Kto może zostaćwykreślony z KRS

KOMENTARZ PRAWNIKA
opublikowano: 25-06-2015, 22:00

Do momentu wejścia w życie, w styczniu 2015 r., nowelizacji Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) podmioty wpisane do KRS, które nie wypełniały obowiązków związanych ze składaniem rocznych sprawozdań finansowych, mogły być przez sąd rejestrowy ponaglane głównie grzywną. Sąd rejestrowy wszczynał z urzędu postępowanie i nakładał kary tak długo, aż obowiązek nie został wykonany. Takie rozwiązanie nie było jednak efektywne, gdyż wiele zarejestrowanych podmiotów nie prowadzi faktycznej działalności, nie ma żadnego majątku, z którego mogłoby opłacić grzywnę, a często nie ma nawet zarządu.

Dlatego sądom rejestrowym została przyznana możliwość wykreślania z rejestru takich „martwych” podmiotów, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Zgodnie z nowelizacją, wszczęcie postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS może dotyczyć tych podmiotów, które pomimo wezwania nie złożyły rocznego sprawozdania finansowego za dwa kolejne lata obrotowe. Nie wystarczy więc, że firma zapomni o złożeniu sprawozdania finansowego. Musi jeszcze nie odpowiedzieć na wezwanie sądu rejestrowego.

Aby postępowanie o rozwiązanie podmiotu zakończyło się wykreśleniem

go z KRS, sąd rejestrowy wezwie podmiot do wykazania, że faktycznie prowadzi działalność oraz ma zbywalny majątek. Wykreślenie podmiotu z rejestru może bowiem nastąpić wyłącznie wtedy, gdy faktycznie nie prowadzi on działalności i nie ma żadnego zbywalnego majątku. W celu przesądzenia tych okoliczności, sąd rejestrowy może także zwracać się z zapytaniem do organów podatkowych, organów prowadzących rejestry i ewidencje publiczne lub innych organów administracji publicznej, a także do organizacji społecznych.

Jeżeli po wykreśleniu podmiotu z KRS ujawni się jakiekolwiek jego mienie, zostanie ono nabyte nieodpłatnie przez skarb państwa, który będzie z niego realizował wszelkie niezaspokojone zobowiązania ciążące na wykreślonym podmiocie. Wierzyciele będą mogli zgłaszać roszczenia wobec wykreślonego podmiotu w ciągu roku od chwili nabycia mienia przez skarb państwa.

Na ryzyko wszczęcia postępowania o wykreślenie podmiotu z KRS uwagę zwrócić powinny przede wszystkim osoby posiadające tzw. shelf companies,

tj. spółki utworzone na potrzeby przyszłych transakcji. Spółki te powinny bezwzględnie składać wymagane dokumenty do rejestru. Wydaje się, że nowelizacja powinna je do tego zmobilizować. Osoby prowadzące normalnie działające podmioty mogą spać spokojnie. Ryzyko nagłego wykreślenia ich z KRS i przejęcia majątków przez skarb państwa nie istnieje.

PIOTR PLESIŃSKI, prawnik w Crido Legal

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KOMENTARZ PRAWNIKA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu