Najważniejsze trendy makroekonomiczne w Polsce po czerwcu

Dane makro za maj pokazują, że polska gospodarka coraz dynamiczniej się rozwija. Napędza ją już nie tylko przemysł, ale również usługi i budownictwo. Poprawa koniunktury jest tak duża, że coraz więcej instytucji rewiduje w górę prognozy wzrostu gospodarczego na ten rok.

Przemysł: Dobra koniunktura w sektorze przemysłowym, który już odrobił straty z pandemii, w dalszym ciągu się utrzymuje. Produkcja wzrosła w ujęciu rocznym, po uwzględnieniu czynników sezonowych, o 28,8 proc., względem blisko 45 proc. wzrostu miesiąc wcześniej. Obniżenie dynamiki produkcji nie oznacza, że wzrost w przemyśle spowalnia, ale że w maju efekt niskiej bazy sprzed roku był mniejszy niż w kwietniu. Jakby spojrzeć na dane w ujęciu miesięcznym, widać, że koniunktura w branży cały czas się poprawia – w maju produkcja wzrosła, po odsezonowaniu, o 0,8 proc. wobec kwietnia, czyli dość dużo. Liderem pod względem dynamiki produkcji są wytwórcy trwałych dóbr konsumpcyjnych, czyli m.in. mebli, sprzętu RTV i AGD. W tych sektorach popyt wciąż jest bardzo wysoki i jak na razie otwieranie sektora usług i przesuwanie zakupów konsumentów tego popytu nie osłabiło.

book icon
Treść dostępna dla subskrybentów pakietu Premium
Premium
Zyskaj dostęp do analiz i danych
Zostań subskrybentem Premium już teraz!
Analizy PB
Nowy klient
Premium Offer
POZNAJ PB PREMIUM
ARTYKUŁY + ANALIZY + DANE
129 zł 12,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące*
WYBIERZ
* każdy kolejny miesiąc 129,00 zł
Rabat 36%
Premium Offer
CZYTAJ PRZEZ CAŁY ROK
ARTYKUŁY + ANALIZY + DANE
990 zł / rok
Oszczędź 558 zł
WYBIERZ