Naukowcy i firmy zagrają razem

Dorota Zawiślińska
opublikowano: 18-04-2018, 22:00

Fundusze UE Przedsiębiorcy zdobędą dostęp do wiedzy, a badacze — dodatkowe pieniądze na projekty. Zyskają obie strony

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs dotacyjny dla konsorcjów składających się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych, które chcą prowadzić prace badawczo-rozwojowe. Granty są zarezerwowane w poddziałaniu 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” programu Inteligentny Rozwój. Wzorem wcześniejszych naborów rządowa agencja nie ustaliła minimalnego limitu liczby firm zobowiązanych do uczestnictwa w projekcie. Konsorcjum powinno składać się z maksymalnie pięciu podmiotów. Wkład własny przedstawicieli biznesu nie może być niższy niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Agnieszka Wykrzykowska, ekspertka Granta Thorntona, podkreśla, że dotacje z poddziałania 4.1.4 POIR są przeznaczone dla przedsiębiorców i jednostek naukowych z regionów słabiej rozwiniętych, czyli ze wszystkich województw z wyjątkiem Mazowsza. Jej zdaniem, najbardziej stracą na tym mazowieckie firmy zlokalizowane poza stolicą.
Zobacz więcej

MAZOWSZE BEZ SZANS:

Agnieszka Wykrzykowska, ekspertka Granta Thorntona, podkreśla, że dotacje z poddziałania 4.1.4 POIR są przeznaczone dla przedsiębiorców i jednostek naukowych z regionów słabiej rozwiniętych, czyli ze wszystkich województw z wyjątkiem Mazowsza. Jej zdaniem, najbardziej stracą na tym mazowieckie firmy zlokalizowane poza stolicą. Fot. Wojtek Szabelski

Wnioski w konkursie będzie można składać od 16 maja do 16 lipca. Konkurs z budżetem 200 mln zł jest podzielony na dwie rundy. Każda z nich obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie, ich ocenę i publikację listy beneficjentów.

— Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla przedsiębiorców, którzy mają już przygotowany projekt. Mogą liczyć na jego szybszą ocenę i decyzję o przyznaniu grantu. To z pewnością przełoży się na wcześniejszą realizację przedsięwzięcia — podkreśla Agnieszka Wykrzykowska, menedżer w departamencie doradztwa europejskiego Granta Thorntona.

Korzyści dla wszystkich

Zwraca uwagę, że rządowa agencja chce zachęcić przedstawicieli biznesu i nauki do nawiązywania współpracy i prowadzenia wspólnych projektów. Taka kooperacja — jak zaznacza ekspertka — przynosi obu stronom wiele korzyści.

— Dobra współpraca przy realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym może zaowocować kolejnymi przedsięwzięciami w przyszłości. Przedsiębiorcy będą korzystać z wiedzy i umiejętności pracowników naukowych, dzięki której opracują nowe produkty, a następnie je skomercjalizują. Natomiast jednostki naukowe zdobędą dodatkowe pieniądze na prowadzenie dalszej działalności badawczej — mówi Agnieszka Wykrzykowska.

Zauważa ponadto, że prawa majątkowe do wyników przeprowadzonych prac B+R będących rezultatem projektu przysługują konsorcjantom proporcjonalnie do ich udziału w całkowitych kosztach kwalifikowanych tych działań.

Dobre i złe strony

W tej edycji konkursu mazowieckie firmy są wyłączone z grantów na projekty aplikacyjne. Aby mogły zwiększyć swoje szanse na wsparcie, muszą wychodzić z realizacją projektu poza województwo.

— Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców i jednostek naukowych z regionów słabiej rozwiniętych, a więc ze wszystkich województw z wyjątkiem mazowieckiego. Takie rozwiązanie ma swoje dobre i złe strony. Wsparcie trafi do regionów potrzebujących go najbardziej, aby się rozwijały i mogły dogonić bogate Mazowsze. Z drugiej jednak strony województwo mazowieckie to przecież nie tylko Warszawa. Na takim rozwiązaniu najbardziej tracą firmy zlokalizowane poza stolicą, a zwłaszcza na wschodniej ścianie Mazowsza. Trudno nazwać te obszary rozwiniętymi — ocenia ekspertka Granta Thorntona.

Już w ostatnim naborze dotacyjnym, który zakończył się na początku tego roku, NCBR wprowadziło wiele udogodnień dla wnioskodawców. Rządowa agencja uprościła m.in. ocenę formalną projektów. Ponadto, oprócz badań przemysłowych i prac rozwojowych, granty sfinansują też prace przedwdrożeniowe. Pomogą one przygotować opracowane rozwiązania do wprowadzenia do działalności firmy, a potem do komercjalizacji. Chodzi tu m.in. o stworzenie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, pozyskanie niezbędnych certyfikatów czy przeprowadzenie badania rynku.

— W poprzednim konkursie NCBP obniżyło również wymagany poziom innowacyjności rezultatów projektu. Na grant mają szansę także przedsięwzięcia charakteryzujące się nowością w skali kraju, a nie tylko wykazujące się unikalnością na poziomie globalnym. NCBR zrezygnowało też z kryterium dotyczącego tego, że planowane rezultaty projektu powinny mieć przełomowy charakter. To stanowiło barierę w pozyskaniu dotacji dla wielu bardzo dobrych projektów — zauważa Agnieszka Wykrzykowska.

Duży popyt

W poprzednim konkursie konsorcja składające się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych złożyły w sumie 165 wniosków na kwotę dofinansowania przekraczającą 811 mln zł. Tymczasem budżet konkursu wynosił 200 mln zł. NCBR rekomendowało do wsparcia 43 projekty spoza Mazowsza. Na ich finansowanie przeznaczyło 15 mln zł więcej, niż przewidywał budżet konkursu.

— Co oznacza brak możliwości ubiegania się o grant przez podmioty z województwa mazowieckiego? Jeśli choć jeden z konsorcjantów planuje prowadzenie prac na terenie Mazowsza, taki projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. W programie nie mogą wystartować mazowieckie jednostki naukowe, a zwłaszcza uczelnie wyższe — tłumaczy Łukasz Kościjańczuk, starszy menedżer w dziale doradztwa biznesowego i zarządzania innowacjami w Crido Taxand.

Zwraca też uwagę na ocenę merytoryczną projektów. Kluczowym jej elementem — jak podkreśla — jest dwugodzinne spotkanie wnioskodawcy z ekspertami NCBR. Potencjalny beneficjent może odnieść się do ich pytań i wątpliwości. Ekspert Crido Taxand chwali możliwość poprawy lub uzupełnienia wniosku po uwagach zgłoszonych przez specjalistów NCBR.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu — czyli przeznaczonych do refundacji z unijnego budżetu — wynosi 2 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania przedsięwzięcia sięga aż 10 mln zł. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Naukowcy i firmy zagrają razem