Nadchodzi rewolucja w małym transporcie

opublikowano: 10-01-2021, 20:00

Za niespełna półtora roku przewoźnicy przewożący towary busami będą musieli mieć licencję, a za pięć lat wyposażyć się w tachografy.

Dyskusja na temat pakietu mobilności w branży TSL nie cichnie od kilku miesięcy. Przegłosowane w lipcu 2020 r. przepisy dotyczą m.in. norm socjalnych, tachografów czy wynagrodzeń kierowców. Szczególna rewolucja nastąpi jednak w transporcie drogowym, operującym pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, potocznie nazywanych „busami”. Dotychczas takie pojazdy nie podlegały regulacjom transportowym, jednak już w maju 2022 r. ma się to zmienić.

Licencja dla busiarza

Pierwszą istotną oraz czasowo najbliższą do wdrożenia zmianą jest objęcie tej grupy przewoźników obowiązkiem posiadania licencji wspólnotowej, uprawniającej do wykonywania międzynarodowych przewozów rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony.

- Oznacza włączenie tych przewozów do przepisów rozporządzenia 1071/2009. W konsekwencji przewoźnik wykonujący działalność busami będzie musiał spełnić wiele obowiązków związanych z dostępem do rynku, stanowiących podstawę do uzyskania licencji wspólnotowej - wyjaśnia Arkadiusz Góra, ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

Chodzi m.in. o zabezpieczenie finansowe w wysokości 1,8 tys. EUR na pierwszy pojazd, 900 EUR na każdy następny oraz posiadanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem kompetencji lub wyznaczenia osoby go posiadającej.

Warto też zwrócić uwage na zupełnie nowe podejście uprawnionych służb kontrolnych do odpowiedzialności za nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli.

- Po wejściu w życie nowych przepisów wiele naruszeń będzie uderzało w tzw. dobrą reputację przewoźnika, która w określonych przepisami okolicznościach może nawet zostać utracona. Stwierdzenie podczas kontroli nieprawidłowości może prowadzić nie tylko do nałożenia kary finansowej, ale też do czasowego zawieszenia określonej liczby wypisów z licencji lub np. utraty certyfikatu kompetencji zawodowych - mówi Arkadiusz Góra.

Obowiązkowe tachografy

Kolejną bardzo ważną zmianą będzie objęcie przewozów realizowanych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 t obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografów cyfrowych. Oznacza to stosowanie wobec kierowców pełnego zakresu norm socjalnych dotyczących czasu jazdy, przerw oraz odpoczynków zawartych w rozporządzeniu (WE) 561/2006 oraz obowiązku prawidłowej obsługi tachografu określonego w rozporządzeniu (UE) 165/2014. Również w tym przypadku przewidziano okres przejściowy, umożliwiający dostosowanie się przewoźników do nowej sytuacji. Jeśli wdrożone niedawno przepisy nie ulegną zmianie, tachografy w busach pojawią się w lipcu 2026 r.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z treścią rozporządzenia 561/2006 przedsiębiorstwo transportowe odpowiada za naruszenie przepisów, których dopuszczają się jego kierowcy, nawet jeśli naruszenie nastąpiło na terytorium innego państwa członkowskiego lub w państwie trzecim.

Na przedsiębiorcy spoczywa więc obowiązek nadzorowania przewozów drogowych, dbania o wiedzę i kwalifikacje kierowców, ponieważ w czasie kontroli aktywność kierowców będzie weryfikowana nawet do 56 dni wstecz.

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność także za umiejętność obsługi tachografów przez kierowców. Wynika to wprost z rozporządzenia 165/2014, według którego przedsiębiorstwa transportowe odpowiadają za zapewnienie właściwego wyszkolenia kierowców, a także poinstruowania w zakresie prawidłowego działania tachografów - przypomina Arkadiusz Góra.

Odnosząc się do międzynarodowych przewozów rzeczy realizowanych busami warto wspomnieć o niedawnej zmianie przepisów na terenie Francji. Od 3 września 2020 r. wprowadzono tam bezprecedensowy zakaz odbierania przez kierowców odpoczynków dziennych oraz tygodniowych w kabinach pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Zakaz obowiązuje bez względu na wyposażenie pojazdów w miejsca do spania. Odpoczynki dzienne i tygodniowe powinny być odbierane w miejscach do tego przystosowanych. Na pracodawcy i kierowcy spoczywa obowiązek wykazania, gdzie i w jakich warunkach je odbierał.

- Regulacja wynika z art. L3313-4 francuskiego kodeksu drogowego. Takie praktyki nie będą więc stosowane, gdy omawiane przewozy zostaną objęte przepisami wspólnotowymi - mówi Arkadiusz Góra.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane