Mieszko <MSZK.WA> Raport bieżący 34/2003 Zamiar Emisji Obligacji z Prawem Pierwszeństwa

Mieszko <MSZK.WA> Raport bieżący 34/2003 Zamiar Emisji Obligacji z Prawem Pierwszeństwa RAPORT BIEŻĄCY 34/2003 ZAMIAR EMISJI OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA Zarząd spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" Spółka Akcyjna, z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Starowiejskiej 75, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000073310, informuje, iż podjęta została decyzja w sprawie emisji w trzech seriach 5.108.250 (pięć milionów sto osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia nowo emitowanych akcji Spółki, tj.: - 1.702.750 (jeden milion siedemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) sztuk obligacji imiennych Serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki - z planowanym terminem wykupu w dniu 31 grudnia 2009 r., - 1.702.750 (jeden milion siedemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) sztuk obligacji imiennych Serii B uprawniających do objęcia akcji Spółki - z planowanym terminem wykupu w dniu 31 grudnia 2009 r., - 1.702.750 (jeden milion siedemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) sztuk obligacji imiennych Serii C uprawniających do objęcia akcji Spółki - z planowanym terminem wykupu w dniu 31 grudnia 2009 r., Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 grosz. Łączna wartość nowo emitowanych obligacji wynosi 51.082,50 (pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa i 50/100) złotych. Wartość ww. nowo emitowanych obligacji stanowi równowartość 0,1% wartości kapitałów własnych Spółki wg Stanu na 30.11.2003. Relacja wartości ww. emisji obligacji i wszystkich uprzednio wyemitowanych i nie umorzonych obligacji do wartości kapitałów własnych Spółki na dzień 30.11.2003 r. wynosi 11,2 %. Obligacje te zostaną wyemitowane w ramach Programu Opcji Menedżerskich dla kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników Spółki. Spółka nie planuje wprowadzenia obligacji do publicznego obrotu. Data sporządzenia raportu: 24-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ