MF: in dubio pro tributario do stałego monitoringu

opublikowano: 24-08-2017, 22:00

W ubiegłym roku organy podatkowe tylko w trzech interpretacjach indywidualnych rozstrzygnęły wątpliwości prawne na korzyść podatnika.

„Zlecę podległym mi służbom administracyjnym analizę potrzeby wzmocnienia klauzuli wyrażonej w art. 2a Ordynacji podatkowej” — deklaruje Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (MF), w odpowiedzi na interpelację poselską Andrzeja Maciejewskiego. Ta klauzula to zasada in dubio pro tributario, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego powinny być rozstrzygane przez organy podatkowe na korzyść podatników. Poseł apeluje o szersze stosowanie tej zasady. Zwraca uwagę, że według danych Grant Thorntona w 2016 r. wydano ponad 33 tys. indywidualnych interpretacji podatkowych. W 262 z tych spraw podatnicy powoływali się na art. 2a ordynacji, ale organy skarbowe ani razu nie rozstrzygnęły zgodnie z nim. Andrzej Maciejewski pyta o możliwość podjęcia prac legislacyjnych nad szerszym wdrożeniem klauzuli w życie. Wiceminister stwierdza, że dostrzega potrzebę ciągłego monitorowania prawidłowości stosowania zasady in dubio pro tributario, ale nie zapowiada prowadzenia prac legislacyjnych. Jednocześnie przypomina, że dla zapewnienia jednolitego jej stosowania, 29 grudnia 2015 r., czyli na trzy dni przed wejściem w życie tej klauzuli, minister finansów wydał interpretację ogólną (nr PK4.8022.44.2015). Fakty przywołane w odpowiedzi na interpelację pokazują jednocześnie, że na razie tylko nieliczni podatnicy odczuli pozytywne skutki klauzuli. Wiceminister podaje, że według informacji Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), od początku ubiegłego roku do 31 lipca tego roku wydano 105 indywidualnych interpretacji, w których organ podatkowy odniósł się do art. 2a ordynacji, o co wnosili podatnicy. Okazuje się, że przepis ten uwzględniono tylko w trzech sprawach rozpatrzonych w 2016 r., rozstrzygając niejasności na korzyść wnioskodawców. W pozostałych przypadkach nie dostrzeżono nieusuwalnych wątpliwości. Klauzula in dubio pro tributario nie może być rozumiana tak, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości organy podatkowe muszą przyjąć punkt widzenia podatnika. Dopiero gdy wykładnia przepisu przy zastosowaniu wszystkich jej aspektów (językowego, systemowego, funkcjonalnego) nie daje zadowalających rezultatów, organ jest zobowiązany rozstrzygać na korzyść podatnika — wyjaśnia Paweł Gruza. Zwraca uwagę, że zgodnie z wyrokiem NSA z 20 kwietnia 2017 r., jeżeli orzecznictwo sądowo-administracyjne, nawet mimo początkowych różnic poglądów, wypracowało zasadniczo akceptowany kierunek interpretacji określonego przepisu, nie można zasadnie twierdzić, że występują niedające się usunąć wątpliwości, nakazujące zastosowanie klauzuli z art. 2a Ordynacji podatkowej (sygn. akt II FSK 153/17). Wiceminister podkreśla, że często jednoznaczny i ustalony w orzecznictwie charakter interpretowanego przepisu nie pozostawia organom podatkowym żadnego marginesu swobody. Istnieje jednak wiele przypadków, gdy przepisy należy interpretować przy użyciu metod wykładni wykraczających poza normę językową, opartych na celu, miejscu w systemie prawa i funkcji przepisu bądź rozwiązania prawnego, a brakuje orzecznictwa ustalającego ich rozumienie. W konsekwencji Paweł Gruza uważa za zasadne rozważenie roli art. 21 ordynacji oraz potrzebę wzmocnienia ochrony prawa podatników i ciągłego monitorowania prawidłowości stosowania zasady in dubio pro tributario. Nie oznacza to jednak, że miałaby być uwzględniana w każdej sytuacji, gdy wynik wykładni organu podatkowego miałby dla podatnika konsekwencje mniej korzystne, niż zakładał.

DOBRE GWARANCJE: Art. 2a Ordynacji podatkowej w istotnym stopniu gwarantuje podatnikowi rozstrzygnięcie wątpliwości prawnych na jego korzyść, w razie gdyby nie dało się ich usunąć wykładnią — uważa Paweł Gruza, podsekretarz stanu w MF. [FOT. WM]

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / MF: in dubio pro tributario do stałego monitoringu