemożliwiająca prowadzenie postępowania stanowi podstawę do umorzenia postępowania. Wszczęcie postępowania antymonopolowego przez przedsiębiorcę wiąże się z koniecznością dokonania opłaty w wysokości 500 złotych.

Decyzja Urzędu

Po złożeniu wniosku Prezes UOKiK wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego lub odmawia jego wszczęcia, jeżeli w sposób oczywisty działanie nie ma charakteru praktyki ograniczającej konkurencję. Możliwość wszczęcia postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję ograniczona jest terminem 1 roku od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania.

W sytuacji poważnego i trudnego do usunięcia zagrożenia dla konkurencji, jeszcze przed zakończeniem postępowania antymonopolowego, prezes UOKiK może wydać decyzję tymczasową zobowiązującą do zaniechania określonych działań.

Po ustaleniu wszystkich okoliczności sprawy i zamknięciu postępowania prezes UOKiK wydaje decyzję, w której może uznać praktykę za ograniczającą konkurencję i nakazuje zaniechanie jej stosowania. W sytuacji gdy przedsiębiorca przestał naruszać zakazy, może zapaść decyzja o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i zaniechaniu jej stosowania.

Prezes urzędu może także wydać decyzję o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję. W sytuacji, gdy przedsiębiorca lub związek przedsiębiorców zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom. Prezes UOKiK może w drodze decyzji zobowiązać monopolistów do wykonania tych działań.

W decyzji o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości sięgającej do 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Przewidziana została też możliwość nałożenia kar pieniężnych na osoby pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców.

Dochodzenie roszczeń

Konsekwencją decyzji jest obowiązek zaniechania dalszego stosowania praktyki ograniczającej konkurencję. Roszczenie o podobnym charakterze, tj. o zaniechanie niedozwolonych działań wynika także z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku wyroku wydawanego na tej podstawie przez sąd powszechny, skutek dotyczyć będzie jednak wyłącznie uczestników tego postępowania.

Wystąpienie do sądu o rozstrzygnięcie, w którym określone działanie uznane zostanie za czyn nieuczciwej konkurencji, pozwala na dochodzenie innych jeszcze roszczeń, przede wszystkim zaś naprawienia szkody.

Krzysztof Bąk, aplikant radcowski z Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Krzysztof Bąk

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Jak, z kim, do kogo, pod jakim pretekstem