MF: w 2014 r. wpływy z VAT będą wyższe niż zaplanowano w budżecie

PAP
opublikowano: 05-11-2014, 15:58

Bieżące wykonanie dochodów z VAT jest wyższe od poziomu oczekiwanego budżecie na 2014 r., wyższe od planów budżetowych będą też dochody państwa w całym 2014 r., poinformował PAP wiceminister finansów Janusz Cichoń.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów poinformowało w tzw. operatywnym sprawozdaniu z wykonania tegorocznego budżetu, że wpływy z VAT po wrześniu wyniosły 93 mld 102 mln 980 tys. zł, co stanowiło 80,5 proc. z planowanych w tym roku wpływów z tego podatku w wysokości 115,7 mld zł. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku budżet uzyskał z VAT 83 mld 559 mln 969 tys. zł.

"Bieżące wykonanie dochodów z VAT jest powyżej poziomu oczekiwanego w ustawie budżetowej na 2014 r. Przewiduje się, że wykonanie dochodów z VAT w 2014 r. będzie wyższe niż pierwotnie panowano w ustawie budżetowej na 2014 r." - poinformował Cichoń odpowiadając na pytania PAP. Nie sprecyzował jednak, ile ostatecznie powinny wynieść.

Wyjaśnił, że MF w 2014 r. obserwuje się wysoką dynamikę wpływów z podatku VAT. Ma na to wpływ szereg czynników, wśród których najważniejszy związany jest ze znacząco lepszą niż w ubiegłym roku koniunkturą gospodarczą. W 2013 r. wzrost PKB w ujęciu realnym wyniósł 1,7 proc. wobec planowanego na ten rok wzrostu na poziomie 3,3 proc.

"Oznacza to prawie dwukrotne wyższe realne tempo wzrostu PKB. Dla podatku VAT najważniejszym czynnikiem kształtującym wielkość wpływów jest spożycie prywatne, które w 2014 r. według prognoz, wzrośnie w ujęciu nominalnym w tempie 2,8 proc. wobec zaobserwowanego w 2013 r. wzrostu w tempie 2,1 proc." - wyjaśnił Cichoń.

Dodał, że kolejnym czynnikiem, który pozytywnie wpłynął na dochody budżetu z VAT w 2014 r. jest - obok zintensyfikowanych działań kontrolnych - uszczelnienie systemu podatku VAT. Wyjaśnił, że 1 października 2013 r. weszła w życie ustawa, która wprowadziła rozwiązania mające na celu bardziej skuteczną walki z oszustami podatkowymi w obrocie niektórymi tzw. wyrobami wrażliwymi.

Rozszerzono wtedy zakres stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia na obrót niektórymi wyrobami stalowymi, z miedzi, odpadami z papieru i tektury czy metalowymi, szklanymi i papierowymi surowcami wtórnymi. Ponadto wprowadzono instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy w przypadku dostaw takich towarów jak paliwa i złoto nieobrobione. Zlikwidowano też możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT przez podatników dokonujących sprzedaży tych towarów.

"Analizując dynamikę dochodów z VAT w 2014 r. należy wziąć także pod uwagę tzw. efekt bazy statystycznej. Dochody z VAT w 2013 r., na skutek niekorzystnych czynników o charakterze makroekonomicznym (drugi z kolei rok niskiego wzrostu PKB, spadek tempa wzrostu spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym, nominalny spadek inwestycji sektora finansów publicznych) spadły w stosunku do 2012 r. o ok. 5,5 proc., a więc w stopniu znacznie większym niż wynikałoby to z ówczesnej koniunktury gospodarczej. Wpływy z VAT w 2013 r. były więc bardzo niskie" - dodał Cichoń.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane