Miliardowe inwestycje w kanalizację i oczyszczalnie

Samorządy wydadzą do 2021 r. 27 mld zł na gospodarkę ściekową. Zmodernizują tysiąc oczyszczalni, lecz ograniczą inwestycje w sieć.

Ministerstwo Środowiska do końca przyszłego tygodnia czeka na opinie dotyczące nowej wersji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków (KPOŚ). Po zebraniu danych o planowanych inwestycjach skierowało projekt do konsultacji. Po jego akceptacji władze wielu samorządów oraz spółek wodno-ściekowych będą mogły sięgnąć po fundusze unijne i granty. Bez zmiany planu nie udałoby się wykonać wielu inwestycji w sieć oczyszczania i kanalizacji. W efekcie Polska nie wykonałaby zobowiązań środowiskowych z traktatu akcesyjnego i mogłaby stracić unijne dotacje, a nawet zapłacić karę. Przedsiębiorcy i eksperci mają nadzieję uniknąć tego scenariusza, bo nowy dokument oceniają jako bardziej realny niż aktualny.

KANALIZACYJNY STANDARD:
Zobacz więcej

KANALIZACYJNY STANDARD:

W 2016 r. zobowiązania dotyczące oczyszczania i odprowadzania ścieków spełniało w Polsce 271 aglomeracji. Po wykonaniu programu do 2021 r. ich liczba wzrośnie do 979. [FOT. BS]

— Dotychczas przedstawiciele samorządów i przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych tworzyli dalekosiężne, wieloletnie plany, które wielokrotnie były weryfikowane,bo nie wszystko udało się wykonać. W obecnej wersji zapisano jedynie te inwestycje, na które faktycznie zabezpieczone jest finansowanie — komentuje Tadeusz Rzepecki, przewodniczący rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Zgodnie z nową wersją KPOŚ do 2021 r. nakłady inwestycyjneszacowane są na 27 mld zł, czyli ok. 10 proc. mniej, niż przewidziano w obecnej wersji programu, przyjętej we wrześniu 2016 r. Około 10,8 mld zł trafi na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Powstanie 112 nowych obiektów, a ponad tysiąc zostanie rozbudowanych i zmodernizowanych.Planowane inwestycje w oczyszczanie ścieków są około 4 proc. wyższe niż przewidziane w obecnym planie. Znacznie — aż o 18 proc. — ograniczono natomiast plany inwestycji w sieć kanalizacyjną. Dzięki zainwestowaniu ponad 16 mld zł powstanie 14,18 tys. km rurociągów, a 3,4 tys. zostanie zmodernizowanych.

Ograniczenia wynikają m.in. z wprowadzonychm zmian w wyznaczaniu granic aglomeracji. Dotychczas gminy rozciągały ich obszar nawet na tereny peryferyjne, o niskiej zabudowie, planując tam niskoefektywną budowę sieci ściekowej. Jednak w trakcie prac nad nowym Prawem wodnym oraz rozmów z Komisją Europejską, która już kilka lat temu negatywnie oceniła postępy Polski w osiągnięciu wymaganych przez Brukselę wskaźników odprowadzania i oczyszczania ścieków, uzgodniono zmianę zasad określenia aglomeracji. Celem ma być usprawnienie inwestycji, wynikające m.in. z rezygnacji ich wykonania na terenach słabo zaludnionych. Po zmianie warunków określania granic aglomeracji trzeba natomiast zaktualizować program.

6,5 mld zł To wartość unijnych funduszy na gospodarkę wodno-ściekową w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-20…

3,3 mld zł …a tyle sięga wielkość dotacji w tej perspektywie z regionalnych programów operacyjnych.

61,4 mld zł To wartość inwestycji wodno-kanalizacyjnych w latach 2003-15. W 2016 r. nastąpił zastój…

27 mld zł …tyle natomiast wyniosą nakłady w latach 2017-21.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Katarzyna Kapczyńska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Miliardowe inwestycje w kanalizację i oczyszczalnie