Czytasz dzięki

Lawina kar na Idea Bank

opublikowano: 14-07-2020, 07:33
aktualizacja: 14-07-2020, 15:37

Prezes UOKiK wydał cztery decyzje (na razie nieprawomocne), w których stwierdził złe praktyki rynkowe i godzenie w interes klientów przez Idea Bank. Większość decyzji wiąże się z karami finansowymi.

1. Prezes UOKiK uznał, że bank nierzetelnie informował o ryzyku, wynikającym z inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, które angażowały środki w niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte. Ryzyko to polegało na możliwości utraty całości lub części wpłacanych pieniędzy, opóźnieniach w realizacji wykupu, a także nieuzyskaniu zysku. UOKiK stwierdził zaniechanie tej praktyki 28 grudnia 2017 r., a jednocześnie nałożył na bank 11,5 mln zł kary.

UOKIK
Zobacz więcej

UOKIK fot. Forum

2. Prezes UOKiK stwierdził, że bank przedstawiał nieprawdziwe informacje klientom przy okazji oferowania funduszy Lartiq TFI (dawniej Trigon TFI) i proponował nabycie certyfikatów inwestycyjnych wybranych funduszy tym osobom, które były związane umową o inne produkty, nawet jeśli warunki emisji w zakresie akceptowalnego ryzyka inwestycyjnego nie odpowiadały potrzebom tych konsumentów. Stanowi to naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Stwierdzono zaniechanie tych praktyk 23 lutego 2018 r., ale jednocześnie zobowiązano bank do wypłaty rekompensaty publicznej wszystkim klientom, którzy nabyli certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXII, XXIII, XXIV Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, w wysokości 20 proc. z kwoty 190 tys. zł, która stanowiła cenę emisyjną jednego certyfikatu. Nie obejmuje to klientów, , którzy na dzień złożenia przez nich wniosku o wypłatę rekompensaty zawarli z bankiem ugodę, uzyskali prawomocne orzeczenie sądu, sądu polubownego lub innej instytucji uprawnionej do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, w oparciu o inne zdarzenia uzyskali całkowity zwrot środków lub zwrot częściowy, w takiej wysokości, że zwrot ten wraz z kwotą rekompensaty przewyższyłby kwotę środków zainwestowanych w certyfikaty.

3. Prezes UOKiK uznał wzory niektórych umów o usługi bankowe, stosowanych przez bank, za niedozwolone. Nałożył na bank obowiązek usunięcia skutków naruszenia w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się decyzji.

4. Nadzorca uznał, że bank w warunkach lokaty strukturyzowanej znajdowały się informacje wprowadzające klientów w błąd co do m.in. możliwości osiągnięcia zysku i poniesienia strat oraz ryzyk, jakie wiążą się z prezentowanymi w dokumencie produktami, poprzez wyeksponowanie informacji o możliwości osiągnięcia zysku z inwestycji w postaci odsetek związanych z inwestycją, kosztem informacji dotyczących okoliczności, w których inwestycja może nie przynieść zysku lub wygenerować straty. Na Idea Bank nałożono 5,75 mln kary z tytułu naruszenia zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Wszystkie decyzje są nieprawomocne, a Idea Bank może się od nich odwołać do SOKiK.

"Wszystkie decyzje otrzymaliśmy wczoraj po południu; obecnie rozważamy skorzystanie z prawa do złożenia odwołania od każdej z nich. Ostateczne ustalenia podejmiemy po szczegółowym zapoznaniu się z obszernymi uzasadnieniami przekazanymi nam wczoraj przez UOKiK i poinformujemy o nich rynek odrębnym komunikatem" - podał Idea Bank.

 

 

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane