Leasingowy paradoks

Wojciech Chmielarz
opublikowano: 15-02-2010, 13:05

Leasing zwrotny nieruchomości rozwiązaniem na trudne czasy? Tak, ale i na tym rynku spadły obroty.

Leasing zwrotny nieruchomości polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje leasingodawcy nieruchomość, którą jednocześnie bierze w leasing. Wciąż może uzyskiwać z niej pożytki, np. wykorzystywać budynki fabryczne, magazynowe czy biurowe we własnej działalności gospodarczej. Ma również prawo do ponownego nabycia nieruchomości po zakończeniu okresu leasingu za kwotę określoną w umowie.

— W obecnej sytuacji rynkowej główną zaletą leasingu zwrotnego nieruchomości jest powiększenie kapitału obrotowego firmy — mówi Zbigniew Szczygielski, dyrektor ds. leasingu w Gold Finance.

— Leasing zwrotny umożliwia uzyskanie wolnych środków finansowych. Można je przeznaczyć na inwestycje lub bieżącą działalność przedsiębiorstw — dodaje Marek Dziok, dyrektor departamentu marketingu strategicznego w Europejskim Funduszu Leasingowym.

Zaletą leasingu zwrotnego nieruchomości jest powiększenie kapitału obrotowego firmy.
Zaletą leasingu zwrotnego nieruchomości jest powiększenie kapitału obrotowego firmy.
None
None

Spadek na rynku

Wydawałoby się, że kiedy dostęp do kredytów bankowych jest utrudniony, rynek leasingu zwrotnego rozkwita. Powinien, ale tak się nie dzieje.

— Po III kwartale 2009 r. wartość kontraktów na rynku leasingu nieruchomości wynosi 1,9 mld zł, co oznacza 22 proc. mniej obiektów oddanych do użytkowania w porównaniu z analogicznym okresem 2009 r. — mówi Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.

Dodatnią, bo aż o 27 proc. dynamikę, odnotowano na rynku leasingu budynków handlowych i usługowych.

— W pozostałych grupach obiektów spadki wyniosły prawie 70 proc., a w przypadku budynków hotelowo-rekreacyjnych nie zawarto żadnej transakcji. Jak widać, także ten rynek jest ściśle powiązany z sytuacją gospodarczą kraju. Popyt wewnętrzny pozytywnie wpływa na wzrost PKB, w przeciwieństwie do popytu inwestycyjnego. Z kolei znaczne redukcje zatrudnienia nie pozostają bez wpływu na 69 proc. spadek obrotów w leasingu obiektów biurowych — dodaje Andrzej Sugajski.

To zadziwiająca tendencja.

— W dużym stopniu paradoksalna, gdyż podstawową zaletą leasingu zwrotnego jest uzyskanie wolnych środków finansowych, co dla przedsiębiorców w okresie stagnacji gospodarczej powinno mieć duże znaczenie. Przeważa jednak obawa przed podobnymi ruchami w niepewnych czasach. Dlatego przedsiębiorcy wstrzymują inwestycje, a decyzje o refinansowaniu środków trwałych odkładają na bardziej sprzyjający okres — twierdzi Marek Dziok.

Ruchy zaradcze

Spadek obrotów nie wszędzie jest taki sam.

— Widać bardzo duże rozbieżności w wynikach firm leasingujących nieruchomości. Niektóre odnotowały nawet kilkudziesięcioprocentowy spadek, inne kilkudziesięcioprocentowy wzrost. Głównym powodem są bieżące możliwości pozyskania kapitału. Firmy, które odnotowały wzrost obrotów w użyczaniu nieruchomości, prawdopodobnie ratowały się przed spadkami w leasingu aut, maszyn i urządzeń, angażując się w leasing gruntów i budynków — mówi Zbigniew Szczygielski.

Związek Leasingu Polskiego podjął pewne działania, by rozruszać rynek.

— Wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z postulatami skrócenia minimalnego okresu wymaganego dla leasingu operacyjnego nieruchomości do 5 lat, a także zmiany przepisów podatkowych, które umożliwiłyby zawieranie umów, których przedmiotem byłyby grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Ponadto upowszechnienie leasingu zwrotnego nieruchomości komunalnych, pozwoliłoby samorządom na odzyskanie zamrożonych w nich środków finansowych i przeznaczenie ich np. na wkład własny w dynamicznie rozwijające się inwestycje finansowane z funduszy unijnych — sumuje Andrzej Sugajski.

Z korzyścią dla bilansu

Dominik Stojek, dyrektor w zespole ds. nieruchomości, Deloitte

Leasing zwrotny wpływa na pozycje bilansowe — w zależności od konkretnej sytuacji leasingobiorcy przez jednorazowy zysk lub stratę na sprzedaży nieruchomości, po długookresowe dopasowanie kosztów leasingu do oczekiwanych dochodów przez ustalenie wysokości raty leasingowej i okresu spłaty.

Leasing zwrotny może być korzystny również z punktu widzenia podatkowego. W odpowiednio skonstruowanej umowie opłaty leasingowe w całości mogą stanowić koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy przez cały czas trwania umowy, podczas gdy pełne umorzenie nieruchomości, dla której stosowana jest standardowa stawka amortyzacji 2,5 proc., trwa 40 lat.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Wojciech Chmielarz

Polecane