Kto odpowiada za zobowiązania firmy

KOMENTARZ PRAWNIKA: ARTUR ROSTKOWSKI, adwokat z Kancelarii Chałas i Wspólnicy
opublikowano: 03-04-2016, 22:00

Odpowiedzialność solidarna zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa obejmuje m.in. obowiązek odszkodowania za wypadek przy świadczeniu pracy na rzecz sprzedającego przedsiębiorstwa. Często pozostajemy w błędnym przekonaniu, iż sprzedaż przedsiębiorstwa zwalnia byłego właściciela od jakiejkolwiek odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z prowadzeniem firmy. Kodeks cywilny w art. 554 wskazuje, że odpowiedzialność nabywcy i zbywcy przedsiębiorstwa dotyczy jedynie takich zobowiązań, których powstanie wiąże się z gospodarczym aspektem prowadzenia firmy. Zatem, gdy do długu zbywcy przedsiębiorstwa przystępuje nowy podmiot, to ten stan nie powoduje zwolnienia zbywcy z długu, a rodzi odpowiedzialność zarówno sprzedającego, jak i kupującego.

Odpowiedzialność solidarna sprzedającego przedsiębiorstwo i jego nabywcy obejmuje również obowiązek odszkodowania za wypadek przy świadczeniu pracy na rzecz zbywcy przedsiębiorstwa (spółki). Tak wskazuje Sąd Najwyższy (SN) w wyroku z 25 stycznia 1983 r. (IV CR 530/82). SN zaznaczył ponadto, iż omawiana solidarna odpowiedzialność obejmuje zobowiązania związane z prowadzeniem zbytej spółki bez względu na źródło ich powstania (wynikające z umowy czy czynu niedozwolonego). Oznacza to zatem, że obejmuje również obowiązek odszkodowania za wypadek przy świadczeniu pracy na rzecz sprzedającego.

Warto jednak pamiętać, że choć kupujący firmę jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, to jednak nie dotyczy to sytuacji, gdy nabywca w chwili nabycia danej firmy — pomimo zachowania należytej staranności — nie wiedział o istotnych zobowiązaniach finansowych. Aby skutecznie móc wykazać zachowanie należytej staranności, warto dokładnie zapoznać się z sytuacją prawno-finansową nabywanego przedsiębiorstwa, z całością ksiąg rachunkowych, sprawozdaniami finansowymi i bilansowymi spółki za poprzednie lata.

Ustawodawca ograniczył odpowiedzialność solidarną nabywcy przedsiębiorstwa do wartości nabytej firmy według stanu z chwili nabycia i według cen z chwili zaspokojenia wierzyciela. Wartość nabytego przedsiębiorstwa będzie w tym przypadku stanowić górną granicę odpowiedzialności kupującego za zobowiązania. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z 4 kwietnia 2007 r. (V CSK 18/07), za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą nie tylko pierwszy nabywca firmy, ale także kolejni kupujący.

Pamiętajmy, że warto dokładnie zapoznać się ze stanem prawnym przejmowanego przedsiębiorstwa, aby w przyszłości uniknąć roszczeń odszkodowawczych, które mogą spowodować kłopotliwą sytuację dla nabywcy przedsiębiorstwa i wpłynąć na jego kondycję finansową. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KOMENTARZ PRAWNIKA: ARTUR ROSTKOWSKI, adwokat z Kancelarii Chałas i Wspólnicy

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu