Jakie uproszczenia przyniesie SLIM VAT

opublikowano: 24-09-2020, 22:00

Fiskus zapowiada m.in. proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów oraz wspólne kursy walut z PIT i CIT

Podatnikom VAT rząd szykuje ułatwienia. Zapowiadane zmiany składają się na nowelę ustawy o podatku od towarów i usług, której projekt autorstwa Ministerstwa Finansów (MF) jest już znany. Okrzyknięto go pakietem SLIM VAT (Simple Local and Modern), wskazując na szykowane w nim uproszczenia, które mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Jednak nie wszystkie rozwiązania wydają się jasne i korzystne dla przedsiębiorców.

MNIEJ KOREKT:
MNIEJ KOREKT:
Wydłużenie czasu na odliczenie VAT na bieżąco wydaje się pozytywną zmianą. Przekroczenie terminu wymusza na podatniku korekty deklaracji podatkowej, więc po wprowadzeniu zmian powinno być ich mniej — zauważa Paweł Wójcik, adwokat z kancelarii RWW. legal Rusin Wójcik.
Tomasz Walków

Korygowanie rozliczeń

Zgodnie z projektem nie będzie już formalnego warunku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Justyna Saderska, adwokat z Kancelarii Prawnej Saderska, spodziewa się, że usprawni to działania podatników. Obecny wymóg blokuje możliwość dokonywania korekt deklaracji w dniu ich wystąpienia.

Paweł Wójcik, adwokat z kancelarii RWW.legal Rusin Wójcik, przyznaje, że część przedsiębiorców na pewno będzie z tego zadowolona, inni jednak mogą ponosić z tego tytułu dodatkowe obciążenia. Zmiany mają sprawić, że podatnik będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania oraz należny VAT już w momencie wystawienia faktury korygującej. W tym samym okresie nabywca, czyli odbiorca faktury korygującej, będzie zmuszony do odpowiedniej korekty, czyli do obniżenia VAT naliczonego. Podstawą do tego będą same uzgodnienia między podatnikami. Uprości to rozliczenia, bo nie trzeba będzie gromadzić potwierdzeń otrzymania faktury korygującej i czekać na ich dostarczenie. Zniknie też konieczność korygowania deklaracji. Są jednak tego minusy.

— Takie rozwiązanie będzie ułatwieniem dla wystawców faktur, ale może okazać się utrudnieniem dla odbiorców. Zostaną oni zmuszeni do śledzenia, od którego momentu należy dokonać korekty faktur. Dla tej grupy nowe rozwiązanie może oznaczać dalszy wzrost ryzyka związanego z daną transakcją — ocenia Paweł Wójcik.

Zwraca uwagę na sytuację, w której wystawca faktury dokona korekty podatku w jednym miesiącu, a odbiorca zrobi to w następnym. To może spowodować zastosowanie sankcji podatkowej VAT. Jego zdaniem wątpliwości rodzi także to, jakiego rodzaju dowód będzie wymagany dla potwierdzeniaspełnienia warunku umożliwiającego zastosowanie korekty. Dla sprzedawcy i nabywcy istotne mają być faktyczne ustalenia między nimi. Powinny mieć poparcie w dokumentacji. Jak podaje MF, mogą to być aneksy do umów, korespondencja handlowa, dowody zapłaty, oraz takie, które potwierdzają, że obie strony znają i akceptują nowe zmienione warunki transakcji.

— Wątpliwości interpretacyjne budzi obowiązek skorygowania VAT przez nabywcę w przypadku, gdy ten uzgodnił warunki korekty z kontrahentem, ale nie jest jeszcze w posiadaniu faktury korygującej. Powstaje np. pytanie, jak wykazać skorygowaną transakcję w pliku JPK — zwraca uwagę Marta Serafin, doradca podatkowy w firmie inFakt.

Natomiast jej zdaniem pozytywne w projekcie SLIM VAT jest doprecyzowanie zasady korekty korygującej in plus (zwiększającej podstawę opodatkowania), która od lat budzi wątpliwości interpretacyjne. Według projektowanej noweli w przypadku zwiększenia podstawy opodatkowania korekta ma być dokonana za okres, w którym zaistnieje jej przyczyna. MF podpowiada, że taki przypadek powstanie, gdy w fakturze pierwotnej należny VAT wykazano w prawidłowej wysokości, a powód koniecznej korekty pojawi się później, czego nie było można przewidzieć w momencie wystawienia faktury pierwotnej. Jest to możliwe np. w przypadku potransakcyjnych zmian cen oraz przy rabatach i korektach mających na celu wyrównanie dochodowości w grupie kapitałowej. Jeśli natomiast korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej (np. z powodu błędu rachunkowego, zaniżenia wartości sprzedaży), to powinna zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.

Więcej czasu na odliczenia VAT

SLIM VAT zakłada wydłużenie terminu odliczenia VAT z trzech do czterech miesięcy. Podatnik rozliczający się miesięcznie będzie miał możliwość obniżenia kwot podatku należnego za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych po okresie, w którym przysługiwało mu to prawo. W stosunku do podatników rozliczających się kwartalnie termin odliczenia pozostanie bez zmian w stosunku do obowiązującego prawa.

— Ta zmiana wydaje się zmierzać we właściwym kierunku, zwiększając stopień pewności w rozliczeniach podatkowych. Pojawiają się jednak obawy, czy fiskus nie będzie kwestionować, czy korekta in plus na pewno wynikła ze zdarzeń niezależnych. Wtedy spór może przenieść się na inne pole — zauważa adwokat z kancelarii RWW.legal Rusin Wójcik.

Eksporterom lżej

Z dwóch do sześciu miesięcy MF chce wydłużyć termin wywozu towarów na eksport, aby móc zastosować stawkę 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek na poczet eksportu.

— Wydłużenie tego czasu ma w zamyśle poprawić sytuację eksporterów i rozwiązać problem dostaw długoterminowych. To pozytywna zmiana. Według resortu finansów to ułatwi eksport, zwłaszcza na Wschód, na którym jest on oparty na zaliczkach — mówi Paweł Wójcik.

Justyna Saderska uważa tę zmianę za szczególnie odpowiadającą oczekiwaniom biznesu w związku z pandemią COVID-19.

— Pakiet SLIM VAT, mimo swoich pozytywów, nie obejmuje postulatów przedsiębiorców dotyczących potrzeby przeciwdziałania negatywnym gospodarczym konsekwencjomepidemii. Projektowane zmiany mają w znacznej mierze charakter porządkujący.Najbardziej związana ze skutkami pandemii jest właśnie ta dotycząca przedłużenia do sześciu miesięcy terminu zerowego opodatkowania eksportu w przypadku otrzymania zaliczek stanowiących całość lub część zapłaty za towar, który ma zostać dostarczony — mówi prawniczka.

Wyjaśnia, że w związku z COVID-19 dostawy towarów odbywają się z opóźnieniem, a proponowane rozwiązanie pozwoli na rozłożenie w czasie konieczności zapłaty podatku.

— To niewątpliwie usprawni płynność finansową przedsiębiorstw. Pozostałe zmiany z pakietu mają raczej charakter redakcyjny i służą wzmacnianiu uszczelnienia systemu podatkowego — dodaje Justyna Saderska.

Z waluty obcej na złote

Podatnicy będą mogli wybrać do rozliczeń VAT takie same zasady przeliczenia kursu walut, jak przy ustalaniu przychodu w podatkach dochodowych (PIT i CIT). Paweł Wójcik przyznaje, że to oznacza udogodnienia ze względów rachunkowych i umożliwia wybranie bardziej korzystnego kursu. Po zmianie przepisów podatnik będzie mógł ustalić jeden wspólny do rozliczenia transakcji w VAT i PIT albo CIT. Przykładowo: w usługach budowlanych ich wartość dla rozliczeń VAT określa się na ostatni dzień roboczy poprzedzający wystawienie faktury, a dla PIT znaczenie ma moment wykonania prac. Te dwie daty często różnią się od siebie, co powoduje konieczność odrębnego ujęcia transakcji dla celów ewidencji VAT oraz księgowej. Od nowego roku podatnik zastosuje dla obu podatków jednolity kurs waluty na ostatni dzień roboczy poprzedzający wykonanie usługi.

— To pozytywna zmiana. Dla niektórych na pewno będzie uproszczeniem w rozliczaniu podatku dochodowego i VAT — przyznaje Justyna Saderska.

Podatnik będzie mógł dobrowolnie określić podstawę opodatkowania dla celów VAT według reguł wynikających z przepisów o PIT lub CIT. Po wyborze takiej opcji ma ją stosować przez okres 12 miesięcy od początku miesiąca, w którym ją wybierze. Analogicznie w przypadku rezygnacji zastosuje dotychczasowe metody przeliczania przez co najmniej 12 miesięcy.

— W czasie korzystania z dobrowolnej metody przeliczania mogą jednak zaistnieć transakcje, dla których podatnik nie będzie mógł jej zastosować, np. po otrzymaniu częściowych zaliczek albo przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów czy usług, do których rozliczenia nabywca jest zobowiązany — mówi Marta Serafin.

Wyjaśnia, że w takich sytuacjach należy przeliczyć kurs według zasad VAT.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane