Czytasz dzięki

Kolej gotowa na wyzwania 4.0

  • Materiał partnera
opublikowano: 29-11-2018, 22:00

Rozwój gospodarki wymaga zwiększenia udziału kolei w transporcie. Niezbędne zmiany nie mogą się jednak ograniczyć do ram jednego przedsiębiorstwa — uważają prezesi najważniejszych spółek Grupy PKP

Wygoda i komfort przede wszystkim

Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity
Wyświetl galerię [1/4]

Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity Fot. Marek Wiśniewski

Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity potwierdza, że jego firma realizuje właśnie największy program inwestycyjny w swojej historii.

— Jego pełna nazwa brzmi „PKP Intercity — Kolej Dużych Inwestycji”, a wartość to około 7 mld zł. W ramach programu planowany jest m.in. zakup nowych wagonów i lokomotyw oraz modernizacja posiadanego już taboru, dzięki czemu będziemy mogli zaoferować naszym pasażerom coraz wyższy komfort podróżowania — zapewnia Marek Chraniuk.

Jest to niezbędne, ponieważ liczba osób korzystających z usług PKP Intercity nieustannie rośnie. Od stycznia do końca października 2018 r. pociągami Intercity podróżowało ponad 38,7 mln osób, co oznacza ponad 7-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. To o blisko 3 mln pasażerów więcej.

— Nasze inwestycje przyniosą przede wszystkim wymierne korzyści pasażerom. Dzięki nim po zakończeniu programu w 2023 r. tabor PKP Intercity będzie w 80 proc. nowy lub zmodernizowany — deklaruje.

Dodatkowo w 94 proc. pociągów pasażerowie skorzystają z klimatyzacji, a w co najmniej 77 proc. z nich także z bezprzewodowego internetu. W każdym pociągu przewidziana będzie także przestrzeń przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz wydzielone miejsce na rowery, co dodatkowo ułatwi podróż — mówi Marek Chraniuk.

Tylko w ostatnich miesiącach PKP Intercity podpisała umowy na zakup 55 nowoczesnych wagonów z Fabryką Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu oraz z firmą NEWAG na zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych Griffin. Wartość tych kontraktów to odpowiednio 473,5 i 367 mln zł brutto. W ostatnich dniach spółka rozszerzyła również trzy umowy na modernizację wagonów podpisane z PESA Bydgoszcz, w ramach których do firmy trafi łącznie 245 komfortowych wagonów. Wśród nich znajdzie się 60 wagonów typu COMBI, czyli wielofunkcyjnych, przedziałowych wagonów o podwyższonym standardzie. Wartość całego zamówienia to ponad 1 mld zł brutto.

— Kolejne 90 wagonów unowocześnia dla nas FPS H. Cegielski. Już przekazała nam 10 pierwszych, a kolejne będą do nas trafiały stopniowo. Wartość kontraktu to 410 mln zł brutto. Nowe i zmodernizowane pociągi będą wykorzystywane do obsługi połączeń w całej Polsce, a pierwsze efekty realizowanych inwestycji będą widoczne na torach z każdym kolejnym miesiącem — dodaje Marek Chraniuk.

Prezes wyjaśnia, że program inwestycyjny to efekt dobrej kondycji i ambitnych planów rozwojowych spółki. Najbardziej skorzystają na nim pasażerowie, którzy będą mogli cieszyć się coraz wyższym komfortem podróżowania.

Piękne i inteligentne dworce

Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP S.A.

chwali się sztandarową inwestycją spółki, czyli Programem Inwestycji Dworcowych. W jego ramach zmodernizowanych lub zbudowanych od podstaw ma być około 200 dworców.

— Inwestycje planujemy głównie tam, gdzie PKP PLK odbudowują swój potencjał liniowy. Program o wartości 1,5 mld zł lokalizujemy właśnie tam, bo chcemy wpisać się w program zrównoważonego rozwoju sfery kolejowej. 25 proc. pieniędzy na ten projekt pochodzi z budżetu państwa, 65 proc. z funduszy UE, resztę zabezpieczyliśmy jako spółka do 2025 r. — wyjaśnia Andrzej Olszewski.

Prezes nie ukrywa, że w tej chwili sytuacja jest trudna, bo wykonawców jest mało. Zdarzają się unieważnienia przetargów z powodu niezgłoszenia się chętnych lub dlatego, że oferty są zbyt drogie — ze względu na wzrost cen materiałów i robocizny. Ale firma wspólnie z wykonawcami szuka rozwiązania.

— Mamy już przygotowany pewien katalog rozwiązań, np. zaliczkowanie inwestycji, tak więc program dworcowy nie jest zagrożony, a pozytywnie na niego odpowiedziały samorządy, które chcą wokół dworców lokować centra przesiadkowe — wyjaśnia prezes.

— Estetyczne i funkcjonalne dworce to ważny element rozwoju kolei aglomeracyjnych. Pasażerowie oczekują wysokiej jakości na wszystkich etapach podróży, a to właśnie na dworcach rozpoczynają się podróże — i te dalekie, i te bliskie, związane z dojazdami do pracy czy szkoły — dodał Andrzej Olszewski.

Część historycznych dworców, które zostały wpisane na listę zabytków, jest już przywracanych do historycznego wyglądu w wyniku modernizacji i rewitalizacji. Dzieje się to oczywiście pod okiem konserwatorów zabytków. W miejscu niektórych starych, nieużytkowanych od dawna obiektów powstają nowe, inteligentnie zarządzane dworce.

— Będzie ich około 40, będą wyposażone w panele słoneczne, inteligentny system zarządzania światłem, ogrzewaniem i odzyskiwaniem wody deszczowej — deklaruje Andrzej Olszewski.

Zmodernizowane dworce są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Mają pochylnie i poręcze oraz ścieżki dotykowe dla niewidomych i niedowidzących, tablice multisensoryczne i oznaczenia pisane alfabetem Braille’a. Do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się dostosowywane są też toalety w budynkach. Lista modernizowanych dworców nie jest oczywiście zamknięta. Prezes Olszewski przyznaje, że spółka już rozmawia o kolejnych stu dworcach, których modernizacja zapewne rozpocznie się po zakończeniu obecnej fazy, czyli po 2023 r. Podkreśla jednocześnie, że ogromną wagę będzie miało kontynuowanie procesu inwestycyjnego w nowej perspektywie budżetowej UE. Udział środków własnych w projektach unijnych, stanowiący obecnie 30-40 proc. całościowych wydatków (w tym niekwalifikowalnych), ma wzrosnąć do 60-70 proc.

74,5 mld zł Taką wartość przekroczą inwestycje realizowane przez spółki z Grupy PKP. Składają się na nią: Krajowy Program Kolejowy o wartości ponad 66 mld zł, program taborowy, który pochłonie 7 mld zł oraz Program Inwestycji Dworcowych, na który przeznaczone zostanie ponad 1,5 mld zł.

Modernizacja linii kolejowych

Największe inwestycje kolejowe dotyczą infrastruktury liniowej. W obecnej perspektywie budżetowej realizowany jest wart ponad 66 mld zł Krajowy Program Kolejowy, w ramach którego zmodernizowanych zostanie 9 tys. km torów.

— Efekty realizacji Krajowego Programu Kolejowego są już widoczne. W przypadku zrealizowanych już inwestycji, mamy wiele pozytywnych opinii o wreszcie oczekiwanym standardzie podróży Podróżni mogą korzystać z nowych i zmodernizowanych stacji i przystanków. Pociągi jeżdżą oraz szybciej, dzięki czemu skraca się czas przejazdu. Realizacja KPK to także konsekwentne zwiększanie poziomu bezpieczeństwa podróży oraz przewozu ładunków. Na nowych torach, montowane są komputerowe urządzenia sterowania, budowane bezkolizyjne przejazdy pod i nad torami — mówi

Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Obecnie realizacja Krajowego Programu Kolejowego wynosi ponad 60 procent.

— Inwestycje kolejowe realizowane w ramach KPK wpłyną na poprawę atrakcyjności transportu kolejowego w aglomeracjach, regionach i dla przewozu towarów. To zadanie niezwykle ważne dla rozwoju i konkurencyjności polskiej kolei.

— Przedsięwzięcia w tak dużej skali jeszcze na polskich torach nie było. Utrzymujemy ruch pociągów i prowadzimy inwestycje — zapewnia Ireneusz Merchel.

Prezes PLK dodaje, że także budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wiąże się z rozbudową sieci kolejowej i budową nowych linii. Podkreślił, że szybki dojazd koleją podniesie jej dostępność i konkurencyjność względem transportu drogowego.

— Wraz z rozpoczęciem prac przygotowawczych niezbędne będą szczegółowe analizy, które określą najkorzystniejsze kierunki rozwoju sieci kolejowej pod kątem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jesteśmy obecnie w trakcie przygotowywania listy projektów proponowanych do realizacji w kolejnej perspektywie UE 2021–27; w ramach prowadzonych prac uwzględniany jest również CPK. Można jednak stwierdzić, że niezbędna będzie budowa nowej linii kolejowej łączącej Warszawę, CPK i Łódź z odgałęzieniem do Centralnej Magistrali Kolejowej, na którą mógłby zostać skierowany ruch pociągów dalekobieżnych wyjeżdżających dzisiaj z Warszawy liniami nr 1 i 3. To pozwoliłoby na skomunikowanie CPK ze stolicami województw. Jedną z branych pod uwagę inwestycji może być również budowa linii w kierunku Płocka z przedłużeniem do Włocławka. Kolejność i zakres dalszych inwestycji będą wynikać z przeprowadzonych prac studialnych — mówi Ireneusz Merchel.

Zmiany nie ominą Cargo

Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo wyjaśnia, że z analiz, obserwacji trendów na rynku wynika, że także kolejowy transport towarowy w Polsce będzie się stopniowo zmieniał w kierunku modelu realizowanego w rozwiniętych państwach zachodnich.

— To oznacza zaś, że będzie rosło znaczenie przewozów intermodalnych, kontenerowych. Ten proces wymusza globalizacja gospodarki, która spowodowała również standaryzację w usługach transportowych, czy szerzej logistycznych — zaznacza Czesław Warsewicz.

Natomiast w przyszłości będzie spadała rola masowych przewozów towarów, takich jak węgiel czy rudy metali. One na pewno nie znikną, ale będzie malał ich udział w strukturze kolejowych przewozów towarowych. Co więcej, wśród klientów widać i taki trend, aby część towarów masowych już teraz wozić w kontenerach. Prezes Warsewicz podkreśla, że przewoźnicy kolejowi, jeśli chcą się rozwijać, muszą iść w kierunku oferowania klientom kompleksowych usług logistycznych. Zapewnia przy tym, że PKP Cargo nie chce ograniczać się tylko do roli przewoźnika kolejowego.

— Chcemy być wiodącym na rynku operatorem logistycznym, który zapewnia klientowi transport towaru „od drzwi do drzwi”, co oznacza, że np. organizujemy przewóz ładunku z fabryki do końcowego odbiorcy. Jeśli trzeba, taki transport na różnych etapach jest realizowany różnymi środkami lokomocji: statkiem, samolotem, pociągiem czy samochodem. Coraz więcej klientów oczekuje takiej kompleksowej obsługi i my na ich zapotrzebowanie staramy się odpowiadać — mówi Czesław Warsewicz.

Te wszystkie procesy rynkowe powodują, że kolej potrzebuje innowacyjnych rozwiązań i to zarówno w dziedzinie taboru, jak i zarządzania procesem logistycznym.

— Jeśli chodzi o tabor to mam na myśli inwestowanie m.in. w wydajniejsze i energooszczędne lokomotywy — dla nas obiecującym projektem, w który się zaangażowaliśmy, jest budowa lokomotywy wodorowej — informuje Czesław Warsewicz.

— Inne przyszłościowe rozwiązanie to lokomotywy autonomiczne. Włączyliśmy się więc w budowę takiego pojazdu w Polsce. Będziemy ponadto potrzebowali innowacyjnych rozwiązań informatycznych, dzięki którym będziemy mogli lepiej zarządzać naszymi zasobami i organizacją przewozów i poprawiać efektywność działalności — dodaje prezes PKP Cargo.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane