Kto daje, a kto zabiera

opublikowano: 27-06-2019, 22:00

Jakie firmy są najaktywniejsze w działaniach CSR? Kto korzysta ze społecznego zaangażowania biznesu? Czy są branże bardziej i mniej odpowiedzialne? Eksperci próbują odpowiedzieć na te pytania.

Na działania CSR w firmach wpływa wiele czynników, m.in.: legislacja, nacisk interesariuszy, zarządzanie ryzykiem, myślenie o firmie w kategoriach zrównoważonego rozwoju i dostępu do zasobów, trendy i wyzwania. Znaczenie mają też wzrost świadomości konsumentów i takie inicjatywy, jak szczyt klimatyczny COP24 i aktywność organizacji pozarządowych.

Wpływ na otoczenie

Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej w Deloitte, przypomina, że działania CSR bezpośrednio związane z rodzajem prowadzonego biznesu, wynikające z potrzeb pracowników lub społeczności lokalnych, są najbardziej wiarygodne. Powinny też mieć charakter systemowy, a nie ograniczać się do jednorazowych akcji.

— Przykładowo, dla firm z branży produkcyjnej, transportowej czy budowlanej będą to działania związane z ich wpływem ich na środowisko. Instytucje finansowe muszą zadbać o wiarygodność i zaufanie społeczne, jasno komunikując swoją ofertę i przeciwdziałając misselingowi, czyli oferowaniu produktów w sposób wprowadzający w błąd — tłumaczy Irena Pichola.

Małgorzata Marek, liderka zespołu CSR w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w PwC Polska, podkreśla, że aby podołać tym wyzwaniom, firmy często muszą wprowadzić głębokie zmiany w sposobie prowadzenia biznesu.

— Zniszczenie zasobów naturalnych jest na takim etapie, że jedyną drogą w przypadku wielu przedsiębiorstw jest zmiana modeli biznesowych i podejścia do prowadzenia działalności — twierdzi Małgorzata Marek.

Przypomina, że im bardziej negatywnie firma oddziałuje na otoczenie, tym większe powinno być jej zaangażowanie w redukcję tego wpływu. W tegorocznej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018”, opublikowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), najliczniej reprezentowane były branże: finansowa, usługowa, handlowa i FMCG. Natomiast do najpopularniejszych obszarów działania CSR w minionym roku należały zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej oraz praktyki z zakresu pracy. Po raz pierwszy w historii raportu (to już 17. edycja) to nie prawa człowieka, lecz uczciwe praktyki operacyjne były najmniej reprezentowane. Jeśli chodzi o działania na rzecz ochrony środowiska, raport notuje znaczny wzrost nowych praktyk w stosunku do poprzedniego roku (235 dobrych praktyk — 140 nowych, 95 długoletnich) zgłoszonych przez 101 firm. To trzeci pod względem popularności obszar działania. Pojawiło się nieco więcej praktyk zero waste związanych z ograniczaniem zużycia plastiku. Ze względu na znaczenie i rozwój tematu wyodrębniona została nowa kategoria dotycząca gospodarki obiegu zamkniętego. Małgorzata Marek wskazuje, że ułatwieniem dla firm z konkretnych branż w wybraniu obszarów, na które będą miały największy wpływ, są Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals/SDG) ustanowione w 2015 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

— Przy wielu wyzwaniach, o których mówią SDG, wprowadzenie pozytywnej zmiany zależy od ścisłej współpracy przedstawicieli wszystkich sektorów, a biznes ma olbrzymią rolę szczególnie w transferze wiedzy i technologii — twierdzi liderka zespołu CSR w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w PwC Polska.

Dobrym praktykom zakwalifikowanym do raportu FOB przyporządkowane są określone Cele Zrównoważonego Rozwoju. Dominują: Dobra jakość edukacji (cel 4), Dobre zdrowie i jakość życia (3), Wzrost gospodarczy i godna praca (8), Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja (12) oraz Zrównoważone miasta i społeczności (11).

Warto podkreślić znaczny wzrost liczby praktyk odnoszących się do celu 13. — Działania w dziedzinie klimatu. Ich liczba wzrosła z 41 w poprzednim raporcie do 115 w obecnym.

Beneficjenci CSR

Bez odpowiedzialnego biznesu sytuacja społeczeństw w Polsce i na świecie z pewnością wyglądałaby inaczej.

— Na pewno CSR w znacznym stopniu uzupełnia politykę państwa dotyczącą pomocy społecznej, edukacji, kultury czy ekologii. W większości międzynarodowych koncernów działają fundacje, które prowadzą działalność charytatywną, akcje edukacyjne czy zbiórki pieniędzy — wymienia Irena Pichola.

Społeczne zaangażowanie trzeba jednak odróżnić od długoterminowej strategii CSR. Działalność charytatywna jest jedynie jej nieobowiązkowym elementem. Małgorzata Marek uważa, że wiele firm wybiera akcje, które wpływają na budowanie wizerunku firmy i są nośne medialnie, np. bardzo często wspierają dzieci. Na szczęście coraz więcej przedsiębiorstw prowadzi działania CSR w dialogu z interesariuszami, dokonując wcześniej bardzo dobrej diagnozy potrzeb. Zdaniem Ireny Picholi można zaobserwować pewne trendy. Wobec wielkich wyzwań związanych z zanieczyszczeniem środowiska, zmianami klimatu, a w związku z tym nowymi regulacjami w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym czy plastiku jednorazowego użytku, wiele firm podejmuje działania właśnie w tym zakresie.

— Dobrym przykładem jest branża FMCG, wprowadzająca kolejne innowacje w opakowaniach produktów czy zmniejszająca ilość soli lub cukru w artykułach spożywczych. Branża retail natomiast szerzej rozumie swoją odpowiedzialność w całym łańcuchu dostaw i podejmuje kompleksowe działania wspólnie z dostawcami i klientami. Sektor real estate i budowlany coraz częściej konsultuje działania inwestycyjne ze społecznością lokalną czy angażuje się w rewitalizację terenów, na których prowadzi biznes. Oczywiście Polska wciąż goni kraje Europy Zachodniej w strategicznym CSR, jednak niektóre rodzime rozwiązania są inspiracją dla naszych zachodnich sąsiadów — sumuje Irena Pichola.

Branże i sektory

W latach 2012-17 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizowała projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR)”, finansowany przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (był to pierwszy program wspierający wdrożenia rozwiązań z zakresu CSR w przedsiębiorstwach). Po pierwszych dwóch naborach 79 proc. beneficjentów wywodziło się z sektora usług. W trzecim naborze ponad połowa (52 proc.) reprezentowała sektor produkcyjny, usługi zaś 44 proc.

— Dziedziny gospodarki reprezentowane przez beneficjentów były tak różnorodne i rozproszone, że nie można wskazać branż, które by dominowały lub były szczególnie liczne w konkursach ogłoszonych przez PARP. Przedsiębiorcy, którzy przygotowali projekty w konkursie, mogli zrealizować przedsięwzięcia z trzech obszarów tematycznych: środowisko naturalne, relacje z personelem przedsiębiorstwa i zaangażowanie społeczne — wymienia Anna Forin, dyrektor departamentu usług proinnowacyjnych PARP.

Przytłaczająca większość beneficjentów realizowała projekty we wszystkich trzech obszarach, a największe zainteresowanie przedsiębiorców budziły projekty środowiskowe. Wnioski z projektu PARP można traktować jako forpocztę tego, co dzieje się dzisiaj, czyli coraz większego zaangażowania biznesu w problemy środowiska i zasobów naturalnych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Danuta Hernik

Polecane