Konstytucja biznesu: dobry kierunek zmian

opublikowano: 15-11-2017, 22:00

Przedsiębiorcy oczekują, że nowe regulacje pakietu wzmocnią służebną rolę administracji wobec prowadzących działalność gospodarczą.

Organizacje przedsiębiorców pozytywnie przyjmują regulacje składające się na Konstytucję biznesu przyjętą właśnie przez rząd, ale od ustawodawcy oczekują dalszych prac nad korzystniejszym prawem dla firm. Na pakiet ten składa się kilka aktów: Prawo przedsiębiorców (filar przyszłej konstytucji), przepisy wprowadzające ustawę — Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP. Według Business Centre Club (BCC) pakiet ten jest impulsem do poprawy warunków prowadzenia biznesu.

— Firmom najbardziej doskwierają częste zmiany przepisów, skomplikowany system podatkowy oraz bariery biurokratyczne. Należy mieć nadzieję, że nowe regulacje wzmocnią służebną rolę administracji względem przedsiębiorców — mówi Marek Goliszewski, prezes BCC. W jego ocenie zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, zapisana w głównej ustawie konstytucji, wzmacnia wolności i prawa przedsiębiorców. BCC postulował od dawna o zmianę podejścia administracji do prowadzących działalność, czyli m.in. stosowanie domniemania uczciwości, przyjaznej interpretacji i rozstrzygania niejasnych przepisów na korzyść firm czy odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa i załatwianie spraw bez zbędnej zwłoki.

Projektowany pakiet odpowiada tego rodzaju oczekiwaniom. BCC za istotną zmianę uznaje też np. regulacje dotyczące stanowienia prawa gospodarczego, w tym m.in. większy nacisk na ograniczanie obciążeń nakładanych na firmy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP, okresowe przeglądy funkcjonowania przepisów czy wydawanie przez organy administracji objaśnień prawnych napisanych prostym językiem.

Przedsiębiorców niepokoi jednak, że z tymi korzystnymi zmianami kłóci się dotychczasowapolityka gospodarcza, dotycząca np. ograniczenia handlu w niedziele, zakazu tworzenia sieci aptek, zaostrzenia sankcji za błędy popełniane przy rozliczeniach podatkowych czy obniżenia progu wartości transakcji zobowiązującego do ich rozliczania za pośrednictwem rachunku bankowego. Takie ograniczanie wolności działalności gospodarczej przeczy zasadom zapowiedzianym w Konstytucji biznesu. Podobnie postrzega to Konfederacja Lewiatan.

— Z jednej strony rząd zapowiada nowe otwarcie w relacjach z biznesem, a równolegle forsuje lub popiera niekorzystne dla przedsiębiorców prawo, m.in. podatki sektorowe, z czego jeden zakwestionowany przez Komisję Europejską — mówi Krzysztof Kajda, dyrektor departamentu prawnego Lewiatana. Według niego należy także pamiętać o bardzo niskiej jakości konsultacji społecznych — rząd kluczowe projekty forsuje bardzo często jako projekty poselskie, a jeżeli decyduje się na ścieżkę resortową, tryb ich konsultowania zazwyczaj narusza ustawę o organizacjach pracodawców oraz o Radzie Dialogu Społecznego.

Zdaniem Konfederacji, przyszła Konstytucja biznesu jest tylko wycinkiem rzeczywistości prawnej, w której działają przedsiębiorcy. Sama w sobie nie rozwiąże problemów wynikających m.in. ze skomplikowanych przepisów podatkowych, prawa pracy czy ustaw branżowych w sektorach regulowanych.

1.03.18

Tego dnia ma wejść w życie pakiet ustaw składających się na Konstytucję biznesu...

31.03.18

…a od tego dnia zaplanowano obowiązywanie „ulgi na start” — czyli zwolnienia z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia biznesu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane